HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025

329

Thực hiện Công văn số 31-CV/ĐUK ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam; ngày 23 tháng 11 năm 2020, Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia lớp học có các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ và quần chúng trong cơ quan.

Đồng chí Trần Thế Cẩm – Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi học tập Nghị quyết.

Trong thời gian 1 buổi các đồng chí tham gia lớp học đã nghe đồng chí Võ Công Úc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trình bày những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Võ Công Úc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trình bày những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Qua lớp học đã giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh buổi học tập Nghị quyết.

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân – Hoàng Tân