THỨ 2
(13-01)
THỨ 3
(14-01)
THỨ 4
(15-01)
THỨ 5
(16-01)
THỨ 6
(17-01)
THỨ 7
(18-01)
CHỦ NHẬT
(19-01)
LÃNH ĐẠO – Lãnh đạo các hoạt động chung;
07h30’:
+ Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019 tại Hội trường Tỉnh ủy (Đ/c Bảo);
+ Xét xử 09 vụ HSPT (cả ngày) (Đ/c Cẩm);
16h00’ Dự gặp mặt nhân dịp tổng kết công tác năm 2019 tại Trại giam An Điềm (Đ/c Bảo).
– 08h00’ Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác, giải quyết các loại án và các mặt công tác năm 2019;
– 14h00’ Dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020.
– 08h00’ Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020;
– Chiều:
+ 13h30’ Khai mạc Giải bóng chuyền Khối Nội chính (Đ/c Bảo);
+ Làm việc với đương sự (Đ/c Lộc).
– Sáng:
+ 07h30’ Xét xử 05 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);
+ 08h00′ Dự Hội thảo trực tuyến Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội trường Tỉnh ủy (Đ/c Tiến);
+ Làm việc với đương sự (Đ/c Lộc);
+ 10h00’ Bế mạc Giải bóng chuyền Khối Nội chính (Đ/c Bảo);
– Chiều:
+ 13h30’ Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm);
+ 14h00’ Dự Hội nghị thi đua Khối Nội chính (Đ/c Bảo);
+ Thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (Đ/c Lộc).
– Thăm và chúc Tết xã kết nghĩa Trà Mai, huyện Nam Trà My và các đồng chí Nguyên là Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý;
– Giao ban tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
VĂN PHÒNG – Phục vụ các hoạt động chung;
– Hoàn thành tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của TAND hai cấp.
– Phục vụ Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác, giải quyết các loại án và các mặt công tác năm 2019 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020. Phục vụ Hội nghị triển khai công tác năm 2020. – Chuẩn bị các phần việc phục vụ Tết nghuyên đán Canh Tý;
– Chiều: Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
Thăm và chúc Tết xã kết nghĩa Trà Mai, huyện Nam Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý;
– Phục vụ giao ban tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
PHÒNG TCCB-TT-TĐKT – Tiếp tục rà soát, lập danh sách trường hợp đủ điều kiện để nâng lương trước hạn;
13h30’ Họp thông qua thể lệ Giải bóng chuyền và chấm điểm thi đua Khối Nội chính năm 2019.
– Phục vụ Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác, giải quyết các loại án và các mặt công tác năm 2019 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020. Phục vụ Hội nghị triển khai công tác năm 2020;
– 13h30’ Khai mạc Giải bóng chuyền Khối Nội chính.
– Tổng hợp kết quả bổ sung lý lịch công chức và kê khai tài sản, thu nhập;
10h00’ Bế mạc Giải bóng chuyền Khối Nội chính;
– Chiều:
+ 14h00’ Dự Hội nghị thi đua Khối Nội chính;
+ Chi đoàn thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
– Chi đoàn thăm và chúc Tết xã kết nghĩa Trà Mai, huyện Nam Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý;
– Giao ban tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
TÒA HÌNH SỰ Xét xử 09 vụ HSPT (cả ngày). – 08h00’ Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác, giải quyết các loại án và các mặt công tác năm 2019;
– 14h00’ Dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020.
– 08h00’ Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020. – Sáng: Xét xử 05 vụ HSPT;
– Chiều: Xét xử 01 vụ HSST, 15 vụ HSPT.
– Giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.
TÒA DÂN SỰ – Nghiên cứu án chuẩn bị xét xử. – 08h00’ Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác, giải quyết các loại án và các mặt công tác năm 2019;
– 14h00’ Dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020.
– 08h00’ Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020. – Nghiên cứu án chuẩn bị xét xử;
– Chuyển hồ sơ kháng cáo, hồ sơ lưu trữ.
– Giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.
TÒA HÀNH CHÍNH – Nghiên cứu án chuẩn bị xét xử. – 08h00’ Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác, giải quyết các loại án và các mặt công tác năm 2019;
– 14h00’ Dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020.
– 08h00’ Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020. – Chiều: Đối thoại 01 vụ HCST. Đối thoại 02 vụ HCST (cả ngày);
– Giao ban tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
PHÒNG KTNV & THA Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn.
– 08h00’ Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác, giải quyết các loại án và các mặt công tác năm 2019;
– 14h00’ Dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020.
– 08h00’ Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020. – Tiếp nhận hồ sơ xét giảm án của Trại giam An Điềm;
– Tiếp tục nghiên cứu án đã kiểm tra Quý III năm 2019 của TAND cấp huyện.
– Giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.