LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 23-11
THỨ 3
Ngày 24-11
THỨ 4
Ngày 25-11
THỨ 5
Ngày 26-11
THỨ 6
Ngày 27-11
THỨ 7
Ngày 28-11
CHỦ NHẬT
Ngày 29-11
LÃNH ĐẠOLãnh đạo các hoạt động chung;
+ 08h30’ Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở HĐND-UBND tỉnh (Đ/c Lộc);
– 13h30’: Dự họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2020.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST  (phiên tòa rút kinh nghiệm) (Đ/c Cẩm);
– 14h00’ Dự họp liên ngành tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Đ/c Lộc).
Lãnh đạo các hoạt động chung.
– Làm việc với Đoàn kiểm tra công sản Vụ Tài chính kế hoạch TANDTC (25-26/11/2020)
– Sáng:
+ Xét xử 10 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);
+ Xem xét thẩm định vụ án DSST tại huyện Phú Ninh (Đ/c Bảo);
– Chiều: Xét xử 01 vụ KDTM-PT (Đ/c Bảo).
– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
VĂN PHÒNG– 07h30: Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan tỉnh
– 13h30’: Họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2020.
Phục vụ các hoạt động chung.
– Tham mưu các Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của TANDTC và của địa phương.
– Phục vụ buổi làm việc của lãnh đạo với Đoàn kiểm tra công sản Vụ Kế hoạch tài chính TANDTC– Dự thảo Kế hoạch công tác tháng 12/2020.– Phục vụ giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKT– 07h30: Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan tỉnh
– 13h30’: Họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2020.
– Tham mưu văn bản nhận xét đánh giá đối với TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi Thường vụ Huyện ủy cùng cấp;
– Tham mưu quyết định điều động Kế toán TAND hai cấp tỉnh;
– Tham mưu trình tự, thủ tục, hồ sơ dự thi nâng ngạch Thẩm phán đợt 2 năm 2020 gửi Vụ Tổ chức cán bộ.– Dự tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên tại Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (từ ngày 26/11 đến 2711/2020) (Đ/c Tân).– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÌNH SỰ– 07h30: Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan tỉnh
– 13h30’: Họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2020.
Sáng:
+ Xét xử 02 vụ HSST (trong đó, có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm).
– Chiều:
+ Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị xét xử;
+ Liên hệ làm việc 01 vụ DSST tại thị xã Điện Bàn.
14h00’ Họp liên ngành tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Đ/c Thiện).
– Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị xét xử;
– Liên hệ làm việc 01 vụ DSST tại huyện Hiệp Đức.
– Sáng:
+ Xét xử 10 vụ HSPT và 01 vụ HSST;
+ Liên hệ làm việc 01 vụ DSST tại huyện Núi Thành;
– Chiều: Xét xử 01 vụ KDTM-PT.
– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA DÂN SỰ– Sáng:
+ Công khai chứng cứ vụ án DSST;
+ Xem xét thẩm định vụ án DSST tại huyện Núi Thành;
+ Làm Thư ký phiên tòa xét xử án HSST.
– Chiều:
+ Hòa giải án DSST;
+ Xem xét thẩm định vụ án DSST tại TP. Tam Kỳ.
– Sáng:
+ Xét xử  án DSPT;
+ Hòa giải 02 vụ DSST.
– Chiều: Tổ chức Hội nghị chủ nợ vụ án phá sản
– Sáng:
+ Công khai chứng cứ, hòa giải 01 vụ DSST;
+ Xem xét thẩm định vụ án DSST tại huyện Phú Ninh;
+ Làm Thư ký xét xử vụ án HSST.
– Chiều:
+ Hòa giải 01 vụ DSST;
+ Làm Thư ký phiên tòa xét xử án HSST.
– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Xem xét thẩm định vụ án DSST tại Tp. Tam Kỳ.
– Chiều: Hoàn thiện hồ sơ lưu trữ.
– Sáng:
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Liên hệ làm việc 01 vụ DSST tại huyện Núi Thành;
+ Làm Thư ký xét xử án HSST.
– Chiều:
+ Lấy lời khai đương sự trong vụ án DSST;
+ Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTN– 07h30: Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan tỉnh
– 13h30’: Họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2020.
– Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị xét xử.– Xét xử 01 vụ HSPT.– Tham gia xét xử HSPT, DSPT.– Giao ban tuần.– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÀNH CHÍNH– 07h30: Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan tỉnh
– 13h30’: Họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2020.
– Xét xử 01 vụ HCST.
– Đối thoại 02 vụ HCST;
– Tống dạt 01 vụ HCST tại huyện Núi Thành.
– Xét xử 01 vụ HCST;
– Đối thoại 02 vụ HCST.
– Đối thoại 02 vụ HCST.– Đối thoại 04 vụ HCST;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG KTNV & THA– 07h30: Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan tỉnh
– 13h30’: Họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2020.
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.
Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ