Khi cầm dao đi tìm Linh để chém thì vô tình gặp chú ruột của Linh nên Hùng vô cớ chém luôn. Hậu quả, nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.