Công văn v/v tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giải quyết, xét xử và các mặt công tác năm 2018 và Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam năm 2019


.