Quyết định v/v tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).