LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 19-7
THỨ 3
Ngày 20-7
THỨ 4
Ngày 21-7
THỨ 5
Ngày 22-7
THỨ 6
Ngày 23-7
THỨ 7
Ngày 24-7
CHỦ NHẬT
Ngày 25-7
LÃNH ĐẠO– Lãnh đạo các hoạt động chung;
Sáng: Xét xử 01 vụ HSPT (Đ/c Bảo).

– Dự phiên tòa rút kinh nghiệm tại TAND tỉnh (Đ/c Bảo).
– 08h00′: Dự họp giao ban các cơ quan nội chính 6 tháng đầu năm 2021 tại Hội trường Tỉnh ủy (Đ/c Lộc).– Dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Đ/c Lộc);
Sáng: Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Bảo);
Chiều: Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo).
– Dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Đ/c Lộc).
Sáng: Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo).
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo);
+ 15h00’ Công bố QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Núi Thành (Đ/c Cẩm);
+ Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
VĂN PHÒNG– Phục vụ các hoạt động chung.– Tham mưu các Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC.– Tham mưu các Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC.– Thẩm phán xét xử 02 vụ án HNGĐ-PT.– Phục vụ giao ban tuần– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKT– Tham mưu Tờ trình kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.-Tham mưu thủ tục tiếp nhận công chức;
– Tham mưu thủ tục công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý TAND cấp huyện.
– Hoàn chỉnh thủ tục kê khai tài sản thu nhập lần đầu do sai sót.

– Tham mưu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm khối nội chính.– Tham mưu báo cáo đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ;
Chiều:
+  15h00’ Công bố QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Núi Thành (Đ/c Tân);
+ Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA HÌNH SỰHoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.
Hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ;
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.
– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST;– Sáng: Làm thư ký  01 vụ HSST;– Chiều: + Xét xử 03 vụ HSPT;
+ Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA DÂN SỰ– Sáng:
+ Làm thư ký 01 vụ HSPT;
+ Xét xử 01 vụ DSPT.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Liên hệ công tác tại Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Quảng Nam.
– Sáng:
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST;
+ Hoàn thiền hồ sơ chuẩn bị xét xử.
– Chiều:
+ Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, chuyển kháng cáo và lưu trữ.
– Sáng:
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST;
+ Hoàn thiền hồ sơ chuẩn bị xét xử.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ DSST;
+ Liên hệ công tác vụ DSST.
– Sáng:
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST;
+ Hoàn thiền hồ sơ chuẩn bị xét xử.
– Chiều:
+ Làm thư ký 01 vụ DSPT;
+ Xét xử 01 vụ DSST.
– Sáng:
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST;
+ Làm thư ký 01 vụ DSPT.
– Chiều:
+ Công khai chứng cứ, hòa giải án DSST;
+ Làm thư ký 01 vụ DSPT;
+ Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTN– Xét xử 01 vụ HSST (Ngày 19-20/7/2021).– Xét xử 01 vụ HSST (Ngày 19-20/7/2021).– Tham gia xét xử 01 vụ DSST.– Tham gia xét xử 02 vụ HNPT. 

– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án;
– Giao ban tuần.

– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
TÒA HÀNH CHÍNH– Xét xử 01 vụ HCST.– Xét xử 02 vụ HCST.– Xét xử 01 vụ HCST;
– Đối thoại 03 vụ HCST.
– Nghiên cứu hồ sơ, lên lịch xét xử các loại án.– Xét xử 01 vụ HCST;
– Đối thoại 03 vụ HCST;
– Chiều: Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.Nghỉ
PHÒNG KTNV & THA– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án đợt 1/2021 của TA cấp huyện;
– Giao ban tuần.
Làm việc tại cơ quan.Nghỉ