Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 08/02/2017

Thứ tư - 08/02/2017 04:23
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 08/02/2017ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM
 
STT Vụ án (Tên bị cáo; tội danh, Điều luật) Số, ngày thụ lý Thẩm phán  Thư ký Kết quả giải quyết (Số, ngày, tháng, năm ban hành bản án)
1 THI LÝ NAM
"Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điểm e, khoản 2 Điều 142 BLHS năm 2015
31
03/10/2016
Nguyễn Quốc Thiện

Huỳnh Minh Ngôn
26
17/11/2016
2 NGUYỄN NHẬT HOÀNG
LÊ VĂN DŨNG
Theo điểm d khoản 2 Điều 136 BLHS 1999
32
03/10/2016
Nguyễn QuốcThiện
Nguyễn Thị Phương Thảo
25
08/11/2016
3 CỤT VĂN CHƠ
LÔ VĂN VIỆT
"Mua bán người" theo các điểm
a, đ, e khoản 2 Điều 150 BLHS 2015
33
03/10/2016
Nguyễn Quốc Thiện
Trần Thị Mỹ Trinh
28
22/11/2016
4 VĂN THỊ HOÀI THƯƠNG
cùng đồng phạm phạm tội "Vi phạm các quy
định về khai thác tài nguyên rừng" theo Điều 172 BLHS.
34
11/10
2016
Lê Phước Thanh
Huỳnh Minh Ngôn
27
18/11/2016
5 TRƯƠNG QUÝ PHÁP
VŨ MINH QUÝ phạm tội Điều 226a, 226b
35
28/10/2016
Trần Thế Cẩm
Trần Thị Thanh Tuyên
29
24/11/2016
6 NGUYỄN ANH QUỐC VĂN cùng
đồng phạm phạm tội "Tổ chức đánh bạc",
"Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248, 249
36
03/11/2016
Nguyễn Quốc Thiện
Trần Thị Mỹ Trinh
01
09/12/2016
7 PHẠM VĂN TRỰC phạm tội "Giết người"
theo điểm đ, n khoản 1 Điều 93 BLHS
37
08/11/2016
Lê Phước Thanh

NguyễnThị Phương Thảo
33
28/11/2016
8 VŨ THỊ KIM KIÊN phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo Điều 194 BLHS 38
09/11/2016
Trần Thế Cẩm
Nguyễn Thị Tuyên
31
25/11/2016
9 ĐĂNG NHƯ QUỲNH phạm tội "Giết người" Điều 93
ĐẶNG THÀNH ĐƯỢC phạm tôi "Che giấu tội phạm"
39
09/11/2016
Nguyễn Quốc Thiện
Trần Thị Mỹ Trinh
30
24/11/2016
10 NGUYỄN CƯ phạm tội "Giết người" Điều 93 40
10/11/2016
Nguyễn Quốc Thiện
Huỳnh Minh Ngôn
32
26/11/2016
11 MẠC THỊ BẢO YẾN
"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
41
16/11/2016
Nguyễn Quốc Thiện
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
38
28/12/2016
12 CHU THỊ OANH cùng đồng phạm
"Tàng trữ, lưu hành tiền giả" theo Điều 180 BLHS
42
16/11/2016
Trần Thế Cẩm
Nguyễn Thị Phương Thảo
34
20/12/2016
13 LÊ THỊ KIM HẰNG
"Giết người" Điều 93
43
22/11/2016
Trần Thế Cẩm Nguyễn Thị Phương Thảo 36
22/12/2016
14 HỒ PHƯỚC TRUNG
cùng đồng phạm phạm tội  Điều 226b
44
22/11/2016
Nguyễn Quốc Thiện Trần Thị Mỹ Trinh 37
23/12/2016
15 NGUYỄN NGỌC NHƯ LỰC
phạm tội theo Điều 226b
45
23/11/2016
Trần Thế Cẩm Nguyễn Thị Thanh Tuyên 35
21/12/2016
16 HỒ VĂN CHIẾN phạm tội "Giết người" theo Điều 93 46
24/11/2016
Nguyễn Quốc Thiện Huỳnh Minh Ngôn 39
29/12/2016
17 LƯƠNG THỊ KHUYÊN "Điều 119" 47
27.12.2016
Nguyễn Quốc Thiện Huỳnh Minh Ngôn  
18 NGUYỄN ANH TUẤN "Đ226b" 48
29.12.2016
Đinh Văn Long Ninh Minh Tân  
19 TRƯƠNG VĨNH QuỐC "Điều 93" 49
28.12.2016
Nguyễn Quốc Thiện Trần Thị Phương Thảo  


ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM
 
STT TÊN VỤ ÁN LOẠI
VỤ ÁN
NGÀY THỤ LÝ/ NGÀY HẾT HẠN GQ THẨM PHÁN  THƯ KÝ GHI CHÚ
1 Ngô Thị Thi HSPT 17/10/2016 (K 1, Điều 202) Huyền Ngôn  LX 05/01/2017 hoãn
2 Nguyễn Văn Xuân HSPT 07/11/2016(Điều 202) Cẩm Thảo LX07h30' 13/01/2017 hoãn
XL 07h30' 20/01 hoãn
3 Trần Công Tưởng HSPT 01/12/2016 (K1 Đ257) Thiện Ngôn LX 07h30' 16/01/2017 hoãn
4 Thái Viết Trường HSPT 19/12/2016 Thiện Trinh  
5 Nguyễn Văn Tám HSPT 19/12/2016 Thiện Trinh  
6 Phan Văn Hạnh HSPT 19/12/2016 Cẩm Nhật  
7 Nguyễn Văn Năm HSPT 19/12/2016 Cẩm Ngôn  
8 Đinh Hoàng HSPT 21/12/2016 Cẩm Ngôn  
9 Phạm Minh Ngọc HSPT 21/12/2016 Tiến Nhật  
10 Lê Văn Hương HSPT 21/12/2016 Cẩm Ngôn  
11 Huỳnh Phú Sỹ HSPT 30/12/2016 Thiện Thảo  
12 Nguyễn Văn Chín HSPT 30/12/2016 Thiện Thảo  
13 Trương Hồng Tiếp, Trương Hồng Trường HSPT 30/12/2016 Thiện Thảo  
14 Nguyễn Dần HSPT 30/12/2016 Thiện Thảo  
15 Phan Văn Hoàng HSPT 30/12/2016 Cẩm Trinh  
16 Nguyễn Đăng Quang HSPT 30/12/2016 Cẩm Trinh  
17 Nguyễn Hữu Ý HSPT 30/12/2016 Cẩm Trinh  
18 Nguyễn Quang Hòa HSPT 30/12/2016 Cẩm Trinh  
19 Trương Quang Định HSPT 01/06/2017 Cẩm Trinh  
20 Nguyễn Đào Quang HSPT 01/09/2017 Cẩm Trinh  
21 Nguyễn Thanh Vũ HSPT 01/10/2017 Cẩm Trinh  
22 Hồ Văn Sơn HSPT 01/10/2017 Cẩm Trinh  
23 Trần Đình Sáng HSPT 01/10/2017 Cẩm Trinh  
24 Đinh Minh Chi HSPT 01/10/2017 Thiện Ngôn  
25 Nguyễn Thanh Bình, Trần Công Bình HSPT 01/10/2017 Thiện Ngôn  
26 Bùi Khắc Lít, Trần Văn Xinh HSPT 01/10/2017 Thiện Ngôn  
27 Nguyễn Hùng Duyên HSPT 01/10/2017 Thiện Ngôn  
28 Nguyễn Văn Tèo HSPT 01/10/2017 Thiện Ngôn  
29 Lê Văn Tú HSPT        
30 Trương Văn Trí HSPT        
31 Trương Văn Bảo HSPT        
32 Nguyễn Minh Trí HSPT        
33 Nguyễn văn Vương, Trịnh Văn Tri HSPT        
34 Cao Văn Cường HSPT        
35 Nguyễn Thị Tuyết Nga HSPT        
36 Huỳnh Thị Thương HSPT        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác