tháng 9, 2020

01tháng 907:3011:00Phạm Thị Huế - CT, UB huyện Tiên Phước: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

01tháng 907:3011:00Lê Văn Hoàng - Châu Ngọc Uyên Vân: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

03tháng 907:3011:00Bị cáo: Tạ Văn Bình - Điều 249Hình sự phúc thẩm

03tháng 907:3011:00Bị cáo: Lê Văn Vui - Điều 134Hình sự phúc thẩm

03tháng 907:3011:00Bị cáo: Võ Hoàng Quốc Việt - Điều 173Hình sự phúc thẩm

03tháng 907:3011:00Bị cáo: Trương Văn Diễn - Điều 173Hình sự phúc thẩm

03tháng 907:3011:00Nguyễn Văn Thương - Phạm Văn Nhiều: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

04tháng 907:3011:00Bị cáo: Mai Quốc Ánh - Điều 123Hình sự sơ thẩm

04tháng 907:3011:00Bùi Thị Nhạn - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

04tháng 913:3017:00Bị cáo: Trương Hồng Phúc - Điều 134Hình sự phúc thẩm

04tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Hoàng - Điều 173Hình sự phúc thẩm

04tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Công Vy - Điều 173Hình sự phúc thẩm

04tháng 913:3017:00Bị cáo: Huỳnh Tự Tuyên - Điều 354Hình sự phúc thẩm

04tháng 913:3017:00Bị cáo: Lê Hoàng Vũ - Điều 173Hình sự phúc thẩm

08tháng 907:3011:00Bị cáo: Đỗ Thị Phúc - Điều 175Hình sự sơ thẩm

08tháng 907:3011:00Phan Thị Dung - Nguyễn Thương: Tranh chấp chia tài sản sau ly hônHôn nhân phúc thẩm

08tháng 907:3011:00Đinh Thị Nguyệt - Hà Công Ty: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

08tháng 913:3017:00Bị cáo: Hà Thị Lệ - Điều 174Hình sự sơ thẩm

08tháng 913:3017:00Huỳnh Thị Thùy Phúc - Trần Thiên Quý: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

08tháng 913:3017:00Lê Thị Hương Duyên - Lưu Thị Trầm Nguyên: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

09tháng 907:3011:00Nguyễn Thị Thanh - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

09tháng 907:3011:00Nguyễn Thị Trường Trang - Phan Tung Thanh: Xin ly hônHôn nhân sơ thẩm

09tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Cảnh Ba - Điều 123Hình sự sơ thẩm

09tháng 913:3017:00Ngô Quang Hưng - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

09tháng 913:3017:00Bị cáo: Võ Đình Đi - Điều 123Hình sự sơ thẩm

09tháng 913:3017:00Nguyễn Viết Sang - Tổng công ty điện lực Miền trung: Cản trở quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

09tháng 913:3017:00Lê Thị Kiên - Trương Thị Ngọc: Vi phạm hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

10tháng 907:3011:00Bị cáo: Lê Thị Nhân - Điều 174Hình sự sơ thẩm

10tháng 907:3011:00Trương Quang Hoàng Thi - Công Ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam: Tranh chấp hợp đồng đầu tư kinh doanhDân sự phúc thẩm

10tháng 913:3017:00Võ Văn Cường - Lê Tấn Đức: Tranh chấp quyền sử dụng đất yêu cầu tháo dỡ tài sảnDân sự phúc thẩm

11tháng 907:3011:00Bị cáo: Lê Thị Dân - Điều 178Hình sự phúc thẩm

11tháng 907:3011:00Bị cáo: Lê Quang Thành cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự phúc thẩm

11tháng 907:3011:00Bị cáo: Trần Phước Tài, Nguyễn Phúc Tình - Điều 330Hình sự phúc thẩm

11tháng 907:3011:00Bị cáo: Chung Nguyệt - Điều 244Hình sự phúc thẩm

11tháng 907:3011:00Trương Văn - Võ Minh Sinh: Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngDân sự phúc thẩm

11tháng 913:3017:00Bị cáo: Phạm Quang Thông - Điều 260Hình sự phúc thẩm

11tháng 913:3017:00Nguyễn Thị Phượng - Trần Văn Hạnh: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

11tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Cu - Điều 260Hình sự phúc thẩm

11tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Anh Quyền - Điều 260Hình sự phúc thẩm

11tháng 913:3017:00Bị cáo: Võ Phi Dũng - Điều 260Hình sự phúc thẩm

12tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự sơ thẩm

14tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Hùng, Nguyễn Hoàng Anh Duy - Điều 251Hình sự phúc thẩm

14tháng 913:3017:00Đỗ Văn Hùng - Trần Thị Tờn: Tranh chấp hợp đồng vayDân sự phúc thẩm

14tháng 913:3017:00Bị cáo: Trần Kim Phước cùng đồng phạm - Điều 134Hình sự phúc thẩm

15tháng 907:3011:00Hoàng Ngọc Triển - Hoàng Ngọc Sơn: Tranh chấp về HĐ tặng cho QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

15tháng 907:3011:00Bị cáo: Lương Văn Quân - Điều 173Hình sự phúc thẩm

15tháng 907:3011:00Hoàng Ngọc Triển - Huỳnh Củ: Tranh chấp về QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất, yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

15tháng 907:3011:00Bị cáo: Kiều Văn Quất - Điều 173Hình sự phúc thẩm

15tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đình Nghĩa - Điều 173Hình sự phúc thẩm

15tháng 907:3011:00Đoàn Thị Hoa - Đoàn Văn Chương: Tranh chấp về thừa kế di sản và hủy quyết định cá biệtDân sự phúc thẩm

15tháng 907:3011:00Bị cáo: Lê Doãn Nguyễn Trình - Điều 171Hình sự phúc thẩm

15tháng 913:3017:00Đỗ Thị Bắc - Đỗ Bình Nam: Tranh chấp chia tài sản chungDân sự phúc thẩm

16tháng 907:3011:00Phạm Thị Nông - Phạm Công Hòa: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự phúc thẩm

16tháng 913:3017:00Trần Thị Liên - Hồ Minh Hiền: Tranh chấp hợp đồng vayDân sự phúc thẩm

16tháng 913:3017:00Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Công ty TNHH nhà gỗ Quang Vĩnh: Tranh chấp hợp đồng tín dụngKinh doanh thương mại phúc thẩm

16tháng 913:3017:00Nguyễn Thị Vọng - Nguyễn Thị Thơm: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

17tháng 907:3011:00Phạm Văn Ngẫn - Nguyễn Văn Bửu: Tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sảnDân sự phúc thẩm

17tháng 907:3011:00Đàm Quang Huỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

17tháng 907:3011:00Bị cáo: Trương Tấn Thọ - Điều 123Hình sự sơ thẩm

17tháng 907:3011:00Nguyễn Thị Ngọc Minh - Trần Thị Vịnh: Tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạmDân sự phúc thẩm

17tháng 913:3017:00Bị cáo: Lê Phước Tuấn Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự phúc thẩm

17tháng 913:3017:00Đoàn Thanh Hùng - Võ Châu Cường: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

17tháng 913:3017:00Lê Thị Diệt - Đoàn Ngọc Dũng: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

17tháng 913:3017:00Đoàn Thanh Hùng - Võ Thị Lang: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

18tháng 907:3011:00Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường: Tranh chấp hợp đồng tín dụngKinh doanh thương mại phúc thẩm

18tháng 907:3011:00Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Nga : Tranh chấp hợp đồng tín dụngKinh doanh thương mại phúc thẩm

18tháng 907:3011:00Bị cáo: Đoàn Tất Chẩn cùng đồng phạm - Điều 353Hình sự phúc thẩm

18tháng 907:3011:00Sử Lệ Thanh - Sử Chấn Quân: Yêu cầu chia di sản thừa kếDân sự sơ thẩm

18tháng 913:3017:00Phạm Thị Thủy - Trần Mạnh Tuấn: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

18tháng 913:3017:00Hồ Thị Kim Yến - Lê Các: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

19tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Tấn Quốc - Điều 251Hình sự sơ thẩm

19tháng 913:3017:00Bị cáo: Ngô Lâm cùng đồng phạm - Điều 123, 134Hình sự sơ thẩm

21tháng 907:3011:00Bị cáo: Phan Thị Thùy - Điều 321Hình sự phúc thẩm

21tháng 907:3011:00Bị cáo: Phan Tự, Lê Hữu Minh - Điều 173Hình sự phúc thẩm

21tháng 907:3011:00Nguyễn Thị Lượng - Ngô Thị Lam: Tranh chấp về thừa kế TS, yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và yêu cầu hủy QĐ cá biệtDân sự sơ thẩm

21tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Tứ - Điều 173Hình sự phúc thẩm

21tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đình Vinh - Điều 173Hình sự phúc thẩm

21tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Sinh - Điều 321Hình sự phúc thẩm

21tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Xuân - Điều 251Hình sự phúc thẩm

21tháng 907:3011:00Cao Thị Trực - Nguyễn Văn Khánh: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

21tháng 913:3017:00Đàm Văn Tùng - Nguyễn Văn Đông: Tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưaDân sự phúc thẩm

21tháng 913:3017:00Bị cáo: Phạm Thanh Quang - Điều 174Hình sự sơ thẩm

21tháng 913:3017:00Nguyễn Thị Lang - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

21tháng 913:3017:00Nguyễn Thị Nhung - Trương Quốc Chiến: Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hônViệc hôn nhân phúc thẩm

22tháng 907:3011:00Huỳnh Thị Lan - Huỳnh Đức Toàn: Tranh chấp về thừa kế tài sản, hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

22tháng 907:3011:00Võ Kiển - Võ Như Thơ: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

22tháng 913:3017:00Bị cáo: Phan Văn Sáu - Điều 251Hình sự phúc thẩm

22tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Hữu Vinh, Đoàn Minh Thọ - Điều 251Hình sự phúc thẩm

22tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Ngọc Ba - Điều 134Hình sự phúc thẩm

22tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Trung Hòa - Điều 305Hình sự phúc thẩm

22tháng 913:3017:00Bị cáo: Nguyễn Phước Pháp - Điều 134Hình sự phúc thẩm

22tháng 913:3017:00Bị cáo: Võ Thị Giang Hà - Điều 134Hình sự phúc thẩm

23tháng 907:3011:00Bị cáo: Trần Văn Nam - Điều 353Hình sự sơ thẩm

23tháng 907:3011:00Nguyễn Đào - Trương Công Siêng: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

23tháng 907:3011:00Trần Thị Thu Trang - CT. UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

23tháng 913:3017:00Phùng Thị Bé - Văn phòng ĐKDĐ tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đât đaiHành chính sơ thẩm

23tháng 913:3017:00Ngô Thị Thà - Lê Thanh Tùng: Yêu cầu mở lối điDân sự phúc thẩm

24tháng 907:3011:00Tăng Văn Ba - Tăng Văn Lục: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

24tháng 907:3011:00Phạm Nam - Phạm Nghĩ: Tranh chấp về thừa kế tài sảnDân sự phúc thẩm

24tháng 913:3017:00Bị cáo: Trần Tuyết Băng Sơn, Huỳnh Đức Tây Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự phúc thẩm

25tháng 907:3011:00Phạm Thị Ngọc Anh - Trương Thanh Tuấn : Xin ly hônHôn nhân sơ thẩm

25tháng 907:3011:00Nguyễn Văn Sanh - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

25tháng 907:3011:00Châu Đức Anh - Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

25tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thị Tươi - Điều 174Hình sự phúc thẩm

25tháng 913:3017:00Nguyễn Văn Đàn - Nguyễn Có: Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

28tháng 907:3011:00Trần Xuân Cảnh - Phạm Thị Thu Trang: Tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

28tháng 907:3011:00Bị cáo: Nguyễn Xuân Công Cùng đồng phạm - Điều 123Hình sự sơ thẩm

28tháng 907:3011:00Phạm Văn Hào - Vũ Thanh Cầm: Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

28tháng 913:3017:00Dương Thị Đủ - Dương Phú Ba: Tranh chấp lối điDân sự phúc thẩm

29tháng 907:3011:00Doãn Thùy Sương - Mai công Chung: Chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hônHôn nhân sơ thẩm

29tháng 907:3011:00Nguyễn Thị Tuyết Sương - Chi cục thuế TP Tam Kỳ; Chi cục trưởng Chi cục thuế TP Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý thuếHành chính sơ thẩm