LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 02-8
THỨ 3
Ngày 03-8
THỨ 4
Ngày 04-8
THỨ 5
Ngày 05-8
THỨ 6
Ngày 06-8
THỨ 7
Ngày 07-8
CHỦ NHẬT
Ngày 08-8
LÃNH ĐẠO– Lãnh đạo các hoạt động chung;
Chiều: Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo).

Sáng: Xét xử 01 vụ DSST (Đ/c Bảo).
Sáng: Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Bảo).
Chiều:14h00’ Dự họp tại TAND TP. Tam Kỳ (Đ/c Cẩm).
– 08h00’ Dự  họp liên ngành tại TAND huyện Hiệp Đức (Đ/c Cẩm);
– 07h30’ Dự họp tại UBND huyện Thăng Bình (Đ/c Bảo).
– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
VĂN PHÒNG– Phục vụ các hoạt động chung.– Tham mưu các Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC;
Chiều: Thẩm phán xét xử 01 vụ HSST.
– Phục vụ các hoạt động chung;
– Tham mưu các Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC.
– Sáng: Thẩm phán thẩm định tại Điện Bàn.
08h30′ Dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2021.
– Phục vụ giao ban tuần– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKT– Hoàn thành các phần việc về sơ kết công tác thi đua Khối Nội chính tỉnh.– Rà soát, tham mưu, thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại Thẩm phán sơ cấp, trung cấp.– Rà soát, tham mưu, thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại Thẩm phán sơ cấp, trung cấp.

– Tham mưu thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý TAND cấp huyện.– Cập nhật phần mềm CBCC;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA HÌNH SỰLàm thư ký  02 vụ DSST.Hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án;
– Sáng: Làm thư ký  01 vụ HSST;
Hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.
Chiều:14h00’ Dự họp tại TAND TP. Tam Kỳ (Đ/c Thiện).
Hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.
Hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA DÂN SỰ– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ DSST- Phiên tòa rút kinh nghiệm.
– Chiều:
+ Làm thư ký 01 vụ DSPT.
– Sáng:
+ Làm thư ký 01 vụ DSST;
+ Hoàn thiền hồ sơ chuẩn bị xét xử;
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST.
– Chiều:
+ Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, chuyển kháng cáo và lưu trữ.
– Sáng:
+ Hoàn thiền hồ sơ chuẩn bị xét xử;
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Xét xử 02 vụ DSPT;
– Sáng:
+ Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, chuyển kháng cáo và lưu trữ;
+ Xem xét, thẩm định, định giá 01 vụ DSPT ở Phước Sơn.
– Chiều:
+ Xem xét, thẩm định, định giá 01 vụ DSPT ở Phước Sơn.
– Sáng:
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST;
+ Xét xử 02 vụ DSPT.
– Chiều:
+ Xét xử 02 vụ DSPT.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTN– Xét xử 01 vụ HSST.– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA HÀNH CHÍNHHoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.
– Đối thoại 02 vụ HCST.– Đối thoại 02 vụ HCST.– Đối thoại 02 vụ HCST.– Xét xử 03 vụ HCST;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
PHÒNG KTNV & THA– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.
 

 

– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.

– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện;
Giao ban tuần.
Làm việc tại cơ quan.Nghỉ