Chuẩn bị xét xử sơ thẩm của BLTTHS 2015, vướng mắc và kiến nghị giải quyết
Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Thẩm phán phải thực hiện nhiều nhiều hoạt động và ra các quyết định tố tụng khác nhau như: Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; trả hồ sơ điều tra bổ sung; tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử; quyết định đưa vụ án ra xét xử và triệu tập những người cần...
30-05-2014 12:17:16 PM
26-04-2014 11:20:01 AM
Một số vấn đề về thực tiễn áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự tại TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam
Khi xét xử các vụ án hình sự, ngoài việc quyết định tội danh và khung hình phạt, một trong những phần việc quan trọng và thường xuyên nhất đối với các thành viên Hội đồng xét xử là cân nhắc mức hình phạt cho các bị cáo.
12-12-2013 09:00:25 AM
Trao đổi về thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm bản án hình sự sơ thẩm khi đã có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm
Giám đốc thẩm là việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng có kháng nghị vì phát hiện có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Mục đích của giám đốc thẩm là phát hiện và khắc phục những “vi phạm nghiêm trọng” của Tòa án đã xét xử. Các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) về giám đốc thẩm đã tương đối hoàn thiện, rõ ràng và đầy đủ, giúp cho việc áp dụng thủ tục này trong thực tế được chính xác hơn. Tuy vậy, trong quá trình nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau, nhiều quan điểm khác nhau.
22-11-2013 09:45:46 AM
Chế định hợp đồng dân sự & một số vấn đề từ thực tiễn xét xử tại ngành TAND tỉnh Quảng Nam từ năm 2011 đến năm 2013
Hợp đồng dân sự là chế định cơ bản của pháp luật dân sự, tranh chấp hợp đồng dân sự diễn ra rất phổ biến, chiếm số lượng lớn trong số những tranh chấp dân sự tại Tòa án. Trong 03 năm qua, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm 1.542 vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp hợp đồng.
22-11-2013 09:27:44 AM
Một số vấn đề về thực tiễn tham gia xét xử án hình sự của HTND ngành TAND tỉnh quảng nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2011 – 2013)
Tình hình tội phạm trên địa bàn Quảng Nam gần đây có chiều hướng tăng nhanh về số lượng và tính chất phức tạp, nhiều vụ phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do nhiều đối tượng tham gia với nhiều hành vi nguy hiểm, có tổ chức, mang hình thức băng nhóm.
16-08-2013 05:42:54 AM
Bàn về tội hủy hoại rừng theo điều 189 bộ luật Hình sự
Trong những năm gần đây, chạy theo nhu cầu phát triển kinh tế rừng nên ở nhiều địa phương, người dân đã tìm mọi cách để lấn rừng, phá rừng làm kinh tế.
16-08-2013 05:34:27 AM
Chế định giám hộ trong bộ luật Dân sự một số tồn tại từ thực tiễn áp dụng
Bộ luật Dân sự năm 2005 qui định tương đối cụ thể những nội dung liên quan đến chế định giám hộ từ Điều 54 đến Điều 72 thuộc mục 4 chương III.
16-08-2013 05:16:00 AM
Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra - Phần 1
Vấn đề lý luận pháp luật liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được Bộ luật Dân sự 2005 qui định tại Điều 623 và hướng dẫn cụ thể tại phần III, Nghị quyết 03/NQ-HĐTP ngày 8 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao (sau đây gọi chung là Nghị quyết 03 năm 2006).
  Trang trước  1
2
 
LIÊN KẾT