27 C
Tam Ky
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 16, 2019

Công văn v/v báo cáo kết quả chất lượng xét xử của Thẩm phán...

Tải các biểu mẫu kèm theo Công văn 473 tại đây.

Công văn v/v đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2019

Tải Quyết định 01/QĐ-TANDTC-Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân.

THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TIN VIDEO

ĐỌC NHIỀU NHẤT

X