Phương pháp đẩy nhanh tốc độ thụ lý, giải quyết xét xử các loại án đạt hiệu quả và chất lượng

Tên sáng kiến: Phương pháp đẩy nhanh tốc độ thụ lý, giải quyết xét xử các loại án đạt hiệu quả và chất lượng
Người lập báo cáo: Quách Thị Tuyết Mai - Chánh án TAND huyện Thăng Bình