Cụm thi đua số III TAND: Phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chủ nhật - 06/11/2016 08:20
Ngày 5/11, tại Quảng Nam, Cụm thi đua số III TAND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Vụ TĐKT, Vụ TCCB, Cục KHTC, Vụ GĐKT 1, 2, 3  thuộc TANDTC và TAND cấp cao tại Đà Nẵng tham dự Hội nghị.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các TAND cấp tỉnh, thành phố, các Tòa cấp huyện, thị có thành tích xuất sắc được đề nghị bầu chọn, suy tôn đạt Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua TAND thuộc Cụm thi đua số III.

Cụm thi đua số III gồm 12 TAND tỉnh, thành phố với 135 TAND cấp huyện. Tổng số cán bộ, công chức, người lao động của toàn Cụm là 2.367 người, trong đó, Thẩm phán 800 người, Thẩm tra viên 123 người, Thư ký 1.067 người.

Đồng chí Trương Trọng Tiến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số III cho biết công tác thi đua, khen thưởng của các Tòa án thuộc Cụm trong năm qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng thi đua, khen thưởng TAND. Hoạt động thi đua tại TAND các tỉnh, thành phố đã đi vào nề nếp, tính kế hoạch cao và từng bước chuyên môn hóa; các đơn vị trong cụm giữ được đoàn kết cao, phối hợp khá tốt trong công tác chỉ đạo, triển khai, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Cụm.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND các tỉnh, thành phố thuộc cụm luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Ban cán sự Đảng TANDTC và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy về công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo việc tổ chức, phát động, triển khai, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước tại TAND hai cấp.

Các đơn vị trong Cụm kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo TAND trực thuộc lập kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể Chỉ thị số 02/CT – CA ngày 20/1/2016 của Chánh án TANDTC về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, gắn với kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 – CT/TW và Chỉ thị 05 – CT/TW.

Trong năm 2016, 100% các tập thể trong Cụm tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thi đua. Ngay tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015, Chánh án TAND 12 tỉnh, thành phố đã đồng loạt hưởng ứng , ký giao ước thi đua cho từng đơn vị trước sự chứng kiến của lãnh đạo, Hội đồng thi đua, khen thưởng TANDTC, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao của các tập thể thuộc Cụm trong năm thi đua 2016.

Trong năm qua toàn Cụm đã giải quyết, xét xử 59.916 vụ, việc/61.683 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ giải quyết 97,14%. Trong đó, án hình sự đã giải quyết, xét xử 11.111 vụ/11.236 vụ đạt tỷ lệ 99%; án dân sự đã giải quyết, xét xử 15.882 vụ, việc/16.807 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,5%; án hôn nhân và gia đình đã giải quyết, xét xử 28.163 vụ, việc/28.699 vụ việc, đạt tỷ lệ 98%; án kinh doanh – thương mại đã giải quyết, xét xử 2.037 vụ/2.165 vụ, đạt tỷ lệ 94%; án lao động và án hành chính giải quyết, xét xử đều đạt trên 95%.

Cụm thi đua số III TAND: Phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đồng chí Trương Trọng Tiến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số III báo cáo tại Hội nghị

Toàn Cụm không có trường hợp xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, phải bồi thường oan sai; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên; án bị hủy do lỗi chủ quan toàn Cụm 287 vụ, chiếm 0,51%; án bị sửa toàn Cụm là 285 vụ, chiếm 0,5%; không có án quá hạn luật định, hạn chế thấp nhất án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án. Trong năm qua, toàn Cụm đã đưa ra xét xử lưu động 1.808 vụ án, chiếm 16% tổng số án hình sự đã giải quyết, nhiều phiên tòa thu hút hàng nghìn người tham dự, đáp ứng tốt yêu cầu chung của công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2016, toàn Cụm vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, đa số các đơn vị trong Cụm đều gặp khó khăn về nguồn nhân lực, nhất là thiếu Thẩm phán, trong điều kiện số lượng và tính phức tạp của các loại vụ án ngày càng tăng; chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức Tòa án chưa cải thiện kịp, nhất là đối với người lao động không có chức danh tư pháp tại Tòa án; việc triển khai Luật Tổ chức TAND năm 2014 chậm và còn nhiều vướng mắc.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 Cụm thi đua số III tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, của cấp ủy địa phương về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ đạo, kế hoạch của TANDTC về công tác xây dựng TAND các cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng và thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do TANDTC phát động trong năm 2017, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Cụm theo hướng đúng thẩm quyền, đủ phần việc, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp các tham luận và ý kiến có nội dung liên quan đến công tác xét xử của Toà án. Các tham luận, ý kiến chủ yếu tập trung chỉ rõ những hạn chế, tồn tại nhằm rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác xét xử trong thời gian tới.

Cụm thi đua số III TAND: Phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn nghe ý kiến các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua số III đã đạt được trong năm qua. Công tác xét xử của các Toà án trong Cụm thi đua số III có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù số lượng các loại vụ án mà các Tòa án trong Cụm phải thụ lý, giải quyết có xu hướng gia tăng, nhưng đều đã được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định, chất lượng xét xử được nâng lên. Phó Chánh án Nguyễn Sơn đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót, tồn tại mà Cụm thi đua số III còn gặp phải.

Phó Chánh án Nguyễn Sơn đề nghị các Tòa án trong Cụm thi đua số III cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thật hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thời gian qua. Đối với các vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ mà các Toà án trong Cụm đã nêu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án ghi nhận và sẽ trình lên lãnh đạo TANDTC. Trên cơ sở tổng hợp những vướng mắc của Cụm thi đua số III và các Cụm thi đua khác, Hội đồng Thẩm phán TANDTC sẽ xem xét để ban hành Nghị quyết hướng dẫn.

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua, đồng chí Trương Trọng Tiến đã phát biểu tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn, đồng thời, khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụm thi đua số III TAND: Phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Quang cảnh Hội nghị
 
Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã chọn đơn vị TAND tỉnh Quảng Nam và TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được suy tôn Cờ thi đua của Chính phủ và 20 TAND trong Cụm được suy tôn Cờ thi đua TAND.

Kết thúc Hội nghị, Cụm thi đua số III bầu TAND tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng Cụm, TAND tỉnh Quảng Trị làm Phó Trưởng Cụm trong năm 2017 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Tác giả bài viết: Phước Bình – Minh Quân – Hải Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mớiNhững tin khác