LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 03-5
THỨ 3
Ngày 04-5
THỨ 4
Ngày 05-5
THỨ 5
Ngày 06-5
THỨ 6
Ngày 07-5
THỨ 7
Ngày 08-5
CHỦ NHẬT
Ngày 09-5
LÃNH ĐẠONghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5– 7h30’: Chào cờ;
Lãnh đạo các hoạt động chung.
– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ HCPT (Đ/c Bảo)
– Chiều:
+ 13h45′
Dự Hội nghị bàn công tác cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tỉnh ủy tại Hội trường số 1 UBND tỉnh (Đ/c Cẩm, Đ/c Bảo);
+ Dự Hội nghị tổng kết công tác HTND nhiệm kỳ 2016-2021 tại TAND h. Đại Lộc
+ Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo).
– Sáng: Xét xử 04 vụ HSPT (Đ/c Cẩm).– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo);
– Giao ban tuần.
– Dự tọa đàm tại Hội trường tầng III (Đ/c Bảo);
– Làm việc tại cơ quan.
Nghỉ
VĂN PHÒNGNghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/57h30’: Chào cờ;
– Phục vụ các hoạt động chung;
– Tham mưu các Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC.
– Chiều: Thẩm phán xét xử 03 vụ HSPT.
– Tham mưu các Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC.

– Sáng: Thẩm phán xét xử 04 vụ HSPT.– Phục vụ giao ban tuần– Dự tọa đàm tại Hội trường tầng III;
– Làm việc tại cơ quan.
Nghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKTNghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/57h30’: Chào cờ;
– Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI.
– Tổng hợp chất lượng xét xử 6 tháng đầu năm 2021 của Thẩm phán TAND hai cấp.
– Tiếp tục nhận hồ sơ sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021.
– Tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW.

– Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.
– Tham mưu báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04, 13, 15 của Tỉnh ủy.
– 14h00’ Làm việc tại TAND huyện Núi Thành (Đ/c Tân).
– Giao ban tuần.– Dự tọa đàm tại Hội trường tầng III;
– Làm việc tại cơ quan.
Nghỉ
TÒA HÌNH SỰNghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/57h30’: Chào cờ
– Hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.
– Hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.
– Sáng: Xét xử 04 vụ HSPT.– Giao ban tuần.– Dự tọa đàm tại Hội trường tầng III;
– Làm việc tại cơ quan.
Nghỉ
TÒA DÂN SỰNghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/57h30’: Chào cờ;
 – Sáng:
+ Họp bộ phận;
+ Xét xử 02 vụ DSST.
– Chiều:
+ Chuẩn bị nội dung, hình thức tọa đàm.
– Sáng:
+ Chuẩn bị xét xử án DSPT;
+ Tham gia xét xử HCPT;
+ Xác minh 01 vụ DSST tại Hội An.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSPT;
+ Xác minh 01 vụ DSST tại Phú Ninh
– Sáng:
+ Chuẩn bị xét xử án DSPT;
+ Xét xử 01 vụ DSST.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSPT.
– Sáng:
+ Báo cáo Lãnh đạo nội dung buổi Tọa đàm;
+ Xét xử 01 vụ DSST.
– Chiều:
+ Xác minh, thu thập chứng cứ tại Quế Sơn;
+  Giao ban tuần.
– Tổ chức Tọa đàm tại Hội trường tầng IIINghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTNNghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/57h30’: Chào cờ
– Tham gia xét xử 03 vụ HSPT.
–  Chủ tọa xét xử 02 vụ HNGĐ-ST.– Chủ tọa  xét xử 02 vụ HNGĐ-PT.. 

– Giao ban tuần.

– Dự tọa đàm tại Hội trường tầng III;
– Làm việc tại cơ quan.
Nghỉ
TÒA HÀNH CHÍNHNghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/57h30’: Chào cờ
– Sáng: Xét xử 01 vụ HCST.
Đối thoại 04 vụ HCST.Xét xử 01 vụ HCPT.
– Xét xử 02 vụ HCST.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HCST;
– Giao ban tuần.
– Dự tọa đàm tại Hội trường tầng III;
– Làm việc tại cơ quan.
Nghỉ
PHÒNG KTNV & THANghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/57h30’: Chào cờ
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Giao ban tuần.
– Dự tọa đàm tại Hội trường tầng III;
– Làm việc tại cơ quan.
Nghỉ