tháng 11, 2019

01tháng 1107:3011:00Nguyễn Nhường - Hồ Văn Thuận: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

06tháng 1107:3011:00Nguyễn Xuân Vương - Chủ tịch và UBND huyện Nam Giang: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

06tháng 1113:3017:00Bị cáo: Bùi Quốc Hùng - Điều 249Hình sự phúc thẩm

06tháng 1113:3017:00Bị cáo: Trần Thanh Tuấn - Điều 134Hình sự phúc thẩm

06tháng 1113:3017:00Bị cáo: Phan Ngọc Tưởng - Điều 168Hình sự phúc thẩm

06tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Thị Thảo Trang - Điều 251Hình sự phúc thẩm

06tháng 1113:3017:00Bị cáo: Trần Quốc Danh - Điều 145Hình sự phúc thẩm

07tháng 1107:3011:00Lê Trung Bình - Trần Văn Dục: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

07tháng 1107:3011:00Võ Tấn Nghi - Võ Thị Cúc: Tranh chấp về chia tài sản chung và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

07tháng 1107:3011:00Nguyên đơn: Nguyễn Văn Phiến - Bị đơn: Nguyễn Công NămDân sự phúc thẩm

07tháng 1107:3011:00Võ Tấn Triết - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

08tháng 1107:3011:00Nguyễn Xuân Ánh - Chủ tịch và UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

08tháng 1107:3011:00Bị cáo: Văn Quý Phương - Điều 123Hình sự sơ thẩm

11tháng 1101:4701:47Bị cáo: Bùi Quốc Huy, Ôn Ngọc Hải, Huỳnh Ngọc Luân - Điều 322Hình sự phúc thẩm

11tháng 1107:3011:00Nguyễn Thị Tuyết - Nguyễn Tấn Thọ - Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

11tháng 1113:3017:00Huỳnh Thị Quế - Lê Tấn Vũ: Ly hôn, tranh chấp nuôi con sau ly hônHôn nhân phúc thẩm

12tháng 1107:3011:00Nguyễn Văn Bình - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

12tháng 1107:3011:00Bị cáo: Huỳnh Duy Vũ - Điều 173Hình sự phúc thẩm

12tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Trà Huy, Trần Đình Tịnh - Điều 173Hình sự phúc thẩm

12tháng 1113:3017:00Bị cáo: Hoàng Phi Hổ - Điều 173Hình sự phúc thẩm

12tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Sinh Bình - Điều 173Hình sự phúc thẩm

12tháng 1113:3017:00Nguyên đơn: Võ Văn Thiện - Bị đơn: Công ty THNH Chí ThànhDân sự phúc thẩm

12tháng 1113:3017:00Bị cáo: Ngô Văn Lộc - Điều 260Hình sự phúc thẩm

12tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Thìn - Điều 173Hình sự phúc thẩm

12tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Anh - Điều 173Hình sự phúc thẩm

13tháng 1107:3011:00Nguyễn Thị Xuân Đức - Nguyễn Thành Phước: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

13tháng 1107:3011:00Trần Thị Lang - Nguyễn Đức Thọ: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệuDân sự phúc thẩm

13tháng 1107:3011:00Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Võ Thị Hoa: Tranh chấp hợp đồng tín dụngDân sự phúc thẩm

13tháng 1113:3017:00Bị cáo: Vy Tấn Sỹ, Ngô Hữu Sô, Phan Thanh Trương, Phạm Anh Cường - Điều 322Hình sự phúc thẩm

13tháng 1113:3017:00Lê Sỹ Ngữ - UBND thành phố Tam Kỳ, CT. UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

13tháng 1113:3017:00Bị cáo: Phan Phước Hải, Phan Phước Hậu - Điều 157Hình sự phúc thẩm

13tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Đình Lên, Lê Hoài Vương, Nguyễn Ngọc Dũng - Điều 321Hình sự phúc thẩm

14tháng 1113:3017:00Lê Văn Duyệt - Đinh Thế Hưởng: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

14tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Mau - Nguyễn Ngọc Ngoạn: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

14tháng 1113:3017:00Lê Thị Chương - Mai Hoàng Anh: Tranh chấp quyền sử dụng đât, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và bồi thường thiệt hại về tài sảnDân sự sơ thẩm

15tháng 1107:3011:00Võ Thị Hoa - Cao Văn Anh: Tranh chấp người trực tiếp nuôi con sau ly hônHôn nhân phúc thẩm

15tháng 1107:3011:00Nguyễn Quốc Dũng - Lào Thị Hồ: Tranh chấp về quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

15tháng 1107:3011:00Châu Quang Dương - Nguyen Juliette Qué Thanh : Yêu cầu công nhận thuận tình ly hônViệc hôn nhân sơ thẩm

15tháng 1107:3011:00Trần Thị Thiệt - Trần Chờ: Tranh chấp đòi nhà và đất cho ở nhờ, yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

15tháng 1113:3017:00Phan Thị Kim Oanh - Phan Thị Thiếu: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

15tháng 1113:3017:00Đặng Thị Hương - Phạm Hữu Vạn: Tranh chấp về HĐ tặng cho quyền sử dụng đất, chia tài sản chung, chia thừa kế và hủy quyết định cá biệtHình sự sơ thẩm

15tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Nguyệt - Nguyễn Lấn - Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

15tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Sen - Nguyễn Thị Phượng: Tranh chấp biêu, hụiDân sự phúc thẩm

18tháng 1107:3011:00Trương Giác - UBND huyện Tiên Phước: Kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

18tháng 1107:3011:00Nguyễn Hoanh - UBND huyện Duy Xuyên: Kiện quyết đinh hành chính, hành vi hành chính trong quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

18tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Anh - Bùi Ngọc Phát: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Trang Hùng Anh - Điều 134Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Lê Công Sáng - Chủ tịch và UBND thành phố Hội An: Kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Phan Quang Hoàng Mi, Đỗ Thanh Hả,i Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Quang Tuấn - Điều 322Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Đình Yến - Điều 321Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Trường Sơn - Điều 173Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Hồ Văn Tuấn - Điều 173Hình sự phúc thẩm

19tháng 1107:3011:00Phạm Thị Vân - Huỳnh Thị Xuân: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

19tháng 1107:3011:00Phạm Thị Thủy - Phạm Thị Hương: Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu yêu cầu hủy quyết định cá biệt và chia thừa kếDân sự sơ thẩm

19tháng 1107:3011:00Trần Công Phú - UBND huyện Thăng Bình: Khiếu kiện quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quảHành chính sơ thẩm

19tháng 1107:3011:00Võ Thị Bích - Dương Hội: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

19tháng 1107:3011:00Trần Văn Tốt - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

19tháng 1113:3017:00Mai Bàng - UBND thành phố Hội An : Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

19tháng 1113:3017:00Trương Tường - Chủ tịch UBND xã Bình Quý, Chủ tịch và UBND huyện Thăng Bình: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

19tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Thị Sương: Tranh chấp phân chia di sản thừa kếDân sự phúc thẩm

19tháng 1113:3017:00Bùi Thị Hương, Nguyễn Tấn Thành - UBND huyện Phú Ninh, CT. UBND huyện Phú Ninh, CT. UBND tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

19tháng 1113:3017:00Bị cáo: Trần Văn Quang cùng đồng phạm - Điều 171Hình sự sơ thẩm

20tháng 1107:3011:00Trương Thị Hường - Huỳnh Thị Trang: Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

20tháng 1107:3011:00Phan Thị Lan - CT. UBND tỉnh Quảng Nam, CT.UBND TP. Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chínhHành chính sơ thẩm

20tháng 1107:3011:00Trần Đông Nhật - Châu Ngọc Cường : Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

20tháng 1107:3011:00Bị cáo: Tô Văn Mai - Điều 123Hình sự sơ thẩm

20tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Văn Cường - Điều 173Hình sự phúc thẩm

20tháng 1113:3017:00Bị cáo: Lê Văn Qua - Điều 330Hình sự phúc thẩm

20tháng 1113:3017:00Quách Cẩm Lan - Đặng Thị Hồng: Yêu cầu chia di sản thừa kế, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

20tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Ánh - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

20tháng 1113:3017:00Lê Thị Diệt - Đoàn Ngọc Dũng: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

20tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Ngọc Thạch - Điều 251Hình sự phúc thẩm

20tháng 1113:3017:00Bị cáo: Dương Công Sinh, Lê Thị Nhân, Nguyễn Minh Vương - Điều 251Hình sự phúc thẩm

20tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Tuyết - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

20tháng 1113:3017:00Nguyễn Hận - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

20tháng 1113:3017:00Nguyễn Văn Tâm - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

20tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Thái - Điều 173Hình sự phúc thẩm

20tháng 1113:3017:00Bị cáo: Phan Tấn Phước - Điều 322Hình sự phúc thẩm

20tháng 1113:3017:00Bị cáo: Huỳnh Văn Bình - Điều 321Hình sự phúc thẩm

21tháng 1107:3011:00Nguyễn Thanh Long - Nguyễn Thị Chiến: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

21tháng 1107:3011:00Đặng Công Phước - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai

21tháng 1107:3011:00Tô Nguyễn Mỹ Hòa - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

21tháng 1113:3017:00Lâm Văn Vâm - Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam : Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

21tháng 1113:3017:00Huỳnh Thành Tang - Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

21tháng 1113:3017:00Huỳnh Phương - CT.UBND thị xã Điện Bàn, UBND thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

22tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Tấn Tiến Vỹ cùng đồng phạm - Điều 245Hình sự sơ thẩm

22tháng 1107:3011:00Lê Thị Tuyết - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

22tháng 1107:3011:00Đặng Thị Phương - Mai Quốc Cường: Xin ly hônHôn nhân sơ thẩm

22tháng 1107:3011:00Võ Luôi - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

22tháng 1113:3017:00Trần Thanh Hiển - UBND huyện Quế Sơn: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

22tháng 1113:3017:00Terry Wallace TayLor - Trương Thị Phước: Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhânHôn nhân phúc thẩm

22tháng 1113:3017:00Trần Thị Thu Trang - CT. UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

25tháng 1107:3011:00Nguyễn Văn Viên - Phạm Văn Quảng: Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

25tháng 1107:3011:00Bùi Thị Khoái - Nguyễn Đối: Tranh chấp quyền sử dụng đất rừng và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

25tháng 1107:3011:00Kiều Thập - Chủ tịch UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

25tháng 1113:3017:00Người khởi kiện: Trần Ngọc Châu - Người bị kiện: Sở Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng ĐKĐĐ Quảng NamHành chính sơ thẩm

25tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Ly, Nguyễn Đức Vũ - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

25tháng 1113:3017:00Nguyễn Thị Kiều Trinh - Nguyễn Thị Hải: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đình Chấn -Điều 173Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Vũ Trinh cùng đồng phạm - Điều 104Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Mai Bình cùng đồng phạm - Điều 321Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Trần Minh Tú - Điều 134Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Trương Đức Chín - Trần Thị Năm: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Huỳnh Đức Thương - Điều 173Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Thắng - Điều 251Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Hoàng Ngọc Triển - Chủ tịch và Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

26tháng 1107:3011:00Lê Trương Long - Lê Trường Phụng: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

26tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Thị Thủy - Điều 321Hình sự phúc thẩm

26tháng 1113:3017:00Bị cáo: Doãn Thị Băng Phi, Phan Vinh - Điều 321Hình sự phúc thẩm

26tháng 1113:3017:00Bị cáo: Võ Văn Nhật Huy - Điều 173Hình sự phúc thẩm

26tháng 1113:3017:00Hồ Văn Hạng - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

26tháng 1113:3017:00Bị cáo: Phạm Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Điều 341Hình sự phúc thẩm

27tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Hữu Nghĩa - Điều 123Hình sự sơ thẩm

27tháng 1107:3011:00Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Phước Trung: Tranh chấp đòi lại tài sảnDân sự phúc thẩm

27tháng 1107:3011:00Võ Thị Vân - Nguyễn Thị Xuân: Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtDân sự sơ thẩm

27tháng 1113:3017:00Bùi Thị Kim Cúc - Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

28tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thị Lâm, Hứa Thị Gái - Điều 173Hình sự sơ thẩm

29tháng 1107:3011:00Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam - Lê Văn Hai: Tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và hủy văn bản cá biệtKinh doanh thương mai sơ thẩm

29tháng 1107:3011:00Bị cáo: Trần Thị Phương Trang - Điều 174Hình sự sơ thẩm

29tháng 1107:3011:00Nguyễn Thị Hoa - Nguyễn Thị Xuân: Tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

29tháng 1107:3011:00Nguyễn Ngọc Anh - Nguyễn Minh Quốc: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

29tháng 1113:3017:00Lê Thị Hương Duyên - Lưu Thị Trầm Nguyên: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm