Đổi mới trong công tác xét duyệt, áp dụng và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp công tác tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam

Thứ tư - 03/08/2016 04:30
Đổi mới trong công tác xét duyệt, áp dụng và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp công tác tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hạn chế tính hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng, từ năm 2015, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện các đề tài sáng kiến, giải pháp công tác nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả của từng sáng kiến đã đăng ký, qua đó kịp thời phát hiện những điểm mới, cách làm hay để nhân rộng trong toàn hệ thống.
Từ năm 2012 đến nay, theo hướng dẫn tại Công văn số 62/TANDTC-TĐKT ngày 25/4/2012  của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận là một trong những tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua từ Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên, theo đó liên quan đến các hình thức khen thưởng cao hơn, các chế độ khác như điều kiện để đề nghị xét các danh hiệu Thẩm phán, nâng lương trước hạn…động viên khuyến khích cá nhân năng động sáng tạo, nổ lực nâng cao năng suất lao động và kích thích trí sáng tạo của mỗi người.
 
Qua nhiều năm tổ chức phát động việc đăng ký, thực hiện, xét duyệt và công nhận các đề tài sáng kiến, giải pháp mới, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện đúng thời gian qui định và đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Từ thực tế kết quả thực hiện thời gian qua cho thấy bên cạnh một số sáng kiến, giải pháp công tác đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhiều điểm mới, cách làm hay phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao của từng người, sát và đáp ứng với yêu cầu thực tế của đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, kết quả công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng các sáng kiến chưa cao, một số sáng kiến, giải pháp nặng về lý luận, mức độ áp dụng chỉ dừng lại phục vụ cho cá nhân hoặc bộ phận trong đơn vị; việc đăng ký, quá trình thực hiện còn mang tính hình thức; công tác triển khai, nhân rộng những sáng kiến, giải pháp mới được công nhận đã thực hiện hàng năm nhưng chưa mang lại hiệu quả cao tại các đơn vị có cùng điều kiện.


Quang cảnh buổi kiểm tra kết quả thực hiện các đề tài sáng kiến năm 2016
 
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trong công tác thi đua, khen thưởng về việc tiếp tục đưa nội dung đăng ký và thực hiện các sáng kiến, giải pháp mới hàng năm đi vào nề nếp, mang tính thực tiễn cao và hạn chế đến mức thấp nhất tính hình thức trong việc xét duyệt các sáng kiến, giải pháp mới, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã tổ chức các đợt kiểm tra kết quả áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới năm 2015, 2016 tại các Cụm thi đua trực thuộc. Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh làm chủ trì, Trưởng, Phó trưởng Cụm các Cụm thi đua và Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra đã nghe tác giả các sáng kiến trình bày tóm tắt nội dung, quá trình thực hiện, kết quả đạt được của mỗi sáng kiến, đồng thời nhận xét, đánh giá nội dung từng sáng kiến, qua đó kịp thời phát hiện những điểm mới, cách làm hay để nhân rộng trong toàn hệ thống. Kết quả kiểm tra được tổng hợp từ ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra và là cơ sở quan trọng để Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng  báo cáo với Hội đồng xét duyệt sáng kiến Tòa án nhân dân hai cấp tại phiên họp xét duyệt sáng kiến hàng năm.
 
Đây  là điểm mới về công tác thi đua, khen thưởng  tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam  từ năm 2015 đến này, kết quả đạt được trong hai năm thực hiện  đã cho thấy việc đăng ký, thực hiện và xét duyệt  các đề tài sáng kiến, giải pháp công tác tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam từng bước đi vào ổn định,  nâng cao tính hiệu quả, khả năng áp dụng và hạn chế đến mức thấp nhất tính hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng nói chung.

Tác giả bài viết: Võ Thị Thanh Hải – Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mớiNhững tin khác