tháng 2, 2020

10tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đắc Tâm - Điều 249Hình sự phúc thẩm

10tháng 207:3011:00Bị cáo: Mai Ngọc Duy, Mai Ngọc Phú - Điều 134Hình sự phúc thẩm

10tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Anh Tú - Điều 173Hình sự phúc thẩm

10tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đức Hùng - Điều 251Hình sự phúc thẩm

10tháng 207:3011:00Bị cáo: Trần Văn Vũ - Điều 134Hình sự phúc thẩm

13tháng 207:3011:00Nguyễn Thị Tím - CT UBND TP Tam Kỳ, CT UBND tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

14tháng 207:3011:00Huỳnh Phong Vũ - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

17tháng 207:3011:00Bị cáo: Hồ Văn Triều, Hồ Văn Một - Điều 170Hình sự phúc thẩm

17tháng 207:3011:00Bị cáo: Trần Ngọc Ánh - Điều 323Hình sự phúc thẩm

17tháng 207:3011:00Bị cáo: Võ Ngọc Tuấn - Điều 251Hình sự phúc thẩm

17tháng 207:3011:00Bị cáo: Lương Xuân Toàn - Điều 178Hình sự phúc thẩm

17tháng 207:3011:00Bị cáo: Bùi Văn An - Điều 251Hình sự phúc thẩm

17tháng 207:3011:00Bị cáo: Trần Quang Huy - Điều 173Hình sự phúc thẩm

17tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Pháp, Đỗ Hồng Lịnh - Điều 173Hình sự phúc thẩm

17tháng 213:3017:00Bị cáo: Trương Quang Thiện - Điều 260Hình sự phúc thẩm

17tháng 213:3017:00Bị cáo: Trịnh Văn Tấn - Điều 133Hình sự phúc thẩm

17tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Xuân - Điều 251Hình sự phúc thẩm

17tháng 213:3017:00Bị cáo: Trịnh Văn Hà - Điều 146Hình sự phúc thẩm

18tháng 207:3011:00Bị cáo: Bùi Thị Cúc Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự phúc thẩm

18tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thị Tươi - Điều 174Hình sự sơ thẩm

18tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Đức Thấn, Nguyễn Văn Thành Vy - Điều 330Hình sự phúc thẩm

18tháng 213:3017:00Bị cáo: Phạm Văn Dưỡng - Điều 321Hình sự phúc thẩm

18tháng 213:3017:00Bị cáo: Phạm Lê - Điều 321Hình sự phúc thẩm

18tháng 213:3017:00Bị cáo: Võ Sanh Cung - Điều 202Hình sự phúc thẩm

19tháng 207:3011:00Bị cáo: Lê Hữu Thế Vũ - Điều 123Hình sự sơ thẩm

19tháng 207:3011:00Mellifont Philip John - Nguyễn Thị Mẫn: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hônViệc hôn nhân sơ thẩm

20tháng 207:3011:00Bị cáo: Ngô Văn Trung, Ngô Đức Mẫn - Điều 311Hình sự sơ thẩm

20tháng 207:3011:00Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mỹ Khê - Lê Văn Vĩnh: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

20tháng 207:3011:00Nguyễn Thị Kim Dung - Lê Ngọc Chanh: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

20tháng 213:3017:00Nguyễn Thị Nguyệt - Nguyễn Lấn - Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

21tháng 207:3011:00Đặng Công Hải - Đặng Công Xết: Tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản và tranh chấp về thừa kế tài sảnDân sự phúc thẩm

21tháng 207:3011:00Bị cáo: Lương Ngọc Thuận - Điều 123Hình sự sơ thẩm

24tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Ngọc Trung - Điều 123Hình sự sơ thẩm

25tháng 207:3011:00Nguyễn Xuân Phúc - Lê Thị Tám: Ly hônHôn nhân phúc thẩm

25tháng 207:3011:00Bị cáo: Phạm Xuân - Điều 311Hình sự sơ thẩm

25tháng 207:3011:00Nguyễn Thị Vui - Đoàn Ngọc Thi: Tranh chấp về nuôi con sau ly hônHôn nhân phúc thẩm

25tháng 207:3011:00Trần Công Cường - Phạm Thị Định: Tranh chấp về cấp dưỡngHôn nhân phúc thẩm

25tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Phan Anh Linh - Điều 173Hình sự phúc thẩm

25tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Trà Huy, Trần Đình Tịnh, Nguyễn Tấn Hoàng - Điều 173Hình sự phúc thẩm

25tháng 213:3017:00Bị cáo: Hồ Ngọc Tánh - Điều 251Hình sự phúc thẩm

26tháng 207:3011:00Bị cáo: Lê Đà - Điều 175Hình sự sơ thẩm

26tháng 207:3011:00Ngô Xuân Sanh - Phạm Văn An: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

26tháng 207:3011:00Nguyễn Năm - Nguyễn Thị Thu Hương: Ly hônHôn nhân phúc thẩm

26tháng 207:3011:00Bị cáo: Lê Thị Mỹ Loan - Điều 123Hình sự sơ thẩm

26tháng 213:3017:00Nguyễn Văn Tình - Nguyễn Ngọc Vân: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

27tháng 207:3011:00Bị cáo: Võ Minh Tâm - Điều 123Hình sự sơ thẩm

27tháng 213:3017:00Bị cáo: Dương Quang - Điều 146Hình sự phúc thẩm

27tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Hoàng Long - Điều 173Hình sự phúc thẩm

27tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Đức Hùng - Điều 249Hình sự phúc thẩm

27tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Thiện - Điều 249Hình sự phúc thẩm

27tháng 213:3017:00Bị cáo: Nguyễn Phạm Ưu Tú - Điều 249Hình sự phúc thẩm

27tháng 213:3017:00Lê Thị Diệt - Đoàn Ngọc Dũng: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

27tháng 213:3017:00Bị cáo: Võ Hồng Kỳ - Điều 251Hình sự phúc thẩm

28tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đình Hải - Điều 134Hình sự phúc thẩm

28tháng 207:3011:00Bị cáo: Phan Công Đức, Đỗ Văn Huy - Điều 249Hình sự phúc thẩm

28tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Nhật Quang Trưởng - Điều 173Hình sự phúc thẩm

28tháng 207:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Bình - Điều 251Hình sự phúc thẩm

28tháng 207:3011:00Bị cáo: Thi Lý Trọng Trực - Điều 145Hình sự phúc thẩm

28tháng 207:3011:00Bị cáo: Bùi Văn Vinh cùng đồng phạm - Điều 173Hình sự sơ thẩm