Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 30/09/2016

Thứ ba - 04/10/2016 03:35
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 30/09/2016

ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH SƠ THẨM
 

Số TT

Tên vụ án

Loại

Số thụ lý

Người THTT

Số bản án, quyết định

01

Thierry Berger- Ngô Thị Tiền

HNST

Số 01

05/01/2016

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thành Tâm

Nguyễn Đình Cảnh

Lê Hoàng Tiến

Số 05

24/4/2016

2

Nguyễn Thành Sang- Phạm Thị Búp

HNST

Số 02

06/01/2016

Nguyễn Thị Hòa

Số 01

22/01/2016

3

Lê Văn Dũng - Lozhkina

HNST

Số 03

12/01/2016 - 12/5/2016

Nguyễn Thị Hòa

TĐC 23/5/2016

4

Hà Hoàng Vĩnh – Phạm Thị Vũ Quỳnh

HNST

Sô 04

01/02/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thị Bích Cẩm

Số 03

25/02/2016

5

Stephen Alexander Stafford- Nguyễn Thị Bé Hạnh

HNST

Số 05

11/3/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thị Phương Thảo

Số 04

25/3/2016

6

Đoàn Thị Kim Chi - Lê Công Hải

HNST

Số 06

08/4/2016 - 08/8/2016

Nguyễn Thị Hòa

Đỗ Thị Ly Ly

TĐC Số 04 ngày 09/8/2016

 

7

Nguyễn Thị Bích Ngọc – Lin Hsiao Jen

HNST

Số 07

19/5/2016

Nguyễn Hữu Thịnh

Trịnh Ngọc Bằng

Hồ Thị Tuyết Vân

Trần Thị Phương Thảo

Số 06

14/7/2016.

8

Phạm Thị Định –Trần Công Cường

HNST

Số 08

17/6/2016

17/10/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thị Minh Hiếu

Quyết định đình chỉ sô 07 ngày 11/8/2016ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TẠM ĐÌNH CHỈ TRƯỚC 2016
 

Số TT

Tên vụ án

Loại

Số thụ lý

Người THTT

Số bản án, quyết định

01

Nguyễn Văn Cả - Nguyễn Thị Toàn Minh

HNST

11/12/2012

Cao Thị Huyền

TĐC 10/6/2013

02

Trần Thị Thái Đông - Hà Tiên Phong

HNST

13/3/2014

Nguyễn Thị Hòa

TĐC 15/9/2014

03

Nguyễn Thị Mỹ - Hà Mạnh Hùng

HNST

16/7/2015

Nguyễn Thị Hòa

TĐC 17/11/2014

 

04

Đinh Giảng – Lý Thị Luật

HNST

Số 09

25/12/2015

Nguyễn Thị Hòa

Hồ Thị Tuyết Vân

Hà Thị Kim Uyên

Lê Hoàng Tiến

Số 02

26/01/2016
ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH PHÚC THẨM
 

Số TT

Tên vụ án

Loại

Số thụ lý

Người THTT

Số bản án, quyết định

1

Hồ Bá Hiếu – Trần Thị Kiều Diểm

HNPT

Số 01

Ngày 17/2/2016

Ngô Đình Bảy

Nguyễn Hữu Thịnh

Lê Phước Thanh

Đỗ Thị Ly Ly

Số 08

22/4/2016

2

Đỗ Thị Hạo- Ngô Phi Trọn

HNPT`

Số 02

Ngày 17/02/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thế Cẩm

Cao Thị Huyền

Trần Thị Minh Hiếu

Số 06

23/3/2016

3

Phạm Thị Thu Linh-Đặng Ngọc Nam

HNPT

Số 03

17/02/2016

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thế Cẩm

Cao Thị Huyền

Trận Thị Minh Hiếu

Số 07

23/3/2016

4

Huỳnh Thị Xuân Tình - Nguyễn Thành Lộc

HNPT

Số 04

28/4/2016

 

Ngô Đình Bảy

Nguyễn Hữu Thịnh

Lê Phước Thanh

Đỗ Thị Ly Ly

Số 09

17/5/2016

5

Nguyễn Thị Liên – Nguyễn Đức Yến

HNPT

Số 05

Ngày 6/5/2016

6/7/2016

Nguyễn Hữu Thịnh

Cao Thị Huyền

Nguyễn Thị Hòa

TK Tiến

Số 10

25/7/2016

 

 

 

6

Lương Thị Bích Phượng - Ngô Quốc Khánh

HNPT

Số 06

8/6/2016

8/8/2016

Nguyễn Thị Hòa

Cao Thị Huyền

Nguyễn Hữu Thịnh

Trần Thị Minh Hiếu

Số 11

25/7/2016

7

Ngô Thị Ánh – Nguyễn Văn Sáu

HNPT

Số 07

17/6/2016

17/8/2016

Lê Phước Thanh

Trần Thị P. Thảo

Số 15

17/8/2016

8

Phạm Thị Loan- Lê Văn Duẫn

HNPT

Số 08

01/7/2016

01/9/2016

Nguyễn Hữu Thịnh

Đỗ Thị Ly Ly

Số 13

ngày 11/8/2016

9

Nguyễn Việt Phước- Trần Thị Xuân

HNPT

Số 09

01/7/2016

01/9/2016

Cao Thị Huyền

TP: Thịnh ; Thanh; Dk: Liêm

Trần Thị Minh Hiếu

Số 14

Ngày 11/8/2016

10

Huỳnh Thị Nguyên Nghiệp- Phan Đình Tường

HNPT

Số 10

06/7/2016

06/9/2016

Lê Phước Thanh

Lê Hoàng Tiến

Số 19 ngày 06/9/2016

11

Lê Thị Hà- Trần Văn Khanh

HNPT

Số 11

07/7/2016

07/9/2016

CT: Hòa,

TPDK: Huyền, Thịnh

TK:Ly

 Số 12

26/7/2016.

12

Lê  Thị Mến – Nguyễn Quốc Hùng

HNPT

Số 12

29.7.2016

29.9.2016

Cao Thị Huyền

TK: Hiếu.

Số 17

22/8/2016

13

Trần Thị Vĩnh Lộc- Nguyễn Văn Thoại

HNPT

Số 13

29.7.2016

29.9.2016

Nguyễn Thị Hòa

TK: Hiếu

Số 16

19/8/2016

14

Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Cao Sơn

HNPT

Số 14

08.8.2016

Ngô Đình Bảy

TK:Thảo

Số 18 ngày 06/9/2016ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM
 

STT

 

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Nguyên đơn, bị đơn)

 

Loại án

Ngày thụ lý

 

Thời hạn chuẩn bị xét xử

Thẩm phán

Thư ký

 

Kết quả giải quyết

(Tính đến thời điểm báo cáo)

 

Ghi chú

 

01

Lê Thị Lý

V/phòng CC Thăng Bình

Nt

Số 14

10/8/2016

10/12/2016

Liêm

Bình

 Chờ cung cấp chứng cứ

 ÁN DÂN SỰ TẠM ĐÌNH CHỈ
 

STT

 

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Nguyên đơn, bị đơn)

 

Loại án

Ngày thụ lý

Thẩm phán

Thư ký

Ghi chú

01

Võ Thị Hùng

Võ Xuân An

DSST

Số 02 23/04/2009

Thịnh

Ly

TĐC

21/08/2009

(Đang gửi Công văn hỏi UB phường và UB thành phố Hội An)

02

Phạm Uy Hùng

Phan Viết Điệp

Nt

Số 03

22/7/2014

Thịnh

Ly

TĐC

11/9/2015

(Đang gửi Công văn hỏi UB phường và UB thành phố Hội An)

03

Đặng Thị Hương

Phạm Hoàng Vũ

Nt

Số 04

28/3/2016

Hoà

Ly

TĐC  số 03 28/7/2016

04

Lê Thị Cẩm Nhung

Lê Hùng

Nt

Số 05

15/4/2016

Huyền

Rin

TĐC số 05

15/8/2016

05

Tô Văn Hoàng

Nguyễn Ngọc Quý

Nt

Số 06

19/8/2016

Thiện

Thảo

TĐC số 06

19/8/2016

06

Trần Sơn Tây Kim Liên

Trần Thị Bích Phượng

Nt

Số 08

25/5/2016

Huyền

Ly

TĐC số 07

26/8/2016

07

Quách Cẩm Lan

Đặng Thị Hồng

Nt

Số 02

26/02/2016

Thịnh

Tiến

TĐC số 08

29/8/2016

08

Phan Như Thuận

Phan Thị Nhi

Nt

Số 07

25/5/2016

Thịnh

Tiến

TĐC số 09

26/9/2016

09

Võ Thị Thận

Võ Thị Hiền

Nt

Số 16

29/8/2016

Thịnh

Hiếu

TĐC số 10

27/9/2016

10

Lê Thị Chương

Mai Hoàng Anh

Nt

Số 12

25/7/2016

Thịnh

Ly

TĐC số 11

27/9/2016

11

Châu Văn Xí

Huỳnh Đăng Hoàng Sỹ

Nt

Số 15

29/8/2016

 

Hoà

Tiến

TĐC số 12

29/9/2016

12

Sử Lệ Thanh

Sử Chấn Quân

Nt

Số 11

25/7/2016

Hoà

Tiến

TĐC số 13

30/9/2016

13

Nguyễn Thị Tư

Hoàng Thị Bích Hợp

Nt

Số 13

08/8/2016

 

Thiện

Tiến

TĐC số 14

30/9/2016

14

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Văn Bình

VDSST

Số 01 08/10/2014

Hòa

Ly

TĐC

09/02/2015

(Uỷ thác lần 2)

15

Nguyễn Thị Nhiễu

Nguyễn Nhiên

DSPT

Số 85

11/11/2015

Huyền

Quang

TĐC

15/02/2016

(Đang yêu cầu Sở TNMT cung cấp các cạnh đất)

16

Nguyễn Châu Cát

Nguyễn Anh Đào

Nt

Số 100

30/12/2015

Huyền

Quang

TĐC

30/3/2016

(Đang làm hợp đồng với cơ quan khác để định vị đất tranh chấp và tài sản trên đất)

17

Trần Thanh Thịnh

Trần Thanh Hùng

Nt

Số 28

18/7/2016

Thịnh

Tiến

TĐC số 06

19/9/2016

18

Trần Thị Thinh

Nguyễn Thị Hoa

Nt

Số 41

05/9/2016

Thiện

Hiếu

TĐC số 07

27/9/2016

19

Nguyễn Chức

Vương Hữu Ban

Nt

Số 42

05/9/2016

Thịnh

Thảo

TĐC số 08

27/9/2016


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác