Chuẩn bị xét xử sơ thẩm của BLTTHS 2015, vướng mắc và kiến nghị giải quyết
Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Thẩm phán phải thực hiện nhiều nhiều hoạt động và ra các quyết định tố tụng khác nhau như: Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; trả hồ sơ điều tra bổ sung; tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử; quyết định đưa vụ án ra xét xử và triệu tập những người cần...
30-08-2018 09:36:17 PM
Chuẩn bị xét xử sơ thẩm của BLTTHS 2015, vướng mắc và kiến nghị giải quyết
Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Thẩm phán phải thực hiện nhiều nhiều hoạt động và ra các quyết định tố tụng khác nhau như: Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; trả hồ sơ điều tra bổ sung; tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử; quyết định đưa vụ án ra xét xử và triệu tập những người cần xét hỏi tại phiên tòa.
06-05-2016 05:30:10 AM
Những quy định mới của Luật tố tụng hành chính năm 2015
Luật tố tụng hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.
29-02-2016 09:53:31 PM
Quy định về hình phạt trong BLHS 2015 so sánh với BLHS cũ và bình luận
Bộ luật hình sự 2015 có sửa đổi một số nội dung liên quan đến các quy định về hình phạt chính, các phần còn lại như khái niệm hình phạt, mục đích hình phạt, tên từng loại hình phạt tuy có thay đổi về câu chữ để đảm bảo tính chuẩn xác về thuật ngữ pháp lý nhưng không thay đổi nội hàm, phạm vi áp dụng của điều luật (những nội dung này người viết chỉ so sánh mà không bình luận).
29-02-2016 09:49:00 PM
Quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự miền trách nhiệm hình sự, so sánh với BLHS cũ và bình luận
Phần này so với Bộ luật hình sự cũ không có thay đổi nhiều, tập trung nhiều nhất vào việc sửa đổi các câu, từ cho phù hợp với thuật ngữ pháp lý. Trong 03 điều luật của phần này thì điều luật về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự có thay đổi nhiều về nội dung, đây là vấn đề mà những người làm công tác liên quan đến hoạt động tố tụng cần chú ý.
24-02-2016 04:34:25 AM
Quy định mới về những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự
Bộ luật hình sự 2015 thiết kế một chương mới quy định về chế định loại trừ trách nhiệm hình sự. Về kỹ thuật lập pháp, đây là một chế định có tên gọi và cách hiểu mới. Tuy nhiên, về cơ sở lý luận thì chế định này được hình thành trên nền tảng các quy định của Bộ luật hình sự cũ về những trường hợp thực hiện hành vi gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đây, phần này được quy định chung với phần “Tội phạm”.
24-02-2016 04:24:38 AM
Quy định của BLHS 2015 về tội phạm so sánh với BLHS cũ và bình luận
Tổng số điều luật của phần này so với Bộ luật hình sự cũ là giảm 03 điều luật (19 so với 22 điều). Trong đó, đã chuyển sang chương khác 04 điều luật và bổ sung 01 điều luật mới.
 
LIÊN KẾT