Nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật qua công tác xét xử lưu động các loại vụ án

Tên sáng kiến: Nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật qua công tác xét xử lưu động các loại vụ án
Người lập báo cáo: Nguyễn Văn Lộc - Thẩm phán sơ cấp TAND huyện Đại Lộc