Sổ theo dõi phân công giải quyết án

Thứ ba - 17/05/2016 21:45
Sổ theo dõi phân công giải quyết án
STT TÊN VỤ ÁN LOẠI VỤ ÁN NGÀY THỤ LÝ/ NGÀY HẾT HẠN GQ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT GHI CHÚ
1 Trương Thị Thu - Huỳnh Trợ DSST 30/4/2016 - 30/6/2016 (Gia hạn 02 tháng) Huyền  
2 Quách Cẩm Lan - Đặng Thị Hồng DSST 26/02/2016 - 26/6/2016 Thịnh  
3 Phạm Quy - Phạm Kỳ DSST 17/3/2016 - 17/7/2016 Thịnh  
4 Đặng Thị Hương - Phạm Hoàng Vũ DSST 28/3/2016 - 28/7/2016 Hòa  
5 Lê Thị Cẩm Nhung - Lê Hùng DSST 15/4/2016 - 15/8/2016 Huyền  
6 Tô Văn Hoàng - Nguyễn Ngọc Quý DSST 19/4/2016 - 19/8/2019 Thiện  
7 Phan Hữu Tịch - Phan Như Ngọc  DSPT 15/12/2015 - 15/2/2016
 (Hoãn, dự kiến xử 19/5/2016)
Thanh  
8 Nguyễn Thị Tư - Hoàng Thị Bích Hợp DSPT 07/01/2016 - 07/3/2016 Hòa  
9 Võ Văn Tỉnh - Huỳnh Văn DSPT 02/3/2016 - 02/5/2016 Hòa  
10 Hồ Thị Anh - Trần Thanh Thiện DSPT 14/3/2016 - 14/5/2016 Bảy  
11 Võ Hùng - Phạm Văn Thọ DSPT 14/3/2016 - 14/5/2016 Thịnh  
12 Lê Thị Ý - Thân Châu Tuấn DSPT 16/3/2016 - 16/5/2016 Bảy  
13 DNTN Văn Quang - Cty Hoàng Hải Xanh DSPT 11/4/2016 - 11/6/2016 Hòa  
14 Trần Thị Bán - Lê Trình DSPT 28/4/2016 - 28/6/2016 Bảy  
15 Lê Văn Dũng - Lozhkina  HNST 12/01/2016 - 12/5/2016 Hòa  
16 Đoàn Thị Kim Chi - Lê Công Hải HNST 08/4/2016 - 08/8/2016 Hòa  
17 Huỳnh Thi Xuân Tình - Nguyễn Thành Lộc HNPT 28/4/2016 - 28/6/2016 Bảy  
18 Nguyễn Văn Cả - Nguyễn Thị Toàn Minh HNST 11/12/2012 Huyền TĐC 10/6/2013
19 Trần Thị Thái Đông - Hà Tiên Phong HNST 13/3/2014 Hòa TĐC 15/9/2014
20 Nguyễn Thị Mỹ - Hà Mạnh Hùng HNST 16/7/2015 Hòa TĐC 17/11/2014
21 Võ Thị Hùng - Võ Xuân An  DSTT 23/4/2009 Thịnh TĐC 21/8/2009
22 Lê Thị Kiều - Phạm Thị Nghiễm DSTT 7/8/2012 Hòa TĐC 08/11//2012
23 Tôn Nũ Thị Sương - Nguyễn Bá Nghê DSTT 4/11/2013 Thịnh TĐC 05/5//2014
24 Phạm Uy Hùng - Phan Viết Điệp DSTT 22/7/2014 Thịnh TĐC 11/9//2015
25 Đỗ Thị Ta - Thái Kiệt DSTT 2/10/2015 Thiện TĐC 14/4//2016
26 Nguyễn Thị Nhiều - Nguyễn Nhiên DSPT 11/11/2015 Huyền TĐC 15/2/2016
27 Nguyễn Châu Cát - Nguyễn Anh Đào DSPT 30/12/2015 Huyền TĐC 30/3/2016
28 Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Văn Bình VDSST 8/10/2014 Hòa TĐC 9/2/2015
29 Doãn Thị Hòa - Hồ Đắc Thọ DSPT 06/5/2016 - 06/7/2016  Huyền  
30 Bùi Thị Lan - Nguyễn Thị Phương DSPT 10/5/2016 - 10/7/2016    
31 Lê Thị Đạo - Đỗ Văn Ánh DSPT 10/5/2016 - 10/7/2016    
32 Nguyễn Thị Liên - Nguyễn Đức Yến HNPT 06/5/2016 - 06/7/2016 Thịnh  
33 Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Văn Thắng HSST 23/02/2016  Thiện Lịch xử17/5/2016
34 Trương Quý Pháp, Vũ Minh Quý HSST 14/4/2016  Cẩm Lịch xử18/5/2016
35 Trương Công Nam HSST 28/4/2016 Thiện  
36 Trương Bá Tri, Ninh Trọng Linh,
 Huỳnh Văn Tý, Võ Văn Vân,
TRương Văn Kỳ, Nguyễn Thanh Châu,
Nguyễn Đức Hải, Trần Thị Bốn
HSST 28/4/2016 Cẩm  
37 Thái Văn An HSPT 5/4/2016 Thiện  
38 Đặng Văn Lê HSPT 1/4/2016 Cẩm  
39 Trần Văn Nam HSPT 29/02/2016 Thiện  
40 Huỳnh Thị Hồng Phúc HSPT 19/4/2016 Cẩm  
41 Mậu Xuân Vinh HSPT 25/4/2016 Liêm  
42 Võ Văn Diệp HSPT 25/4/2016 Liêm  
43 Trần Ngọc Đức HSPT 25/4/2016 Liêm  
44 Trương Kỳ Linh HSPT 20/4/2016 Liêm  
45 Nguyễn Văn Tuấn, Thân Trọng Ngân,
Mai Nguyên Quý Đức
HSPT 20/4/2016 Liêm  
46 Văn Thị Nhỡn HSPT 27/4/2016 Cẩm  
47 Trương Nhứt Đoàn HSPT 26/4/2016 Cẩm  
48 Hồ Văn Thừa HSPT 26/4/2016 Cẩm  
49 Nguyễn Thanh Dương  HSPT 26/4/2016 Cẩm  
50 Lê Viết Công HSPT 28/4/2016 Cẩm  
51 Phan Đức Dũng
Nguyễn Viết Bình
Đinh Ngọc Phước
HSPT 28/4/2016 Cẩm  
52 Ung Nho Bình HSPT 28/4/2016    
53 Nguyễn Phước Dân HSPT 29/4/2016    
54 Công ty CP Đức Mạnh -
Công ty TNHH Pegasus Fund-1 Việt Nam
KDTM - ST 7/12/2012 Huyền TĐC (08/3/2013)
55 Ngân Hàng TMCP Việt Á -
 Công ty TNHH Hiền Nhạc
KDTM - ST 18/6/2014 Hòa TĐC (18/9/2013)
56 Công ty Peti Trading Incorprated -
 Công ty vàng Phước Sơn
KDTM - ST 29/2/2016 Thanh Gia hạn 01 tháng
57 Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
- Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam
KDTM - ST 26/4/2016 Huyền Gia hạn 01 tháng
58 Trần Viết Triết - Cty CP Đại Thành Quang KDTM - ST 4/5/2016 Thanh Gia hạn 01 tháng
59 Võ Thị Nguyệt - Cty CP Đại Thành Quang KDTM - ST 6/5/2016 Thanh Gia hạn 01 tháng
60 Cty Cổ phần Địa ốc Đại Việt Miền Trung -
 UBND tỉnh Quảng Nam
HCST Số 01 (20/01/2015) Huyền TĐC 17/9/2015
61 Cty dịch vụ Ngành ảnh và TDTT Trường Sơn
-  UBND tỉnh Quảng Nam
HCST Số 04 (26/5/2015) Liêm TĐC 25/9/2015
62 Lê Bá Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam HCST Số 07 (01/10/2015) Liêm Hết hạn gq 01/4/2016
63 Cty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô
 khách Trường Hải - Cục Trưởng
 Cục Hải Quan tỉnh Quảng Nam 
HCST Số 08 (02/10/2015) Liêm Thời hạn GQ đến
02/4/2016
64 Cty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô
 Tải Chu Lai Trường Hải - Cục Trưởng
 Cục Hải Quan tỉnh Quảng Nam 
HCST 2/10/2015 Liêm Thời hạn GQ đến
02/4/2016
65 Dương Đông Tịnh -
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn
HCST Số 13(10/12/2015 - 10/6/2016) Liêm  
66 Nguyễn Thị Lụa -  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam HCST Số 14 (21/12/2015 - 21/6/2016) Thanh  
67 Phạm Hồng Diện -
 Văn phòng quản lý đất đai Quảng Nam 
HCST Số 16 (23/12/2015 - 23/6/2016) Liêm  
68 Vũ Thanh Nguyệt -
Văn phòng quản lý đất đai Quảng Nam
HCST Số 17 (25/12/2015 - 25/6/2016) Liêm  
69 Đỗ Phước Ngọc -
Văn phòng quản lý đất đai Quảng Nam
HCST Số 02 (29/3/2016 - 29/9/2016) Liêm  
70 Nguyễn Ngọc Tứ -
Văn phòng quản lý đất đai Quảng Nam
HCST Số 03 (09/3/2016 - 09/9/2016) Liêm  
71 Huỳnh Ngọc Hoàng -
UBND huyện Thăng Bình
HCPT Số 03 (14/3/2016 - 14/6/2016) Thanh  
72 Nguyễn Thị Ta - Văn phòng quản lý đất đai
 tỉnh Quảng Nam
HCST Số 04 (14/3/2016 - 14/9/2016) Liêm  
73 Nguyễn Thị Mai -
Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam 
HCST Số 05 (06/4/2016 - 06/10/2016) Liêm  
74 Nguyễn Thị Thu Anh -
Văn phòng quản lý đất đai
 tỉnh Quảng Nam
HCST Số 06 (11/4/2016 - 11/10/2016) Cẩm  
75 Trần Lụng - Văn phòng quản lý đất đai
 tỉnh Quảng Nam
HCST Số 07 (13/4/2016 - 13/10/2016) Liêm  
76 Thủy Ngọc Hoàng -
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình
HCST Số 08 (13/4/2016 - 13/10/2016) Liêm  
77 Nguyễn Thanh Đổi - UBND tỉnh Quảng Nam  HCST Số 09 (20/4/2016 - 20/10/2016) Thịnh  
78 Nguyễn Nam Mạnh - UBND tỉnh Quảng Nam  HCST Số 10 (20/4/2016 - 20/10/2016) Liêm  
79 Nguyễn Nam Đô - UBND tỉnh Quảng Nam  HCST Số 11 (20/4/2016 - 20/10/2016) Thịnh  
80 Trần Mùi - UBND tỉnh Quảng Nam  HCST Số 12 (20/4/2016 - 20/10/2016) Thịnh  
81 Nguyễn Xuân Tâm - UBND tỉnh Quảng Nam  HCST Số 13(20/4/2016 - 20/10/2016) Thịnh  
82 Huỳnh Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Năm -
UBND huyện Hiệp Đức
HCPT 25/4/2016 - 25/7/2016 Huyền  
83 Doãn Thị Hòa - Hồ Đắc Thọ DSPT Số 12 (6/5/2016) Huyền  
84 Nguyễn Thị Liên - Nguyễn Đức Yến HNPT Số 05 (6/5/2016) Thịnh  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác