LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 01-3
THỨ 3
Ngày 02-3
THỨ 4
Ngày 03-3
THỨ 5
Ngày 04-3
THỨ 6
Ngày 05-3
THỨ 7
Ngày 06-3
CHỦ NHẬT
Ngày 07-3
LÃNH ĐẠO

– Lãnh đạo các hoạt động chung;
– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ;
+ Họp giao ban tháng;
– 08h00’ Tiếp công dân định kỳ của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Đ/c Bảo).

– Làm việc tại cơ quan

– Làm việc tại cơ quan.

– Sáng: Xét xử 04 vụ HSPT (Đ/c Cẩm).
– Chiều: 14h00′ Làm việc với Thường trực UBMTTQVN tỉnh tại trụ sở UBMTTQVN tỉnh (Đ/c Lộc).
– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quanNghỉ
VĂN PHÒNG– Phục vụ Chào cờ; phục vụ họp giao ban tháng.
– Phục vụ các hoạt động chung.
– Tham mưu Báo cáo tổng kết hoạt động Tòa án hai cấp cuối nhiệm kỳ 2016-2021 phục vụ Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh.– Tham mưu Báo cáo tổng kết hoạt động Tòa án hai cấp cuối nhiệm kỳ 2016-2021 phục vụ Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh.

– Tham mưu Báo cáo Quý I năm 2021 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy.– Tham mưu các Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của TANDTC.
– Phục vụ giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quanNghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKT– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ;
+ Họp giao ban tháng;
Theo dõi, ra soát, tham mưu Chánh án ban hành các quyết định liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp.
06h45’ Tham gia Lễ ra quân Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021;
– Tham mưu các thủ tục thi tuyển công chức năm 2021.
– Tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021;
– Tổng hợp kê khai tài sản và bổ sung lý lịch công chức năm 2020.

– Tham mưu các thủ tục bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo TAND cấp huyện;
– Báo cáo định kỳ kết quả công tác TCCB Quý I năm 2021 và tháng 3 năm 2021.
– 14h00′ Làm việc với Thường trực UBMTTQVN tỉnh tại trụ sở UBMTTQVN tỉnh (Đ/c Tân).
– Tiếp tục nhập phần mềm tổ chức, cán bộ.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quanNghỉ
TÒA HÌNH SỰ– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ;
+ Họp giao ban tháng;
– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.
– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Sáng: Làm Thư ký phiên tòa xét xử 04 vụ HSPT.– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quanNghỉ
TÒA DÂN SỰ– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ;
+ Họp giao ban tháng;
+ Bổ sung hồ sơ lý lịch, kê khai tài sản CBCC.
– Chiều:
+ Đối chất vụ án DSST;
+ Hòa giải 01 vụ DSST.
– Sáng:
+ Lấy lời khai 01 vụ DSST;
+ Tống đạt Giấy triệu tập tại TP. Hội An;
+ Hòa giải 01 vụ DSST.
– Chiều: Lấy lời khai 01 vụ DSST.
– Sáng:
+ Thẩm định 01 vụ DSST tại TP. Hội An;
+ Chuẩn bị hồ sơ DSPT để xét xử.
– Chiều:
+ Lấy lời khai đương sự DSST;
+ Làm việc vụ án phá sản.
– Sáng:
+ Thẩm định 01 vụ DSST;
+ Chuẩn bị hồ sơ DSPT để xét xử.
– Chiều:
+ Lấy lời khai đương sự trong vụ án KDTM-ST;
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Chuẩn bị hồ sơ DSPT để xét xử.
– Sáng:
+ Hòa giải 01 vụ DSST;
+ Chuẩn bị hồ sơ DSPT để xét xử.
– Chiều:
+ Hòa giải 01 vụ DSST;
+ Chuẩn bị hồ sơ DSPT để xét xử.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quanNghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTN– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ;
+ Họp giao ban tháng;
– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.
– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Xét xử 01 vụ HNGĐ-ST;
– Chủ trì  01 phiên họp việc  HNGĐ-ST.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quanNghỉ
TÒA HÀNH CHÍNH– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ;
+ Họp giao ban tháng;
– Đối thoại 01 vụ HCST.
– Đối thoại 04  vụ HCST;
– Làm việc với đương sự.
– Thẩm định 01 vụ HCST tại huyện Duy Xuyên;
– Đối thoại 04 vụ HCST.
– Đối thoại 06 vụ HCST.– Đối thoại 02 vụ HCST.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quanNghỉ
PHÒNG KTNV & THA– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ;
+ Họp giao ban tháng;
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quanNghỉ