tháng 1, 2020

08tháng 107:3011:00Bị cáo: Trương Lê Nin - Điều 173Hình sự sơ thẩm

08tháng 107:3011:00Trương Thị Hường - Huỳnh Thị Trang: Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

08tháng 107:3011:00Trần Thị Minh Túy - Đoàn Ngọc Báu: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hônViệc hôn nhân sơ thẩm

08tháng 113:3017:00Tô Nguyễn Mỹ Hòa - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Hồng Long Khánh - Điều 249Hình sự phúc thẩm

09tháng 107:3011:00Nguyễn Thị Anh - Bùi Ngọc Phát: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thành Long - Điều 251Hình sự phúc thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Đặng Trần Thái Thục - Điều174Hình sự phúc thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Rin - Điều 249Hình sự phúc thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Huỳnh Đức Lợi - Điều 249Hình sự phúc thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Hồ Đức Huân - Điều 251Hình sự phúc thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Trần Hoài Phúc - Điều 173Hình sự phúc thẩm

09tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Quang Trường, Đoàn Ngọc Toản - Điều 134Hình sự phúc thẩm

10tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Xuân - Điều 251Hình sự phúc thẩm

10tháng 107:3011:00Bị cáo: Phạm Thanh Liêm - Điều 251Hình sự phúc thẩm

10tháng 107:3011:00Bị cáo: Trịnh Văn Tấn - Điều 133Hình sự phúc thẩm

10tháng 107:3011:00Bị cáo: Hồ Văn Kiến - Điều 142Hình sự sơ thẩm

10tháng 107:3011:00Bị cáo: Trịnh Văn Hà - Điều 146Hình sự phúc thẩm

10tháng 107:3011:00Bị cáo: Trương Quang Thiện - Điều 260Hình sự phúc thẩm

10tháng 113:3017:00Bị cáo: Huỳnh Văn Công - Điều 125Hình sự sơ thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Võ Sanh Cung - Điều 202Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Phạm Văn Dưỡng - Điều 321Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Hồ Văn Thâm - Điều 173Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Hồ Văn Kiến - Điều 142Hình sự sơ thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Bùi Thị Cúc Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Võ Văn Tin - Điều 173Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Ngô Quang Minh, Nguyễn Hồng Linh - Điều 251Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Phan Văn Mai - Điều 321Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đức Thấn, Nguyễn Văn Thành Vy - Điều 330Hình sự phúc thẩm

13tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thành Sinh, Trương Công Tuấn Anh, Nguyễn Đức Hậu Nhân - Điều 134Hình sự phúc thẩm

14tháng 113:3017:00Lê Thị Chương - Mai Hoàng Anh: Tranh chấp quyền sử dụng đât, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và bồi thường thiệt hại về tài sảnDân sự sơ thẩm

15tháng 107:3011:00Bị cáo: Ngô Văn Trung, Ngô Đức Mẫn - Điều 311Hình sự sơ thẩm

15tháng 113:3017:00Bị cáo: Lương Ngọc Thuận - Điều 123Hình sự sơ thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Nhâm - Điều 173Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Lê Viết Hảo - Điều 134Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Tấn Quỳnh - Điều 251Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Nhật Huy - Điều 173Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Phạm Lê - Điều 321Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Thi Lý Trọng Trực - Điều 145Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Bình - Điều 251Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Nhật Quang Trưởng - Điều 173Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Phan Công Đức, Đỗ Văn Huy - Điều 249Hình sự phúc thẩm

16tháng 107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đình Hải - Điều 134Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Phạm Văn Hiếu - Điều 251Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Cường - Điều 322Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Lê Hoàng - Điều 249Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Chinh - Điều 134Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Nhân - Điều 173Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Thương - Điều 138Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Phạm Mai Mỹ Hạnh, Hà Thị Lý - Điều 321Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Ngọc Hai - Điều 173Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Thị Tươi - Điều 174Hình sự sơ thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Trương Văn Thắng - Điều 134Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Trần Quốc Cường - Điều 173Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Phạm Phú Quý, Trần Thị Thùy Trang - Điều 251Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Đặng Bình Dương, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Đình Tiên - Điều 323Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Tiến- Điều 134Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Lương Xuân Toàn - Điều 178Hình sự phúc thẩm

16tháng 113:3017:00Bị cáo: Hồ Văn Triều, Hồ Văn Một - Điều 170Hình sự phúc thẩm