LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 29-6
THỨ 3
Ngày 30-6
THỨ 4
Ngày 01-7
THỨ 5
Ngày 02-7
THỨ 6
Ngày 03-7
THỨ 7
Ngày 04-7
CHỦ NHẬT
Ngày 05-7
LÃNH ĐẠO– Lãnh đạo các hoạt động chung;
– 07h30’ Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Núi Thành (Đ/c Lộc);– 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020 chuyên đề “Rút kinh nghiệm các sai sót trong quá trình xét xử các vụ án dân sự liên quan đến quyền sở hữu” (01 buổi);
13h30’ Họp Chi bộ.
– Sáng:
+ 08h00’ Dự Hội nghị tổng kết nâng cao chất lượng xét xử và triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án tại Trụ sở TANDTC (Đ/c Lộc);
+ Làm việc 01 vụ DSST (Đ/c Bảo);
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo);
+ Làm việc 01 vụ DSST (Đ/c Bảo).
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm).
– Chiều: Sơ tuyển học viện Tòa án (Đ/c Bảo).
Sáng:
– 07h30’ Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Đ/c Lộc);
– Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo);
– Hòa giải 01 vụ DSST (Đ/c Bảo).
– Sáng: Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo);
– Chiều: Xác minh 01 vụ KDTM-ST tại Núi Thành (Đ/c Bảo);
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
VĂN PHÒNG– Phục vụ các hoạt động chung.
– 08h00’ Phục vụ tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020;- 13h30’ Phục vụ họp Chi bộ.
– Tổng hợp án treo Quý III năm 2020.
– Chiều: Xét xử 01 vụ DSPT.
– Hoàn thành Kế hoạch công tác tháng 07 năm 2020.– Tham mưu một số Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC và của địa phương.– Phục vụ giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKT– 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020;
– Theo dõi, rà soát, tham mưu Chánh án ban hành các quyết định liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp;
13h30’ Họp Chi bộ.
– Tổng hợp danh sách Hội thẩm đăng ký dự Hội nghị tập huấn HTND đợt I năm 2020.– Báo cáo công tác tổ chức cán bộ gửi TANDTC;
Chiều: Sơ tuyển học viện Tòa án.
– Nhập dữ liệu vào phần mềm tổ chức cán bộ;
– Tham mưu báo cáo tham luận phục vụ Đại hội thi đua yêu nước TAND tỉnh Quảng Nam lần thứ IV.
– Thực hiện các công tác liên quan đến việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Nội chính;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÌNH SỰ– 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án;
13h30’ Họp Chi bộ.
Lấy lời khai đương sự;
– Đối thoại; hòa giải.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.– Xét xử 01 vụ HSST (trong 02 ngày: 02/7 và 03/7/2020).– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA DÂN SỰSáng:
+ 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020;
+ Xét xử 01 vụ KDTM-PT;
+ Hòa giải 01 vụ DSST;
13h30’ Họp Chi bộ.
– Xét xử 01 vụ DSPT;
– Hòa giải 01 vụ DSST;
– Xét xử 01 vụ DSPT.
– Xem xét, thẩm định, định giá 02 vụ DSST tại thị xã Điện Bàn và TP. Tam Kỳ;
– Hòa giải 02 vụ DSST;
– Xác minh 01 vụ DSPT.
– Xét xử 01 vụ DSPT;
– Hòa giải 04 vụ DSST, 01 vụ KDTM-ST.
– Hòa giải 02 vụ DSST;
– Xét xử 02 vụ DSPT;
– Làm việc với đương sự 01 vụ DSPT;
– Xác minh 01 vụ KDTM-ST tại TP. Tam Kỳ.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTN– Sáng:
+ 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020;
+ Tham gia xét xử án DSPT.
13h30’ Họp Chi bộ.
–  Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Tham gia xét xử án DSPT;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÀNH CHÍNH– 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020;
– Xác minh 01 vụ DSST tại TP.Hội An;
13h30’ Họp Chi bộ.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HCST;
– Chiều: Đối thoại 02 vụ HCST.
– Sáng: Đối thoại 03 vụ HCST.– Sáng: Đối thoại 03 vụ HCST;
– Chiều: Đối thoại 01 vụ HCST.
– Xét xử 01 vụ HCST;
– Đối thoại 01 vụ HCST;
– Làm việc 01 vụ DSPT tại Trung tâm kiểm định xây dựng;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG KTNV & THA– 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020;
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019;
13h30’ Họp Chi bộ.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện;
– Tiếp nhận hồ sơ án Quý I năm 2020 của TAND huyện Nam Trà My, Nông Sơn.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện;
– Tiếp nhận hồ sơ án Quý I năm 2020 của TAND huyện Nam Giang, Phước Sơn;- Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ