CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

380

Sáng nay, ngày 22/5/2020, Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; đồng chí Nguyễn Trọng Lĩnh – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Trần Thế Cẩm – Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Chi bộ, giữ vững nề nếp và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng quy định của điều lệ Đảng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ đến, đồng chí Nguyễn Thị Hà yêu cầu Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; duy trì, giữ vững nề nếp sinh hoạt Chi bộ, coi trọng sinh hoạt chuyên đề; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; lãnh đạo đoàn thể thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Hà yêu cầu Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ của tập thể, bầu ra Ban chấp hành khóa mới đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, có đủ năng lực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ban chấp hành Chi bộ TAND tỉnh Quảng Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội đã bầu cấp ủy khoá mới gồm 4 đồng chí, đồng chí Trần Thế Cẩm – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam được tín nhiệm và bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ; Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân