Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 31/8/2016

Thứ năm - 01/09/2016 04:22
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 31/8/2016

Tổng số án còn lại: 22 vụ., Trong đó:    

DSST: 10 vụ   |   DSPT: 12 vụ   |   LĐPT:  00 vụ 
 

STT

 

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Nguyên đơn, bị đơn)

 

Loại án

Ngày thụ lý

 

Thời hạn chuẩn bị xét xử

Thẩm phán

Thư ký

 

Kết quả giải quyết

(Tính đến thời điểm báo cáo)

 

Ghi chú

 

01

Phạm Quy

Phạm Kỳ

DSST

Số 03

17/3/2016

17/9/2016

(Lý do xem phần ghi chú)

Thịnh

Thảo

 

QĐ kéo dài thời hạn CBXX 02 tháng kể từ ngày 17/7/2016

(THCBXX còn khoảng 17 ngày)

02

Phan Như Thuận

Phan Thị Nhi

Nt

Số 07

25/5/2016

25/9/2016

Thịnh

Tiến

Chuẩn bị thẩm định, định giá

THCBXX còn khoảng 25 ngày

03

Lê Thị Thu

Nguyễn Thị Hoa

Nt

Số 09

13/6/2016

13/10/2016

Liêm

Ly

Lịch xử dự kiến

13h30 ngày 13/9/2016

 

04

Dương Hồng Long

Dương Hồng Phương

Nt

Số 10

18/7/2016

18/11/2016

Huyền

Rin


 

 

05

Sử Lệ Thanh

Sử Chấn Quân

Nt

Số 11

25/7/2016

25/11/2016

Hoà

Tiến

 

 

06

Lê Thị Chương

Mai Hoàng Anh

Nt

Số 12

25/7/2016

25/11/2016

Thịnh

Ly

Triệu tập hoà giải ngày 31/8/2016

 

07

Nguyễn Thị Tư

Hoàng Thị Bích Hợp

Nt

Số 13

08/8/2016

 

08/12/2016

Thiện

Tiến

 

 

08

Lê Thị Lý

V/phòng CC Thăng Bình

Nt

Số 14

10/8/2016

10/12/2016

Liêm

Bình

CB hoà giải lần 2 13h30 ngày 09/9/2016

 

09

Châu Văn Xí

Huỳnh Đăng Hoàng Sỹ

Nt

Số 15

29/8/2016

 

29/12/2016

Hoà

Tiến

Mới thụ lý

 

10

Võ Thị Thận

Võ Thị Hiền

Nt

Số 16

29/8/2016

29/12/2016

Thịnh

Tiến

Mới thụ lý

 

11

Trần Thị Loan

Trần Văn An

DSPT

Số 21

04/7/2016

04/9/2016

Huyền

Rin

Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 12/9/2016

 

12

Nguyễn Xuân Tờn

Ngô Văn Nhân

Nt

Số 24

05/7/2016

05/9/2016

Thanh

Rin

Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 13/9/2016

 

13

Nguyễn Minh Đức

Đặng Viết

Nt

Số 26

08/7/2016

08/92016

Thanh

Ly

Lịch xử dự kiến ngày 14/9/2016

 

14

Trần Thanh Thịnh

Trần Thanh Hùng

Nt

Số 28

18/7/2016

18/9/2016

Thịnh

Tiến

Chuyển Viện kiểm sát  và đã có Công văn hỏi UBND huyện Phú Ninh

 

15

Phan Nho

Huỳnh Dân

Nt

Số 32

01/8/2016

01/10/2016

Hoà

Tiến

Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 01/9/2016

 

16

Nguyễn Thị Thu Phượng

Mai Thị Hà

Nt

Số 33

01/8/2016

01/10/2016

Thanh

Rin

Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 13/9/2016

 

17

Nguyễn Thị Loan

Huỳnh Thị Tiền

Nt

Số 34

02/8/2016

02/10/2016

Thịnh

Thảo

Lịch xử dự kiến 07h30 ngày 12/9/2016

 

18

Phạm Thị Huyền

Ngô Thị Kim Huệ

Nt

Số 35

08/8/2016

08/10/2016

Bảy

Ly

Lịch xử dự kiến 07h30 ngày 06/9/2016

 

19

Nguyễn Thị Tiếng

Trương Thị Lệ Hoa

Nt

Số 37

08/8/2016

08/10/2016

Thanh

Thảo

Lịch xử dự kiến 7h30 ngày 08/9/2016

 

20

Phạm Ngọc Trai

Mai Văn Trung

Nt

Số 38

15/8/2016

15/10/2016

Hoà

Thảo

Lịch xử dự kiến 13h30 ngày 08/9/2016

 

21

Nguyễn Đại Long

Nguyễn Triệu Thanh Tuyền

Nt

Số 39

22/8/2016

22/10/2016

Thịnh

Hiếu

Lịch xử dự kiến 07h30 ngày 15/9/2016

 

22

Triệu Ngọc Anh

Nguyễn Năm

Nt

Số 40

29/8/2016

29/10/2016

Hoà

Hiếu

Lịch xử dự kiến 07h30 ngày 20/9/2016

 Tổng số án tạm đình chỉ: 10 vụ., Trong đó:    

DSST: 07 vụ   |   DSPT: 02 vụ   |   VDSST:  01 vụ 
 

STT

 

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Nguyên đơn, bị đơn)

 

Loại án

Ngày thụ lý

Thẩm phán

Thư ký

Ghi chú

01

Võ Thị Hùng

Võ Xuân An

DSST

Số 02 23/04/2009

Thịnh

Ly

TĐC

21/08/2009

(Đang gửi Công văn hỏi UB phường và UB thành phố Hội An)

02

Phạm Uy Hùng

Phan Viết Điệp

Nt

Số 03

22/7/2014

Thịnh

Ly

TĐC

11/9/2015

(Đang gửi Công văn hỏi UB phường và UB thành phố Hội An)

03

Đặng Thị Hương

Phạm Hoàng Vũ

Nt

Số 04

28/3/2016

Hoà

Ly

TĐC  số 03 28/7/2016

04

Lê Thị Cẩm Nhung

Lê Hùng

Nt

Số 05

15/4/2016

Huyền

Rin

TĐC số 05

15/8/2016

05

Tô Văn Hoàng

Nguyễn Ngọc Quý

Nt

Số 06

19/8/2016

Thiện

Thảo

TĐC số 06

19/8/2016

06

Trần Sơn Tây Kim Liên

Trần Thị Bích Phượng

Nt

Số 08

25/5/2016

Huyền

Ly

TĐC số 07

26/8/2016

07

Quách Cẩm Lan

Đặng Thị Hồng

Nt

Số 02

26/02/2016

Thịnh

Tiến

TĐC số 08

29/8/2016

08

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Văn Bình

VDSST

Số 01 08/10/2014

Hòa

Ly

TĐC

09/02/2015

(Uỷ thác lần 2)

09

Nguyễn Thị Nhiễu

Nguyễn Nhiên

DSPT

Số 85

11/11/2015

Huyền

Quang

TĐC

15/02/2016

(Đang yêu cầu Sở TNMT cung cấp các cạnh đất)

10

Nguyễn Châu Cát

Nguyễn Anh Đào

Nt

Số 100

30/12/2015

Huyền

Quang

TĐC

30/3/2016

(Đang làm hợp đồng với cơ quan khác để định vị đất tranh chấp và tài sản trên đất)
ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH SƠ THẨM
 
Số TT Tên vụ án Loại Số thụ lý Người THTT Số bản án, quyết định
01

Thierry Berger- Ngô Thị Tiền

HNST Số 01 05/01/2016 Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Đình Cảnh Lê Hoàng Tiến Số 05 24/4/2016
2

Nguyễn Thành Sang- Phạm Thị Búp

HNST Số 02 06/01/2016 Nguyễn Thị Hòa Số 01 22/01/2016
3

Lê Văn Dũng - Lozhkina

HNST Số 03 12/01/2016 - 12/5/2016 Nguyễn Thị Hòa TĐC 23/5/2016
4

Hà Hoàng Vĩnh – Phạm Thị Vũ Quỳnh

HNST Sô 04 01/02/2016 Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Bích Cẩm Số 03 25/02/2016
5

Stephen Alexander Stafford- Nguyễn Thị Bé Hạnh

HNST Số 05 11/3/2016 Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Phương Thảo Số 04 25/3/2016
6

Đoàn Thị Kim Chi - Lê Công Hải

HNST Số 06 08/4/2016 - 08/8/2016 Nguyễn Thị Hòa Đỗ Thị Ly Ly

TĐC Số 04 ngày 09/8/2016

 

7

Nguyễn Thị Bích Ngọc – Lin Hsiao Jen

HNST Số 07 19/5/2016 Nguyễn Hữu Thịnh Trịnh Ngọc Bằng Hồ Thị Tuyết Vân Trần Thị Phương Thảo Số 06 14/7/2016.
8

Phạm Thị Định –Trần Công Cường

HNST Số 08 17/6/2016 17/10/2016 Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Minh Hiếu Quyết định đình chỉ sô 07 ngày 11/8/2016

ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TẠM ĐÌNH CHỈ TRƯỚC NĂM 2016
 
Số TT Tên vụ án Loại Số thụ lý Người THTT Số bản án, quyết định
01

Nguyễn Văn Cả - Nguyễn Thị Toàn Minh

HNST 11/12/2012 Cao Thị Huyền

TĐC 10/6/2013

02

Trần Thị Thái Đông - Hà Tiên Phong

HNST 13/3/2014 Nguyễn Thị Hòa

TĐC 15/9/2014

03

Nguyễn Thị Mỹ - Hà Mạnh Hùng

HNST 16/7/2015 Nguyễn Thị Hòa

TĐC 17/11/2014

 

04

Đinh Giảng – Lý Thị Luật

HNST Số 09 25/12/2015 Nguyễn Thị Hòa Hồ Thị Tuyết Vân Hà Thị Kim Uyên Lê Hoàng Tiến Số 02 26/01/2016


ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH PHÚC THẨM
 
Số TT Tên vụ án Loại Số thụ lý Người THTT Số bản án, quyết định
1

Hồ Bá Hiếu – Trần Thị Kiều Diểm

HNPT Số 01 Ngày 17/2/2016 Ngô Đình Bảy Nguyễn Hữu Thịnh Lê Phước Thanh Đỗ Thị Ly Ly Số 08 22/4/2016
2

Đỗ Thị Hạo- Ngô Phi Trọn

HNPT` Số 02 Ngày 17/02/2016 Nguyễn Thị Hòa Trần Thế Cẩm Cao Thị Huyền Trần Thị Minh Hiếu Số 06 23/3/2016
3

Phạm Thị Thu Linh-Đặng Ngọc Nam

HNPT Số 03 17/02/2016 Nguyễn Thị Hòa Trần Thế Cẩm Cao Thị Huyền Trận Thị Minh Hiếu Số 07 23/3/2016
4

Huỳnh Thị Xuân Tình - Nguyễn Thành Lộc

HNPT Số 04 28/4/2016   Ngô Đình Bảy Nguyễn Hữu Thịnh Lê Phước Thanh Đỗ Thị Ly Ly Số 09 17/5/2016
5

Nguyễn Thị Liên – Nguyễn Đức Yến

HNPT Số 05 Ngày 6/5/2016 6/7/2016 Nguyễn Hữu Thịnh Cao Thị Huyền Nguyễn Thị Hòa TK Tiến

Số 10

25/7/2016

     

6

Lương Thị Bích Phượng - Ngô Quốc Khánh HNPT Số 06 8/6/2016 8/8/2016 Nguyễn Thị Hòa Cao Thị Huyền Nguyễn Hữu Thịnh Trần Thị Minh Hiếu Số 11 25/7/2016
7

Ngô Thị Ánh – Nguyễn Văn Sáu

HNPT Số 07 17/6/2016 17/8/2016 Lê Phước Thanh Trần Thị P. Thảo

Số 15

17/8/2016

8

Phạm Thị Loan- Lê Văn Duẫn

HNPT Số 08 01/7/2016 01/9/2016 Nguyễn Hữu Thịnh Đỗ Thị Ly Ly

Số 13

ngày 11/8/2016

9

Nguyễn Việt Phước- Trần Thị Xuân

HNPT Số 09 01/7/2016 01/9/2016 Cao Thị Huyền TP: Thịnh ; Thanh; Dk: Liêm Trần Thị Minh Hiếu

Số 14

Ngày 11/8/2016

10 Huỳnh Thị Nguyên Nghiệp- Phan Đình Tường HNPT Số 10 06/7/2016 06/9/2016 Lê Phước Thanh Lê Hoàng Tiến

Xử ngày

06/9/2016

11

Lê Thị Hà- Trần Văn Khanh

HNPT Số 11 07/7/2016 07/9/2016

CT: Hòa,

TPDK: Huyền, Thịnh

TK:Ly

 Số 12

26/7/2016.

12

Lê  Thị Mến – Nguyễn Quốc Hùng

HNPT Số 12 29.7.2016 29.9.2016

Cao Thị Huyền

TK: Hiếu.

Số 17

22/8/2016

13

Trần Thị Vĩnh Lộc- Nguyễn Văn Thoại

HNPT Số 13 29.7.2016 29.9.2016

Nguyễn Thị Hòa

TK: Hiếu

Số 16

19/8/2016

14

Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Cao Sơn

HNPT Số 14 08.8.2016

Ngô Đình Bảy

TK:Thảo

Xử 13h30 phút ngày

30/8/2016

Hoãn lần 1: Xử lại vào ngày 06/9/2016


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác