29 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Chín 26, 2021

tháng 7, 2021

20tháng 713:3017:00Võ Thị Nguyệt - Công ty CP Đại Thành Quang: tranh chấp giữa thành viên công ty với công tyKinh doanh thương mại sơ thẩm

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 13:30 - 17:00

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 2

Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

X