LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 21-9
THỨ 3
Ngày 22-9
THỨ 4
Ngày 23-9
THỨ 5
Ngày 24-9
THỨ 6
Ngày 25-9
THỨ 7
Ngày 26-9
CHỦ NHẬT
Ngày 27-9
LÃNH ĐẠO– Lãnh đạo các hoạt động chung;
– Sáng: Xét xử 06 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm).
– Sáng: Xét xử 01 vụ DSST (Đ/c Cẩm);
– Chiều: Xét xử 02 vụ DSPT (Đ/c Bảo).
– Sáng
+ Dự họp tại Công an tỉnh (Đ/c Lộc)
+ 08h00’
Dự họp giao ban công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm 2020 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy (Đ/c Bảo);
– Chiều: Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo).
– Chiều: Xét xử 04 vụ HSPT (Đ/c Cẩm).– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm);
– Chiều: Xét xử 01 vụ DSPT, 01 vụ KDTM-PT (Đ/c Bảo);
– Giao ban tuần.
– Chiều: Xét xử 08 vụ HSPT (Đ/c Cẩm).– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm).
VĂN PHÒNG– Phục vụ các hoạt động chung;
– Tham gia huấn luyện tự vệ năm 2020 (từ 21/9 đến 25/9/2020).
– Tham mưu các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của TANDTC và của địa phương.
– Chiều: Thẩm phán xét xử 01 vụ DSPT.
– Dự thảo Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2020.– Tham mưu các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của TANDTC và của địa phương;
Thẩm phán đối thoại 03 vụ HCST.
– Phục vụ giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKT– Sáng: Dự Lễ khai mạc ra quân huấn luyện tự vệ năm 2020 tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Tam Kỳ (Đ/c Tân);
– Theo dõi, ra soát, tham mưu Chánh án ban hành các quyết định liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp.
– Tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.– Tham mưu Hội đồng Khoa học – Sáng kiến xét, đề nghị công nhận các đề tài sáng kiến năm 2020.– Tham mưu đăng ký danh sách các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2025.– Sáng: Dự Lễ bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2020 tại Thao trường bắn Núi Đá Đen, xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ (Đ/c Tân);
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÌNH SỰ– Sáng: Xét xử 06 vụ HSPT;
– Chiều: Xét xử 01 vụ HSST.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.– Sáng: Dự họp tại Công an tỉnh (Đ/c Thiện)
– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử;
– Lấy lời khai đương sự;
– Hòa giải, đối thoại.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST;
– Chiều: Xét xử 04 vụ HSPT.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST;
– Giao ban tuần.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST;
– Chiều: Xét xử 08 vụ HSPT.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.
TÒA DÂN SỰ– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ DSPT;
+ Hòa giải án DSST;
+ Tống đạt, xác minh vụ án DSPT tại thị xã Điện Bàn.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSPT;
+ Công khai chứng cứ vụ án DSST;
+ 14h00’ Họp Hội đồng Tư vấn tại Thanh tra tỉnh (Đ/c Dũng).
– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Xác minh vụ án DSST tại huyện Núi Thành;
+ Tham gia xét xử án DSST.
– Chiều: Xét xử 03 vụ DSPT.
– Sáng:
+ Xét xử 02 vụ DSST;
+ Hòa giải án KDTM-ST.
– Chiều:
+ Xét xử 02 vụ DSPT;
+ Tham gia xét xử án HSPT.
– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ DSPT;
+ Liên hệ làm việc 01 vụ DSST tại huyện Phú Ninh;
+ Chuẩn bị hồ sơ xét xử án DSPT.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Tham gia xét xử án HSPT.
– Sáng: Liên hê làm việc 03 vụ DSST tại huyện Thăng Bình;
– Chiều: Xét xử 01 vụ DSST, 01 vụ DSPT và 01 vụ KDTM-PT;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTN– Chủ tọa phiên họp việc DSPT;
– 14h00’ Dự Hội thảo tổng kết Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 tại Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Liên).
– Sáng: Xét xử 01 vụ DSST;
– Chiều: Xét xử 07 vụ HSPT.
– Xét xử 01 vụ HSST  (cả ngày).– Xét xử 01 vụ HNGĐ-PT.– Xét xử 01 vụ HSST, 02 vụ HNGĐ-ST.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÀNH CHÍNH– Xét xử 01 vụ DSST, 01 vụ HCST;
– Chiều: Đối thoại 02 vụ HCST.
Thẩm định 02 vụ HCST tại huyện Tiên Phước và Núi Thành;
Xét xử 01 vụ DSPT.
– Xét xử 02 vụ HCST;
– Đối thoại 01 vụ HCST.
– Xét xử 01 vụ HCST;
– Đối thoại 03 vụ HCST.
– Xét xử 02 vụ HCST;
– Đối thoại 01 vụ HCST;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG KTNV & THATheo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ đợt 1 năm 2020 của TAND cấp huyện;
– Tham gia huấn luyện tự vệ năm 2020 (từ 21/9 đến 25/9/2020).
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ đợt 1 năm 2020 của TAND cấp huyện.
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ đợt 1 năm 2020 của TAND cấp huyện.
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ đợt 1 năm 2020 của TAND cấp huyện.
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ đợt 1 năm 2020 của TAND cấp huyện.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ