Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 14/11/2016

Chủ nhật - 20/11/2016 21:29
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 14/11/2016

ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM
 
STT TÊN VỤ ÁN LOẠI
VỤ ÁN
NGÀY THỤ LÝ/ NGÀY HẾT HẠN GQ THẨM PHÁN  THƯ KÝ GHI CHÚ
1 Huỳnh Đức Thanh HSPT 03/10/2016 (K3 Điều 161
 và điểm d K2 Điều 194a)
Cẩm Trinh  
2 Thái Kỳ Anh HSPT 03/10/2016 (K1 Điều 138) Cẩm Trinh  
3 Ung Tấn Tám HSPT 07/10/2016 (K1 Điều 143) Thiện Thao Lịch xử 15/11/2016
4 Lê Viết Hảo HSPT 11/10/2016 (K3 Điều 104) Thiện Thao
5 Nguyễn Công Tín HSPT 11/10/2016 (điểm d, K 2 Điều 136) Thiện Thao
6 Nguyễn Văn Bình HSPT 11/10/2016 (K3 Điều 104) Thiện Thao
7 Quảng Ngọc Đạt HSPT 11/10/2016 (K3 Điều 202) Thiện Thao
8 Đinh Hữu Thành HSPT 17/10/2016 (K 2 Điều 202) Thiện Ngôn  
9 Ngô Thi Thi HSPT 17/10/2016 (K 1, Điều 202) Huyền Ngôn  
10 Huỳnh văn Dương HSPT 17/10/2016 (K1 Điều 138) Thiện Ngôn  
11 Nguyễn Hoàng Diễn HSPT 26/10/2016 (K2 Điều 104) Thiện Ngôn lịch xử 07h30 23.11
12 Đặng Ngọc Hận HSPT 28/10/2016 (K1 Điều 202) Thiện Ngôn
13 Nguyễn Văn Quy HSPT 28/10/2016 (K1 Điều 138) Thiện Ngôn
14 Phạm Đình Dũng HSPT 28/10/2016 (K1 Điều 138) Thiện Ngôn
15 Nguyễn Minh Sơn HSPT 28/10/2016 (K1 Điều 138) Thiện Ngôn
16 Nguyễn Văn Thành HSPT 28/10/2016 (K2 Điều 104) Cẩm Tuyên Lịch xử 30/11/2016
17 Lê Viết Nông HSPT 28/10/2016 (K 1 Điều 138) Cẩm Tuyên
18 Nguyễn Văn Kia HSPT 28/10/2016 (điểm b K2 Điều 194) Cẩm Tuyên
19 Trương Văn Phú HSPT 28/10/2016 (K3 Điều 104) Cẩm Tuyên
20 Đặng Bảo  Luyện HSPT 28/10/2016 (điểm b K2 Điều 194) Cẩm Tuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác