34 C
Tam Ky
Thứ Hai, Tháng Sáu 14, 2021

Thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện, có hiệu quả mối quan hệ...

Ngày 25/12/2014, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ ba đã được khai mạc.

“Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”! Từ suy nghĩ đến việc làm

Tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc tháng 2 năm1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư và khuyên dạy: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao cái gương “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” cho nhân dân noi theo”.

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN TÒA...

Chiều ngày 07/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ...

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHÁNH...

Chiều ngày 03/6/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC SƠ TUYỂN VÀO HỌC...

Ngày 01/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ tuyển thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Tòa...

TRAO QUYẾT ĐỊNH GIAO PHỤ TRÁCH TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH

Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy trình công tác cán...

TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ...

Ngày 15/1, TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn...

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT HÒA...

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-TA ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân tỉnh Quảng Nam về việc “Triển khai thi...

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ...

Chiều ngày 14/01/2021, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm...

Xây dựng Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên xứng đáng là biểu tượng...

  Sau ngày Tòa án nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập, ngày 12/02/1976 theo quyết định của Bộ...

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN TÒA...

Chiều ngày 23/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ...

THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TIN VIDEO

ĐỌC NHIỀU NHẤT

X