Hội nghị trực tuyến về việc sơ kết công tác thi đua đầu năm 2018

103

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi đua năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đây là Hội nghị đầu tiên của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân tỉnh với 18 điểm cầu tại Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tỉnh đồng chí Trương Trọng Tiến- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Đình Bảy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thế Cẩm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh tòa các Tòa chuyên trách, Trưởng phòng các phòng trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND tỉnh Quảng Nam. Tại 18 điểm cầu Tòa án nhân dân cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo Tòa án nhân dân các huyện thị xã, thành phố; các đồng chí Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên và người lao động.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo sơ kết công tác thi đua, trong nửa đầu năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 3.454/4.805 vụ, việc các loại, còn lại 1.351vụ, đạt tỷ lệ chung là 71,88% (các Toà chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 340/540 vụ án các loại, còn lại 200 vụ, đạt tỷ lệ chung 62,96%, Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết, xét xử 3.114/4.265 vụ, việc,còn lại 1.151 đạt tỷ lệ 73,01%); đối thoại thành trong án hành chính 30/35 vụ, chiếm 85,7%; hòa giải, đoàn tụ thành trong vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động 1624/2666 vụ, việc, chiếm 60,9%, vượt chỉ tiêu của Tòa án nhân dân tối cao đề ra tại Chỉ thị số 04/CT-TA ngày 03/10/2017; 100% đơn vị trực thuộc đạt chỉ tiêu về tiến độ giải quyết các loại án đề ra. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án cơ bản đạt yêu cầu, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; phán quyết của Hội đồng xét xử đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức được 25 phiên tòa rút kinh nghiệm theo hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; đăng tải kịp thời, chính xác 1240 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử Tòa án; đưa vào hoạt động 05 Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân cấp huyện đáp ứng được mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam theo phương hướng nhiệm vụ công tác đề ra năm 2018.

Đồng chí Ngô Đình Bảy – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Long – Trưởng phòng Phòng KTNV & THA TAND tỉnh Quảng Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị


Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe báo cáo rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá tình tình thực hiện việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; báo cáo tham luận của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước về một số điểm nổi bật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Trọng Tiến – TUV, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trương Trọng Tiến biểu dương sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp  đã hoàn thành và đạt các chỉ tiêu thi đua đề ra trong nữa đầu năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong thời điểm các loại án tăng về số lượng và tính chất phức tạp trong khi biên chế giảm do thực hiện chủ trương tinh giản để thu gọn bộ máy; với những khó khăn, thách thức như vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, người lao động phải đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra năm 2018.

Tác giả bài viết: Võ Thị Thanh Hải- Phòng TCCB,TT&TĐKT