Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

35

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước, chiều ngày 19/7/2018, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Bút – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đã thông qua Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Theo đó, việc thường xuyên tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua tại đơn vị đã đem lại hiệu quả rất thiết thực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị được nâng cao về bản lĩnh chính trị, có sự chuyển biến tích cực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 02 năm qua, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ và chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên được nâng lên, ý thức trách nhiệm trong công việc, đoàn kết nội bộ được giữ vững, tăng cường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị ngày càng được phát huy, tính dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ, trong lãnh đạo, điều hành cũng được đề cao; nêu cao được vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng đã được nghe thông qua các báo cáo tham luận về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và đại diện cho thế hệ trẻ của đơn vị.  

Đồng chí Nguyễn Văn Bút – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước phát biểu tại Hội nghị  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bút đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như việc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại đơn vị. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Chi bộ cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm hay, cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp những khó khăn, vướng mắc thì kiến nghị, đề xuất hoặc báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời. Tại Hội nghị sơ kết lần này, đơn vị Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước cũng đã biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Tuyên