CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH

936

Chiều ngày 23/7/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Núi Thành đối với đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà, Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Núi Thành. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thế Cẩm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Núi Thành; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành ở huyện Núi Thành có liên quan, phối hợp công tác; Trưởng, phó đoàn Hội thẩm nhân dân cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Núi Thành.

Đồng chí Trần Thế Cẩm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Chánh án TAND huyện Núi Thành

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-TCCB ngày 12/7/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà, sinh năm 1976, Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Núi Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Núi Thành của đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà là 05 năm kể từ ngày 15/7/2021. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà có 21 năm công tác trong ngành Tòa án, trong đó có 12 năm làm Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ; không có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao; không vi phạm những điều đảng viên không được làm, không vi phạm Quy tắc ứng xử của người cán bộ Tòa án; quan hệ tốt với quần chúng Nhân dân và đồng nghiệp; luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Trần Thế Cẩm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Thế Cẩm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người Thẩm phán, người lãnh đạo, tích cực, chủ động học tập, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng với đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân huyện Núi Thành lãnh đạo đơn vị, phát huy vai trò, giữ vững sự đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Núi Thành tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Chánh án TAND huyện Núi Thành
Đồng chí Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Núi Thành phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Núi Thành chia sẻ niềm vui với đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà và tập thể Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tin tưởng đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà sẽ phát huy năng lực và sức sáng tạo để cùng toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Núi Thành xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, đảm bảo việc thực thi công lý, giữ niềm tin của Nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành; cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Núi Thành. Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trà hứa sẽ phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phục vụ ngành Tòa án, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các hình ảnh tại buổi Lễ:

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân – Hoàng Tân