Hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh quảng nam

342

Sáng ngày 24/11/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Nam kiểm tra hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Công an huyện Đại Lộc.

Thực hiện kế hoạch liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014 nhằm triển khai thực hiện thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT- BTP-BCA-BQP—BTC- VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng,  

Sáng ngày 24/11/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Nam kiểm tra hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Công an huyện Đại Lộc.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các thành viên của Công an tỉnh Quảng Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Trung tâm hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.  

 

Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Lê Nho Tâm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc báo cáo những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2014/ hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng như  tổ chức quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ cảnh sát trong lực lượng Cảnh sát  điều tra,  giải thích quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý khi học có hành vi vi phạm pháp luật, niêm yết Bảng thông tin, Hộp tin; niêm yết Tờ thông tin trong Buồng tạm giam, tạm giữ; việc cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng; thông báo lịch xét xử, thời gian, địa điểm xét hỏi theo đúng quy định của pháp luật đồng thời cũng nêu những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn như cán bộ mặc dù đã giải thích rất kỹ nhưng bị can, bị cáo vẫn không có đơn yêu cầu , tâm lý còn e ngại .. …  

Tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Đình Lân, đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Đức, đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh và một số thành viên khác của Đoàn đã có một số ý kiến trao đổi với Công an huyện Đại Lộc như các cơ quan tiến hành tố tụng phải nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác trợ giúp pháp lý, việc giải thích của người tiến hành tố tụng phải được cụ thể, rõ ràng để người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hiểu đúng, thấu đáo về quyền và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện đối tượng được trợ giúp pháp lý để đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn và có sự thống kê đối tượng được trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều tra. Việc gắn Bảng thông tin, Hộp tin và Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý của các cơ quan tiến hành tố tụng phải dễ nhìn, dễ thấy dễ đọc, Phải mở số theo dõi cụ thể, đánh giá chất lượng quá trình tham gia của Luật sư   để có cơ sở phản hồi…   

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Lân– Trưởng đoàn liên ngành kiểm tra thay mặt Đoàn kiểm tra đã có một số kết luận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành của Công an huyện Đại Lộc, đồng thời yêu cầu Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương quán triệt sâu sắc hơn nữa đến các cơ quan tiến hành tố tụng cần giải thích cụ thể cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và các đương sự khác về quyền được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý; đảm bảo không bỏ sót đối tượng được trợ giúp pháp lý nhằm giúp các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý hiểu được tính nhân đạo mà nhà nước  dành cho họ, giúp họ hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân để xây dựng nền pháp chế XHCN công bằng, dân chủ, văn minh.

Tác giả bài viết: Lê Thị Phước (Phòng GĐKT)