28-07-2016 03:30:43 AM
Chuyên mục Tòa án số 19 phát sóng ngày 19-7-2016
Chuyên mục Tòa án số 19 phát sóng ngày 19-7-2016
23-06-2016 11:10:52 AM
Chuyên mục Tòa án số 18 phát sóng ngày 21-6-2016
Chuyên mục Tòa án số 18 phát sóng ngày 21-6-2016
26-05-2016 10:20:10 AM
Chuyên mục Tòa án số 17 phát sóng ngày 17-5-2016
Chuyên mục Tòa án số 17 - Phát sóng ngày 17/5/2016
21-04-2016 03:15:47 AM
Chuyên mục Tòa án số 16 phát sóng ngày 19- 4-2016
Trong chương trình chuyên mục tòa án ngày 19 tháng 4 năm 2016, chúng tôi sẽ chuyển đến Quý vị và các bạn phóng sự phản ánh hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật qua các vụ án xét xử lưu động của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn trong năm 2015. Phần cuối chương trình là mục giới thiệu văn bản pháp luật. Mời Quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình
16-03-2016 02:32:49 AM
Chuyên mục Tòa án số 15 phát sóng ngày 15- 3-2016
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến Quý vị và các bạn phóng sự phản ảnh hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật qua các vụ án xét xử lưu động của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ trong năm 2015. Phần cuối chương trình là mục giới thiệu văn bản pháp luật. Mời Quý vị và các bạn cùng theo dõi...
18-02-2016 01:50:40 AM
Chuyên mục Tòa án - Số 14 - Phát sóng ngày 16-02-2016
Đồng hành cùng với những bước tiến của tỉnh nhà, trong năm qua Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tiến độ và chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án ngày càng được nâng lên góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội tỉnh nhà. Cùng nhìn lại hoạt động củaTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trong năm thi đua đặc biệt 2015.
 
LIÊN KẾT