HỘI LUẬT GIA TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

282

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ do Nhà nước giao cho các tổ chức Hội. Sáng ngày 01-4-2021, Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH tỉnh Hội, Đại diện Chi hội Luật gia các huyện, thành phố, thị xã, các tư vấn viên, cộng tác viên Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam. Tại Hội nghị đồng chí Phan Khắc Chưỡng – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam đã đánh giá những kết quả đạt được đồng thời nêu những thuận lợi khó khăn trong công tác Hội và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cùng với thiên tai, bão lũ đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống của Nhân dân trong toàn tỉnh. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên Ban Thường vụ tỉnh Hội đã kịp thời đề ra những giải pháp thích hợp với điều kiện thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh nên kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 đạt được khá toàn diện. Đặc biệt, Hội đã chú trọng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đã tham gia góp ý 12 Dự án Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam yêu cầu; phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo “Những vấn đề bất cập, vướng mắc trong việc áp dụng Luật Đất đai 2013″  với 120 lượt cán bộ, hội viên tham dự để trao đổi và thống nhất thực hiện trong thời gian đến; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được quan tâm, đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.130 lượt người tham dự; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng trong công tác thu hồi đất tại xã Tam Phú, Tam Thanh và phường An Phú – thành phố Tam Kỳ. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Tổ chức khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Nhân dân tại các huyện, thành phố, thị xã: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn, Phước Sơn và Nam Giang nhằm triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2020”. Ngoài ra, tham gia cùng Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh đề xuất giải quyết 12 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND tỉnh tại Tòa án các cấp trong các vụ kiện hành chính mà UBND tỉnh giao. Phối hợp với các cơ quan tư pháp triển khai Chương trình tham gia Cải cách Tư pháp của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2021; tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội khi có yêu cầu; tham gia giám sát việc thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực nhưng UBND địa phương chưa thi hành do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức v.v…Tại Hội nghị, có nhiều tham luận đóng góp ý kiến, chủ yếu nêu ra những giải pháp, sáng kiến để nâng cao công tác Hội trong thời gian tới được tốt hơn.

Các đồng chí nhận Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia

Cũng tại Hội nghị đồng chí Trần Thế Cẩm – Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Nam đã trình bày báo cáo thi đua khen thưởng công tác Hội. Qua đó, đánh giá cao các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và mong muốn thời gian đến nhiều Chi huyện hội phát huy những thành tích đạt được để xây dựng công tác Hội ngày càng phát triển mạnh hơn, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng nhiều hơn.

Tác giả bài viết: Lê Thị Phước
Hội viên Chi Hội Luật gia TAND tỉnh Quảng Nam.