THỨ 2
(18/11)
THỨ 3
(19/11)
THỨ 4
(20/11)
THỨ 5
(21/11)
THỨ 6
(22/11)
THỨ 7
(23/11)
CHỦ NHẬT
(24/11)
LÃNH ĐẠO – Lãnh đạo các hoạt động chung;
07h30’ Xét xử 01 vụ HCST (Đ/c Lộc);
08h00’ Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 của Thường trực Tỉnh ủy tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Đ/c Bảy);
13h30’ Xét xử 05 vụ HSPT (Đ/c Cẩm).
– 07h30’:
+ Xét xử 01 vụ DSST (Đ/c Bảy);
+ Xét xử 01 vụ HCST (Đ/c Lộc);
13h30’ Xét xử 01 vụ HCST (Đ/c Lộc).
07h30’ Xét xử 01 vụ HSST (Phiên tòa rút kinh nghiệm) (Đ/c Lộc);
– Hòa giải vụ án DSST (cả ngày) (Đ/c Cẩm).
13h30’ Xét xử 01 vụ HCST (Đ/c Lộc);
– Đối thoại vụ án HCST (cả ngày) (Đ/c Cẩm).
07h30’ Xét xử 01 vụ HCST (Đ/c Lộc);
13h30’ Xét xử 01 vụ HCST (Đ/c Lộc);
– Giao ban Tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
VĂN PHÒNG – Phục vụ các hoạt động chung. – Chiều: Làm Thư ký 01 vụ HCST. – Phục vụ phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án HSST;
– Thẩm phán tham gia xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm.
– Tham mưu các Báo cáo theo chỉ đạo của Chánh án tỉnh. – Phục vụ giao ban Tuần. Nghỉ. Nghỉ.
PHÒNG TCCB-TT-TĐKT – Theo dõi, ra soát, tham mưu Chánh án ban hành các quyết định liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp;
– Làm Thư ký xét xử 02 vụ HCST.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST;
– Làm Thư ký xét xử 01 vụ HCST;
– Chuẩn bị nội dung tham mưu Hội động Khoa học – Sáng kiến xét duyệt các đề tài sáng kiến, giải pháp công tác trong năm 2019;
– Chiều: Xét xử 07 vụ HSPT. – Làm Thư ký 01 vụ HCST. Giao ban Tuần. Nghỉ. Nghỉ.
TÒA HÌNH SỰ – Chiều: Xét xử 05 vụ HSPT. – Sáng: Xét xử 01 vụ DSPT. – Hòa giải vụ án DSST (cả ngày);
– Xét xử 01 vụ HSST (trong 02 ngày 20 và 21/11).
– Đối thoại vụ án HCST (cả ngày). – Giao ban Tuần. Nghỉ. Nghỉ.
TÒA DÂN SỰ – Nghiên cứu. – Xét xử 02 HCST, 02 DSST. – Xét xử 03 DSST, 01 HCST. – Xét xử 01 HCST. – Xét xử 01 HNGĐ-ST, 01 HNGĐ-PT;
– Giao ban Tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
TÒA HÀNH CHÍNH – Sáng: Xét xử 01 vụ HCST. – Sáng: Xét xử 01 vụ DSST;
– Chiều: Xét xử 02 vụ HCST.
– Sáng: Xét xử 01 vụ DSST;
– Chiều: Xét xử 04 vụ HCST.
– Sáng: Xét xử 02 vụ HCST;
– Chiều: Xét xử 01 vụ HCST.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HCST;
– Chiều: Xét xử 01 vụ HCST.
+ Giao ban Tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
PHÒNG KTNV & THA – Nghiên cứu án văn, án được phân công giải quyết và xét xử theo lịch;
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính.
– Trực tiếp kiểm tra hồ sơ án Quý III/2019 tại TAND thị xã Điện Bàn. – Tiếp tục kiểm tra hồ sơ án Quý III/2019 tại TAND thị xã Điện Bàn. – Trực tiếp kiểm tra hồ sơ án Quý III/2019 tại TAND huyện Núi Thành. – Tiếp tục kiểm tra hồ sơ án Quý III/2019 tại TAND huyện Núi Thành;
– Làm Thư ký 01 vụ án HCST;
– Giao ban Tuần.
Nghỉ. Nghỉ.