HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TẠI CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

562

Nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Chi ủy Tòa án nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị số 05-CT/TW, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng sát với tình hình và nhiệm vụ thực tế của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh. Trong đó, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai thực hiện: Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn chủ đề hàng năm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các khâu đột phá của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh; gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Ban chấp hành Chi bộ TAND tỉnh Quảng Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chi bộ TAND tỉnh tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Các phong trào thi đua thực hiện các khâu đột phá về nhiệm vụ chuyên môn; về xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án; về công tác cải cách hành chính và công khai các hoạt động của Tòa án; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ngày càng được nâng lên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và có tác dụng rõ nét trong đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tạo sự lan tỏa bằng các mô hình hay, cách làm sáng tạo… Những kết quả đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng tạo nên thành tích nổi bật mà Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã đạt được qua các năm 2020, 2021 trong công tác xây dựng đảng, công tác xét xử, giải quyết các loại án, thi hành án hình sự theo luật định.

Chi bộ TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kếp nạo đảng viên mới
Chi bộ TAND tỉnh trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

Tác giả bài viết: Trần Thế Cẩm – Bí thư Chi bộ