Lãnh đạo đương nhiệm

2459
https://toaanquangnam.gov.vn/file/2020/03/AnhLoc1.jpg
Ông: Đặng Quốc Lộc
Chức vụ: Chánh án
Năm sinh: 1973
Quê quán: xã Hòa Tiến , huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Thạc sĩ Luật – Cao cấp chính trị
Ông: Trần Thế Cẩm
Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị
Ông: Phạm Quốc Bảo
Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1980
Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Thạc sĩ Luật – Cao cấp chính trị