30 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Chín 19, 2021

Chuyên mục Tòa án – Số 11 – Phát sóng ngày 17-11-2015

Chuyên mục Tòa án - Số 11 - Phát sóng ngày 17-11-2015

video

Chuyên mục Tòa án – Số 08 – Phát sóng ngày 18-08-2015

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2015 của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam bắt đầu từ tháng 01 năm 2015, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam phối hợp với TAND tỉnh Quảng Nam thực hiện: CHUYÊN MỤC TÒA ÁN.

THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TIN VIDEO

ĐỌC NHIỀU NHẤT

X