Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 12/09/2016

Thứ hai - 12/09/2016 21:21
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 12/09/2016

Tổng số án còn lại: 20 vụ., Trong đó:    

DSST: 10 vụ   |   DSPT: 10 vụ   |   LĐPT:  00 vụ 
 

STT

 

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Nguyên đơn, bị đơn)

 

Loại án

Ngày thụ lý

 

Thời hạn chuẩn bị xét xử

Thẩm phán

Thư ký

 

Kết quả giải quyết

(Tính đến thời điểm báo cáo)

 

Ghi chú

 

01

Phạm Quy

Phạm Kỳ

DSST

Số 03

17/3/2016

17/9/2016

(Lý do xem phần ghi chú)

Thịnh

Thảo

 

QĐ kéo dài thời hạn CBXX 02 tháng kể từ ngày 17/7/2016

(THCBXX còn khoảng 05 ngày)

02

Phan Như Thuận

Phan Thị Nhi

Nt

Số 07

25/5/2016

25/9/2016

Thịnh

Tiến

 

THCBXX còn khoảng 13 ngày

03

Lê Thị Thu

Nguyễn Thị Hoa

Nt

Số 09

13/6/2016

13/10/2016

Liêm

Ly

Lịch xử dự kiến

13h30 ngày 13/9/2016

 

04

Dương Hồng Long

Dương Hồng Phương

Nt

Số 10

18/7/2016

18/11/2016

Huyền

Rin


 

 

05

Sử Lệ Thanh

Sử Chấn Quân

Nt

Số 11

25/7/2016

25/11/2016

Hoà

Tiến

 

 

06

Lê Thị Chương

Mai Hoàng Anh

Nt

Số 12

25/7/2016

25/11/2016

Thịnh

Ly

 

 

07

Nguyễn Thị Tư

Hoàng Thị Bích Hợp

Nt

Số 13

08/8/2016

 

08/12/2016

Thiện

Tiến

 

 

08

Lê Thị Lý

V/phòng CC Thăng Bình

Nt

Số 14

10/8/2016

10/12/2016

Liêm

Bình

CB hoà giải lần 2 13h30 ngày 09/9/2016

 

09

Châu Văn Xí

Huỳnh Đăng Hoàng Sỹ

Nt

Số 15

29/8/2016

 

29/12/2016

Hoà

Tiến

Đang nghiên cứu

 

10

Võ Thị Thận

Võ Thị Hiền

Nt

Số 16

29/8/2016

29/12/2016

Thịnh

Hiếu

Đang nghiên cứu

 

11

Trần Thị Loan

Trần Văn An

DSPT

Số 21

04/7/2016

04/9/2016

Huyền

Rin

Hoãn 01 lần; Lịch xử dự kiến 13h30 ngày 26/9/2016

 

12

Nguyễn Xuân Tờn

Ngô Văn Nhân

Nt

Số 24

05/7/2016

05/9/2016

Thanh

Rin

Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 13/9/2016

 

13

Nguyễn Minh Đức

Đặng Viết

Nt

Số 26

08/7/2016

08/92016

Thanh

Ly

Lịch xử dự kiến ngày 14/9/2016

 

14

Trần Thanh Thịnh

Trần Thanh Hùng

Nt

Số 28

18/7/2016

18/9/2016

Thịnh

Tiến

Chuyển Viện kiểm sát  và đã có Công văn hỏi UBND huyện Phú Ninh

 

15

Nguyễn Thị Thu Phượng

Mai Thị Hà

Nt

Số 33

01/8/2016

01/10/2016

Thanh

Rin

Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 13/9/2016

 

16

Nguyễn Thị Tiếng

Trương Thị Lệ Hoa

Nt

Số 37

08/8/2016

08/10/2016

Thanh

Thảo

Hoãn 01 lần; Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 23/9/2016

 

17

Nguyễn Đại Long

Nguyễn Triệu Thanh Tuyền

Nt

Số 39

22/8/2016

22/10/2016

Thịnh

Hiếu

Lịch xử dự kiến 07h30 ngày 15/9/2016

 

18

Triệu Ngọc Anh

Nguyễn Năm

Nt

Số 40

29/8/2016

29/10/2016

Hoà

Hiếu

Lịch xử dự kiến 07h30 ngày 20/9/2016

 

19

Trần Thị Thinh

Nguyễn Thị Hoa

Nt

Số 41

05/9/2016

05/11/2016

Thiện

Hiếu

Đang nghiên cứu

 

20

Nguyễn Chức

Vương Hữu Ban

Nt

Số 42

05/9/2016

05/11/2016

Thịnh

Thảo

Lịch xử dự kiến 07h30 ngày 23/9/2016

 Tổng số án tạm đình chỉ: 10 vụ., Trong đó:    

DSST: 10 vụ   |   DSPT: 10 vụ   |   LĐPT:  00 vụ 
 

STT

 

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Nguyên đơn, bị đơn)

 

Loại án

Ngày thụ lý

Thẩm phán

Thư ký

Ghi chú

01

Võ Thị Hùng

Võ Xuân An

DSST

Số 02 23/04/2009

Thịnh

Ly

TĐC

21/08/2009

(Đang gửi Công văn hỏi UB phường và UB thành phố Hội An)

02

Phạm Uy Hùng

Phan Viết Điệp

Nt

Số 03

22/7/2014

Thịnh

Ly

TĐC

11/9/2015

(Đang gửi Công văn hỏi UB phường và UB thành phố Hội An)

03

Đặng Thị Hương

Phạm Hoàng Vũ

Nt

Số 04

28/3/2016

Hoà

Ly

TĐC  số 03 28/7/2016

04

Lê Thị Cẩm Nhung

Lê Hùng

Nt

Số 05

15/4/2016

Huyền

Rin

TĐC số 05

15/8/2016

05

Tô Văn Hoàng

Nguyễn Ngọc Quý

Nt

Số 06

19/8/2016

Thiện

Thảo

TĐC số 06

19/8/2016

06

Trần Sơn Tây Kim Liên

Trần Thị Bích Phượng

Nt

Số 08

25/5/2016

Huyền

Ly

TĐC số 07

26/8/2016

07

Quách Cẩm Lan

Đặng Thị Hồng

Nt

Số 02

26/02/2016

Thịnh

Tiến

TĐC số 08

29/8/2016

08

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Văn Bình

VDSST

Số 01 08/10/2014

Hòa

Ly

TĐC

09/02/2015

(Uỷ thác lần 2)

09

Nguyễn Thị Nhiễu

Nguyễn Nhiên

DSPT

Số 85

11/11/2015

Huyền

Quang

TĐC

15/02/2016

(Đang yêu cầu Sở TNMT cung cấp các cạnh đất)

10

Nguyễn Châu Cát

Nguyễn Anh Đào

Nt

Số 100

30/12/2015

Huyền

Quang

TĐC

30/3/2016

(Đang làm hợp đồng với cơ quan khác để định vị đất tranh chấp và tài sản trên đất)ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH SƠ THẨM
 

Số TT

Tên vụ án

Loại

Số thụ lý

Người THTT

Số bản án, quyết định

01

Thierry Berger- Ngô Thị Tiền

HNST

Số 01

05/01/2016

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thành Tâm

Nguyễn Đình Cảnh

Lê Hoàng Tiến

Số 05

24/4/2016

2

Nguyễn Thành Sang- Phạm Thị Búp

HNST

Số 02

06/01/2016

Nguyễn Thị Hòa

Số 01

22/01/2016

3

Lê Văn Dũng - Lozhkina

HNST

Số 03

12/01/2016 - 12/5/2016

Nguyễn Thị Hòa

TĐC 23/5/2016

4

Hà Hoàng Vĩnh – Phạm Thị Vũ Quỳnh

HNST

Sô 04

01/02/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thị Bích Cẩm

Số 03

25/02/2016

5

Stephen Alexander Stafford- Nguyễn Thị Bé Hạnh

HNST

Số 05

11/3/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thị Phương Thảo

Số 04

25/3/2016

6

Đoàn Thị Kim Chi - Lê Công Hải

HNST

Số 06

08/4/2016 - 08/8/2016

Nguyễn Thị Hòa

Đỗ Thị Ly Ly

TĐC Số 04 ngày 09/8/2016

 

7

Nguyễn Thị Bích Ngọc – Lin Hsiao Jen

HNST

Số 07

19/5/2016

Nguyễn Hữu Thịnh

Trịnh Ngọc Bằng

Hồ Thị Tuyết Vân

Trần Thị Phương Thảo

Số 06

14/7/2016.

8

Phạm Thị Định –Trần Công Cường

HNST

Số 08

17/6/2016

17/10/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thị Minh Hiếu

Quyết định đình chỉ sô 07 ngày 11/8/2016ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH PHÚC THẨM 2016
 

Số TT

Tên vụ án

Loại

Số thụ lý

Người THTT

Số bản án, quyết định

1

Hồ Bá Hiếu – Trần Thị Kiều Diểm

HNPT

Số 01

Ngày 17/2/2016

Ngô Đình Bảy

Nguyễn Hữu Thịnh

Lê Phước Thanh

Đỗ Thị Ly Ly

Số 08

22/4/2016

2

Đỗ Thị Hạo- Ngô Phi Trọn

HNPT`

Số 02

Ngày 17/02/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thế Cẩm

Cao Thị Huyền

Trần Thị Minh Hiếu

Số 06

23/3/2016

3

Phạm Thị Thu Linh-Đặng Ngọc Nam

HNPT

Số 03

17/02/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thế Cẩm

Cao Thị Huyền

Trận Thị Minh Hiếu

Số 07

23/3/2016

4

Huỳnh Thị Xuân Tình - Nguyễn Thành Lộc

HNPT

Số 04

28/4/2016

 

Ngô Đình Bảy

Nguyễn Hữu Thịnh

Lê Phước Thanh

Đỗ Thị Ly Ly

Số 09

17/5/2016

5

Nguyễn Thị Liên – Nguyễn Đức Yến

HNPT

Số 05

Ngày 6/5/2016

6/7/2016

Nguyễn Hữu Thịnh

Cao Thị Huyền

Nguyễn Thị Hòa

TK Tiến

Số 10

25/7/2016

 

 

 

6

Lương Thị Bích Phượng - Ngô Quốc Khánh

HNPT

Số 06

8/6/2016

8/8/2016

Nguyễn Thị Hòa

Cao Thị Huyền

Nguyễn Hữu Thịnh

Trần Thị Minh Hiếu

Số 11

25/7/2016

7

Ngô Thị Ánh – Nguyễn Văn Sáu

HNPT

Số 07

17/6/2016

17/8/2016

Lê Phước Thanh

Trần Thị P. Thảo

Số 15

17/8/2016

8

Phạm Thị Loan- Lê Văn Duẫn

HNPT

Số 08

01/7/2016

01/9/2016

Nguyễn Hữu Thịnh

Đỗ Thị Ly Ly

Số 13

ngày 11/8/2016

9

Nguyễn Việt Phước- Trần Thị Xuân

HNPT

Số 09

01/7/2016

01/9/2016

 

Cao Thị Huyền

TP: Thịnh ; Thanh; Dk: Liêm

Trần Thị Minh Hiếu

Số 14

Ngày 11/8/2016

10

Huỳnh Thị Nguyên Nghiệp- Phan Đình Tường

HNPT

Số 10

06/7/2016

06/9/2016

Lê Phước Thanh

Lê Hoàng Tiến

19

06/9/2016

11

Lê Thị Hà- Trần Văn Khanh

HNPT

Số 11

07/7/2016

07/9/2016

CT: Hòa,

TPDK: Huyền, Thịnh

TK:Ly

 Số 12

26/7/2016.

 

12

Lê  Thị Mến – Nguyễn Quốc Hùng

HNPT

Số 12

29.7.2016

29.9.2016

Cao Thị Huyền

Thanh, Thịnh

TK: Hiếu.

Số 17

22/8/2016

13

Trần Thị Vĩnh Lộc- Nguyễn Văn Thoại

HNPT

Số 13

29.7.2016

29.9.2016

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Hữu Thịnh

Lê Phước Thanh

TK: Hiếu

Số 16

19/8/2016

14

Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Cao Sơn

HNPT

Số 14

08.8.2016

Ngô Đình Bảy

Nguyễn Hữu Thịnh

Nguyễn Thị Hòa

TK:Thảo

Số 18

 06/9/2016CÁC VỤ ÁN TẠM ĐÌNH CHỈ TRƯỚC 2016
 

Số TT

Tên vụ án

Loại

Số thụ lý

Người THTT

Số bản án, quyết định

01

Nguyễn Văn Cả - Nguyễn Thị Toàn Minh

HNST

11/12/2012

Cao Thị Huyền

TĐC 10/6/2013

02

Trần Thị Thái Đông - Hà Tiên Phong

HNST

13/3/2014

Nguyễn Thị Hòa

TĐC 15/9/2014

03

Nguyễn Thị Mỹ - Hà Mạnh Hùng

HNST

16/7/2015

Nguyễn Thị Hòa

TĐC 17/11/2014

 

04

Đinh Giảng – Lý Thị Luật

HNST

Số 09

25/12/2015

Nguyễn Thị Hòa

Hồ Thị Tuyết Vân

Hà Thị Kim Uyên

Lê Hoàng Tiến

Số 02

26/01/2016


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác