Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự năm 2017

Thứ năm - 01/12/2016 22:26

ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM NĂM 2017
 
STT NGUYÊN ĐƠN BỊ ĐƠN LOẠI ÁN NGÀY THỤ LÝ NGÀY GIA HẠN
/HẾT HẠN
THẨM PHÁN THƯ KÝ BẢN ÁN/
 ĐC/TĐC
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT LỊCH XỬ
1 Võ Thị Hùng Võ Xuân An DSST Số 02
23/04/2009
  Thịnh Ly TĐC
21/8/2008
Án TĐC các
năm mang sang
 
2 Phạm Uy Hùng Phan Viết Điệp DSST Số 03
ngày 22/7/2014
  Thịnh Ly TĐC
11/9/2015
   
3 Đặng Thị Hương Phạm Hoàng Vũ DSST Số 04
ngày 28/3/2016
  Hoà Ly TĐC
28/7/2016
   
4 Lê Thị Cẩm Nhung Lê Hùng DSST Số 05
15/4/2016
  Huyền Rin TĐC
15/8/2016
   
5 Tô Văn Hoàng Nguyễn Ngọc Quý DSST Số 06
19/4/2016
  Thiện Thảo TĐC
19/8/2016
  Lịch xử
ngày 27/12
6 Trần Sơn Tây Kim Liên Trần Thị Bích Phượng DSST Số 08
25/5/2016
  Huyền Ly TĐC
26/8/2016
   
7 Quách Cẩm Lan Đặng Thị Hồng DSST Số 02
26/02/2016
  Thịnh Tiến TĐC
29/8/2016
TTGQ
ngày
06/10/2016
Án trên
1 tháng
8 Phan Như Thuận Phan Thị Nhi DSST Số 07
25/5/2016
  Thịnh Tiến TĐC
26/9/2016
   
9 Võ Thị Thận Võ Thị Hiền DSST Số 16
29/8/2016
  Thịnh Hiếu TĐC
27/9/2016
TTGQ
ngày
14/10/2016
Án trên
1 tháng
10 Lê Thị Chương Mai Hoàng Anh DSST Số 12
25/7/2016
  Thịnh Ly TĐC
27/9/2016
TTGQ
ngày
14/10/2016
Án trên
1 tháng
11 Châu Văn Xí Huỳnh Đăng Hoàng Sỹ DSST Số 15
29/8/2016
  Hoà Tiến TĐC
29/9/2016
TTGQ
ngày
07/11/2016
 (Hoãn)
Lịch xử lại 13h30' ngày 06/12
12 Sử Lệ Thanh Sử Chấn Quân DSST Số 11
25/7/2016
  Hòa Tiến TĐC
30/9/2016
   
13 Nguyễn Thị Tư Hoàng Thị Bích Hợp DSST Số 13
08/8/2016
  Thiện Tiến TĐC
30/9/2016
TTGQ
ngày
15/11/2016
 
14 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nguyễn Văn Bình VDSST Số 01
08/10/2014
  Hoà Ly TĐC
09/02/2015
   
15 Lê  Thị Lý VPCC Thăng Bình DSST Số 14
10/8/2016
10/12/2016 Liêm Bình   Án còn lại
năm 2016
Án trên
3 tháng
16 Nguyễn Thị Mau Nguyễn Ngọc Ngoạn DSST Số 17
03/10/2016
03/02/2017 Thanh Ly   Án thụ lý mới
2017
Án trên
1 tháng
17 Nguyễn Thị  Nhí  Nguyễn Văn Chín DSST Số 18
03/10/2016
03/02/2017 Thịnh Ly     Án trên
1 tháng
18 Trần Ngọc Lễ Ngô Quang Hoà DSST Số 19
04/10/2016
04/02/2017 Hoà Hiếu     Lịch xử 7h30
 ngày 15/12
19 Trần Kim Cầu Nguyễn Thị Yến Nhi DSST Số 20
05/10/2016
05/02/2017 Huyền Ly     Án trên
1 tháng
20 Lê Thị Thanh Thanh
Nguyễn Mạnh Hà
DSST Số 21
10/10/2016
10/02/2017 Thiện Tiến     Án trên
1 tháng
21 Lê Thị Diệt Đoàn Ngọc Dũng DSST Số 22
11/10/2016
11/02/2017 Thiện Tiến     Án trên
1 tháng
22 Phạm Văn Hùng UBND phường Cẩm Nam DSST Số 23
11/10/2016
11/02/2017 Thịnh Hiếu     Án trên
1 tháng
23 Trịnh Văn Đạt Vương Công San
và các đồng bị đơn
DSST Số 24
13/10/2016
13/02/2017 Huyền Hiếu     Án trên
1 tháng
24 Phan Thị Kim Thanh
và các đồng nguyên đơn
Phan Văn Phúc DSST Số 25
14/10/2016
14/02/2017 Hoà Ly     Án trên
1 tháng
25 Dương Tấn Đạo Nguyễn Văn Tuấn DSST Số 26
17/10/2016
17/02/2017 Thịnh Ly     Án trên
1 tháng
26 Lưu Quang Long Phạm Thị Hoa DSST Số 27
21/10/2016
21/02/2017 Bảy Tiến     Án trên
1 tháng
27 Võ Văn Giới Nguyễn Đạo DSST Số 28
24/10/2016
24/02/2017 Hoà Hiếu     Án trên
1 tháng
28 Lê Văn Mai Võ Thị Sang DSST Số 29
24/10/2016
24/02/2017 Hoà Tiến     Án trên
1 tháng
29 Trần Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Quới DSST Số 30
24/10/2016
24/02/2017 Huyền Ly     Án trên
1 tháng
30 Châu Thêm Châu Ngọc Hưng DSST Số 31
28/10/2016
28/02/2017 Hoà Ly     Án trên
1 tháng
31 Nguyễn Thị Thuý Hiền Châu Thị Tửu DSST Số 32
28/10/2016
28/02/2017 Huyền Rin     Án trên
1 tháng
32 Võ Văn Tỉnh Huỳnh Văn DSST Số 33
28/10/2016
28/02/2017 Huyền  Thảo     Án trên
1 tháng
33 Cao Văn Nam Phan Cường DSST Số 34
31/10/2016
28/02/2017 Hoà  Thảo     Án từ,  dưới
1 tháng 
34 Nguyễn Thị Luyến Trần Văn Hùng DSST Số 35
01/11/2016
01/03/2017 Bảy Tiến     Án từ,  dưới
1 tháng 
35 Trần Thị Thêm Trương Hoàng Quốc Bảo DSST Số 36
10/11/2016
10/03/2017 Hòa Hiếu     Án từ,  dưới
1 tháng 
36 Phạm Văn Dũng Phạm Văn Hùng DSST Số 37
10/11/2016
10/03/2017 Huyền Thảo     Án từ,  dưới
1 tháng 
37 Lê Viên Nguyễn Thị Tải DSST Số 38
10/11/2016
10/03/2017 Huyền Rin     Án từ,  dưới
1 tháng 
38 Nguyễn Giỏi Đặng Thời DSST Số 39
18/11/2016
18/03/2017 Huyền Ly     Án từ,  dưới
1 tháng 
39 Diệp Xang Đoàn Thị Bốn DSST Số 40
24/11/2016
24/03/2017 Thanh Tiến     Án từ,  dưới
1 tháng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác