Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 30/09/2016

Thứ ba - 04/10/2016 03:19
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 30/09/2016

ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM
 
STT Vụ án Số, ngày thụ lý Thẩm phán, Thư ký Hội Thẩm nhân dân Kết quả giải quyết (Số, ngày, tháng, năm ban hành bản án)
1 Nguyễn Đình Dao cùng các đồng Phạm Điều 281, 284, 285 40-01/10/2015 Thiện, Sương    
2 Đinh Văn Triệu, A Viết Điều 93 41-05/10/2015 Thiện, Ngôn TP: Cẩm HTND: Bằng, Liên, Sen; KSV: Nhân 35-11/11/2015
3 Trần Thị Chung Điều 139 42-06/10/2015 Thiện, Trinh Phúc, Thọ; KSV: Hào 37-13/11/2015
4 Ngô Ngọc Hiền cùng các đồng phạm Điều 139 43-09/10/2015 Cẩm, Tuyên Sang, Cảnh; KSV: Hào 36-12/11/2015
5 Nguyễn Thế Miên, Trần Minh Mỹ Điều 278, 285 44-19/10/2015 Cẩm, Tuyên TP: Thiện; HTND: Trung, Phi Hùng, Nho; KSV: Bình 39-02/12/2016
6 Ngô Văn Thọ Điều 93 45-28/10/2015 Thiện, Sương TP: Thanh; HTND: Trung, Tiến, Sen; KSV: Dung 38-19/11/2015
7 Mai Tấn Thành, Trần Thị Tuyết Hoa Điều 140 46-06/11/2015 Thiện, Chỉnh    
8 Nguyễn Thành Luân cùng các đồng phạm Điều 136 47-10/11/2015 Cẩm, Thảo Sang, Sen; KSV: Hồng 41-04/12/2015
9 Lê Văn Hòa Điều 136 48-11/11/2015 Thiện, Dung Chương, Tâm; KSV: Hồng 40-03/12/2015
10 Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Việt Điều 136 49-18/11/2015 Thiện, Sương Hải, Sen; KSV: Hào 42-08/12/2015
11 Lê Văn Sáu Điều 172 50-19/11/2015 Cẩm, Ngôn Liên, Nho; KSV: Bình 43-09/12/2015
12 Tơ Đênh Triệu Điều 93 51-20/11/2015 Thiện, Chỉnh TP: Thanh; HTND: Vân, Nho, Bằng; KSV: Phòng 44-23/12/2015
13 Đỗ Chí Dũng cùng các đồng phạm Điều  194 52-25/11/2015 Thiện, Sương TP: Thanh; HTND: Bằng, Tâm, Uyên; KSV:  45-30/12/2015
14 Trương Văn Ngọc Điều 93 53-21/12/2015 Thiện, Trinh TP: Thịnh; HTND: Tâm, Trung, Vân; KSV:  01-22/01/2016
15 Nguyễn Văn Xa Điều 136 01-11/01/2016 Thiện, Sương Tâm, Trung; KSV: Hồng 02-22/01/2016
16 Trần Minh Hải, Điều 136 02-14/01/2016 Cẩm, Chỉnh Sang, Liên; KSV: Bình 03-10/3/2016
17 Nguyễn Vinh, Điều 112 03-14/01/2016 Thiện, Tuyên    
18 Nguyễn Văn Vũ, Điều 226b 04-19/01/2016 Thiện, Thảo Phúc, Khẩn; KSV: Hào 09-30/3/2016
19 Nguyễn Ngọc Bội cùng các đồng phạm, Điều 139, 165, 281 05-01/02/2016 Thiện, Sương Liên, Bằng  
20 Trần Thị Quỳnh Nga, Điều 139 06-01/02/2016 Thanh, Trinh Bằng, Nho; KSV: Hào  
21 Châu Ngọc Lý, Điều 196 07-01/02/2016 Thiện, Ngôn Bằng, Vân; KSV: Dung 04-22/3/2016
22 Phạm Nguyễn Duy Phúc cùng các đồng phạm, Điều 138 08-01/02/2016 Cẩm, Trinh Tâm, Sen; KSV: Bình 05-22/3/2016
23 Lữ Văn Chín, Điều 119 09-18/02/2016 Liêm, Chỉnh Uyên, Vân; KSV: Nhân 06-23/3/2016
24 Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Văn Thắng, Điều 226b  10-23/02/2016 Thiện, Trinh    
25 Lê Phúc, Điều 93 11-01/3/2016 Thiện, Chỉnh TP: Cẩm HTND: Sang, Sen, Vân; KSV: Tỉnh 08-29/3/2016
26 Lê Văn Tâm cùng các đồng phạm, Điều 138 13-04/3/2016 Cẩm, Ngôn Liên, Nho; KSV: Hồng 07-28/3/2016
27 Trần Phước Cường, Điều 226b 13-01/4/2016 Thiện, Thảo Sang, Tiến; KSV: Hồng 10-15/4/2016
28 Phạm Trần Công Viết Linh, Điều 93 14-01/4/2016 Cẩm, Sương Liên, Sen; KSV: Nhân 11-19/4/2016
29 Trương Quý Pháp, Vũ Minh Quý, Điều 226b 15-14/4/2016 Cẩm, Tuyên    
30 Trương Công Nam, Điều 226b 16-28/4/2016 Thiện, Thảo Phan Văn Hùng, Bằng; KSV: Hồng 12-31/5/2016
31 Trương Bá Trí cùng các đồng phạm, Điều 232, 238 17-28/4/2016 Cẩm, Ngôn    
32 Trịnh Lê Hiệp cùng các đồng phạm Điều 226b 18-12/5/2016 Thiện, Ngôn Sang, Sen; KSV: Bình 13-14/6/2016
33 Võ Thị Hạnh cùng các đồng phạm khác, Điều 139 19-23/5/2016 Cẩm, Ngôn Liên, Vân; KSV: Hào 14/29/6/2016
34 Trần Hữu Phước cùng các đồng phạm khác, Điều 226b 20-23/5/2016 Cẩm, Trinh Phan Văn Hùng, Sen; KSV: Bình 15-14/7/2016
35 Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Thịnh 21-21/6/2016 Thanh, Thảo Mạnh Hùng, Bằng; KSV: Bình 17-12/8/2016
36 Trương Quý Pháp, Vũ Minh Quý, Điều 226b 22-24/6/2016 Cẩm, Tuyên    
37 Lê Công Quá, Điều 226b 23-04/7/2016 Thịnh, Thảo Liên, Cảnh; KSV: Hào 16-28/7/2016
38 Trần Thị Quỳnh Nga, Điều 139 24-15/7/2016 Thanh, Trinh Cảnh, Bằng; KSV: Hào 23-21/9/2016
39 Ninh Trọng Linh, Điều 232 25-20/7/2016 Cẩm, Ngôn Trung, Đỗ Thị Tâm; KSV: Đệ 18-17/8/2016
40 Trần Đình Cường, Điều 140 26-26/7/2016 Thiện, Ngôn Liên, Tuấn; KSV: Ngôn 19-19/8/2016
41 Nguyễn Ngọc Bội cùng các đồng phạm, Điều 139, 165, 281 27-29/7/2016 Thiện, Tuyên, Ngôn Sen, Bằng; KSV: Hào 21-12/9/2016
42 Phan Phước Hoàng Điều 136 28-11/8/2016 Cẩm, Ngôn Sen, Phi Hùng; KSV: Hồng 20-05/9/2016
43 Nguyễn Vinh, Điều 112 29-19/8/2016  Thiện, Tuyên TP: Cẩm; HTND: Á, Cảnh, Sen; KSV: Dung 22-14/9/2016
44 Lưu Văn Hiếu 30-09/9/2016 Thiện, Ngôn Liên. Trang; KSV: Bình 24-24/9/2016


ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM
 
STT TÊN VỤ ÁN LOẠI
VỤ ÁN
NGÀY THỤ LÝ/ NGÀY HẾT HẠN GQ THẨM PHÁN  KẾT QUẢ
1 Nguyễn Hữu Thạnh HSPT 09/5/2016 (Khoản 3 Điều 161 BLHS) Thanh TĐC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác