Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh là đơn vị dẫn đầu khối thi đua Đảng – Đoàn thể – Nội chính trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

108

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan; đồng chí Lê Quang Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Qua công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của các tổ chức cơ sở Đoàn; Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam thống nhất chọn Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh là đơn vị dẫn đầu khối thi đua Đảng – Đoàn thể – Nội chính. Kết quả trên phản ánh đúng thực chất thành tích công tác Đoàn của Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trong năm 2019. Để có được thành tích trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo từ Lãnh đạo cơ quan, Chi ủy và Đoàn cấp trên; sự phối hợp, giúp đỡ từ các cơ sở đoàn bạn và sự phấn đấu, xung kích của đoàn viên thanh niên nên Chi đoàn đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, trong đó có nhiều mặt vượt chỉ tiêu. Hình thức và nội dung hoạt động của Chi đoàn từng bước đi vào chiều sâu, có chất lượng và tính thiết thực cao; các phần việc, công trình của thanh niên thực sự rõ nét; vai trò trách nhiệm của Chi đoàn trong các hoạt động xung kích, đồng hành cùng thanh niên được tổ chức thiết thực và có ý nghĩa hơn. Vai trò, vị trí của Đoàn viên thanh niên được nhìn nhận và khẳng định. Ban chấp hành năng động, sáng tạo, nhiệt tình hoàn thành tốt nhiệm vụ là hạt nhân đáng tin cậy của Đảng và là chỗ dựa vững chắc của Đoàn viên thanh niên, được Lãnh đạo đơn vị tin cậy, giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Kết quả phấn đấu của đoàn viên thanh niên đã góp phần cùng toàn thể cán bộ công chức đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu cho 5 đơn vị.

Tiến đến năm thi đua 2020, năm tổ chức nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Ban chấp hành Chi đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế; bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chi ủy, Ban Lãnh đạo cơ quan và kế hoạch công tác do Đoàn cấp trên đề ra để tổ chức, thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. Tiếp tục phát huy phương pháp gây dựng quỹ đoàn “Lấy giá trị của công trình, phần việc đã làm, nuôi dưỡng lại các phong trào, hoạt động khác” để tạo nguồn tài chính ổn định cho Chi đoàn.

 

                          Tác giả: Ninh Minh Tân- BT Chi Đoàn TAND tỉnh Quảng Nam