Họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

78

Chiều ngày 29/10/2015, tại Hà Nội, TAND tối cao đã tổ chức họp báo Công bố Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao; đồng chí Chu Thành Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học Tòa án nhân dân tối cao.  

Thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Nguyễn Sơn giới thiệu những quy định của Đảng, Nhà nước, Quốc hội về việc ban hành án lệ cũng như Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Trên cơ sở quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương và đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, Ban cán sự đảng TAND tối cao đã chủ động, tích cực triển khai việc nghiên cứu và xây dựng Đề án phát triển án lệ của TAND. Các kết quả nghiên cứu về án lệ đã được TAND tối cao tổng hợp, thể hiện trong dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua.Phát biểu tại buổi Họp báo, đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tối cao khẳng định, áp dụng án lệ chính là phương thức hiệu quả để khắc phục các khiếm khuyết của pháp luật, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và tiên liệu được trong các phán quyết của Tòa án, qua đó có tác dụng hướng dẫn các hành vi ứng xử không chỉ đối với các bên trong vụ án, mà còn đối với cả cộng đồng xã hội.Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao cũng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng các dự án luật tố tụng và trình xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, đa số các ý kiến đề nghị không quy định về án lệ trong các luật tố tụng mà vấn đề này dành cho Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn. Vì vậy, TAND tối cao đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Tại phiên họp ngày 19/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Hội đồng Thẩm phán đã thông qua Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, ngày 28/10/2015, Chánh án TAND tối cao đã thay mặt Hội đồng Thẩm phán ký ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Toàn cảnh buổi Họp báo

Tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn đã giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ gồm 10 điều: Điều 1, hướng dẫn về khái niệm án lệ và giá trị pháp lý của án lệ; Điều 2, hướng dẫn về các tiêu chí lựa chọn án lệ; Điều 3, hướng dẫn về việc rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ; Điều 4, hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ; Điều 5, hướng dẫn về Hội đồng tư vấn án lệ; Điều 6, hướng dẫn về việc thông qua án lệ; Điều 7, hướng dẫn về việc công bố án lệ; Điều 8, hướng dẫn về nguyên tắc áp dụng án lệ; Điều 9, hướng dẫn về việc hủy bỏ, thay thế án lệ; Điều 10, hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 16/12/2015.Cũng tại buổi họp báo, Lãnh đạo TAND tối cao cũng đã trả lời một số câu hỏi của đại diện các cơ quan Báo, Đài truyền hình Trung ương và địa phương về: Quy trình án lệ của Việt Nam khác gì với các nước trên thế giới; pháp luật thay đổi thì việc áp dụng án lệ có thay đổi theo không; các nước theo truyền thống công lập không có quy trình lựa chọn án lệ, việc lựa chọn này có ảnh hưởng đến quy trình án lệ hay không; án lệ có áp dụng trong lĩnh vực hình sự hay không; án lệ có giá trị tham khảo hay bắt buộc…Thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TAND tối cao cảm ơn đại diện cơ quan Báo, Đài truyền hình Trung ương và địa phương đã quan tâm đến các công tác của hệ thống TAND trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao khẳng định, đây là nhiệm vụ vừa vinh dự nhưng cũng hết sức nặng nề cần đặt ra đối với TAND tối cao, đối với các TAND và tập thể Thẩm phán, cán bộ,công chức Tòa án. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, TAND tối cao mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, ban ngành, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về pháp luật, sự hợp tác, đồng hành của các cơ quan thông tin báo chí để xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung cũng như hệ thống TAND các cấp nói riêng ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: Toaan.gov.vn