Công văn v/v triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh và sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019


.