Điều 238 của Bộ luật hình sự năm 1999 thực tiễn áp dụng và kiến nghị

Tên sáng kiến: Điều 238 của Bộ luật hình sự năm 1999 thực tiễn áp dụng và kiến nghị
Người lập báo cáo: Trần Thế Cẩm - Chánh tòa Tòa dân sự - TAND tỉnh Quảng Nam