Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Nam “Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

42

Vừa qua, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018 với khẩu hiệu thi đua “Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Võ Nguyên Huân – Phó trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo của đơn vị thành viên gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Anh – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đơn vị Trưởng Khối đã thông qua các Kế hoạch thực hiện công tác thi đua năm 2018, một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động thi đua, nội dung giao ước thi đua, thang điểm bình xét thi đua Khối Nội chính năm 2018 để các đơn vị thảo luận, góp ý kiến. Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua. Theo đó, Khối thi đua Nội chính tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua  

Để phong trào thi đua được tổ chức và thực hiện có hiệu quả, Khối thi đua thống nhất tổ chức giải Cầu lông vào đầu tháng 5 năm 2018 và hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa vào dịp tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm tại xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm

Tác giả bài viết: Võ Thị Thanh Hải- Phòng TCCB, TT và TĐKT