30 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Chín 19, 2021

Công văn v/v đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2019

Tải Quyết định 01/QĐ-TANDTC-Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân.

Công văn số 111/CV-TĐKT về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng...

Tải Đề cương báo cáo sơ kế công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 tại đây!

THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TIN VIDEO

ĐỌC NHIỀU NHẤT

X