tháng 7, 2021

01tháng 707:3011:00Nguyễn Hồng Lịnh - Huỳnh Thị Thu: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

01tháng 707:3011:00Đặng Thị Mai Trinh - Trần Văn Hiếu: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

01tháng 707:3011:00Đặng Quang Công - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

01tháng 707:3011:00Đặng Thị Hoàng Diệu - Dương Văn Nam: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

01tháng 713:3017:00Bị cáo: Huỳnh Ngọc Ngân Hải - Điều 321Hình sự phúc thẩm

01tháng 713:3017:00Bị cáo: Phạm Văn Xin - Điều 134Hình sự phúc thẩm

01tháng 713:3017:00Võ Tấn Năm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chínhHành chính sơ thẩm

02tháng 707:3011:00Đỗ Ngọc Chánh - Đỗ Thị Minh Ánh: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

02tháng 707:3011:00Bị cáo: Vương Khả Hà Cùng đồng phạm - Điều 134Hình sự phúc thẩm

02tháng 707:3011:00Bị cáo: Trần Quốc Vương Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự phúc thẩm

02tháng 713:3017:00Bị cáo: Nguyễn Phú Mỹ Cùng đồng phạm - Điều 170Hình sự phúc thẩm

05tháng 707:3011:00Trương Thị Huệ - UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

05tháng 707:3011:00Đinh Thị Hiền - UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

05tháng 707:3011:00Nguyễn Thị Biên - UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

06tháng 707:3011:00Bị cáo: Uchechukwu Ezechiedo Cùng đồng phạm - Điều 174Hình sự sơ thẩm

07tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Bút, Nguyễn Văn Hướng - Điều 134Hình sự phúc thẩm

07tháng 707:3011:00Bị cáo: Tưởng Văn Thu Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự phúc thẩm

07tháng 713:3017:00Đinh Văn Ngoãn - Phạm Thị Cúc: Ly hôn, tranh chấp chia tài sản chung và nợ chungHôn nhân phúc thẩm

07tháng 7(tháng 7 7)13:3008(tháng 7 8)17:00Đỗ Thị Tạc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Chủ tịch và UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

08tháng 707:3011:00Nguyễn Thị Tình - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

08tháng 707:3011:00Bị cáo: Huỳnh Thị Thanh Thảo, Bùi Tố Yên - Điều 157Hình sự phúc thẩm

08tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Duy - Điều 249Hình sự phúc thẩm

08tháng 707:3011:00Bị cas0: Nguyễn Đức Nguyên, Huỳnh Văn Nguyên - Điều 173Hình sự phúc thẩm

08tháng 707:3011:00Nguyễn Văn Hải - UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

08tháng 707:3011:00Huỳnh Tiến Vân - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

08tháng 707:3011:00Lê Văn Kiên - Chủ tịch và UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

08tháng 713:3017:00Trương Thị Nga - Hồ Thị Sự: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

09tháng 707:3011:00Bị cáo: Phạm Thị Tình - Điều 207Hình sự phúc thẩm

09tháng 707:3011:00Trần Văn Tốt - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

09tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thị Hải - Điều 251Hình sự phúc thẩm

09tháng 707:3011:00Bị cáo: Trương Văn Hiệp, Trần Lâm Trí - Điều 174Hình sự phúc thẩm

09tháng 707:3011:00Bị cáo: Võ Minh Điệp - Điều 251Hình sự phúc thẩm

09tháng 713:3017:00Đinh Xuân Biền - Phạm Sương: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu tháo dỡ tài sản gắn liền với đấtDân sự phúc thẩm

09tháng 713:3017:00Bị cáo: Trần Quốc Thanh - Điều 146Hình sự phúc thẩm

12tháng 707:3011:00Đinh Đức Trinh - UBND huyện Quế Sơn: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

12tháng 707:3011:00Hồ Thị Thắng - Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

12tháng 7(tháng 7 12)07:3014(tháng 7 14)17:00Bị cáo: Nguyễn Xuân Công Cùng đồng phạm - Điều 123Hình sự sơ thẩm

13tháng 707:3011:00Đỗ Thị Lự - UBND huyện Đại Lộc: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

13tháng 713:3017:00Nguyễn Thị Bá - Nguyễn Tấn Diệp: Tranh chấp phân chia tài sản chung và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

13tháng 713:3017:00Trần Thị Bền - UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Tam Kỳ, CT. UBND TP. Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

14tháng 707:3011:00Nguyễn Trọng Kim - Trần Thị Cúc: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

14tháng 7(tháng 7 14)13:3019(tháng 7 19)17:00Lê Mạnh Hùng - Trường Đại học Quảng Nam: Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao độngLao động phúc thẩm

14tháng 7(tháng 7 14)13:3019(tháng 7 19)17:00Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Duyên Hà - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sảnKinh doanh thương mại phúc thẩm

14tháng 713:3017:00Nguyễn Văn Cảm - Nguyễn Việt Tiếng: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

15tháng 707:3011:00Nguyễn Đức Anh - Trần Văn Thành: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

15tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Ngọc Đãi Cùng đồng phạm - Điều 230, 260Hình sự sơ thẩm

15tháng 707:3011:00Ngô Văn Cát - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểmDân sự phúc thẩm

15tháng 707:3011:00Đỗ Út - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

15tháng 713:3017:00Nguyễn Thị Bích Ngọc - Nguyễn Tấn Quý: Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

15tháng 713:3017:00Nguyễn Văn Hùng - UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

16tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Vi - Điều 260Hình sự phúc thẩm

16tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Duy Linh - Điều 174Hình sự phúc thẩm

16tháng 7(tháng 7 16)07:3019(tháng 7 19)11:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Hội - Điều 249Hình sự phúc thẩm

19tháng 7(tháng 7 19)07:3020(tháng 7 20)17:00Bị cáo: Võ Oanh Dũng Cùng đồng phạm - Điều 321, 322Hình sự sơ thẩm

19tháng 707:3011:00Võ Phú - Trần Thị Kim PhụngDân sự sơ thẩm

19tháng 707:3011:00Bị cáo: Võ Thị Giang Hà - Điều 134Hình sự phúc thẩm

19tháng 713:3017:00Lê Thị Chín - Trần Dũng Viên: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

19tháng 713:3017:00Võ Đăng Sự - UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

20tháng 707:3011:00Hợp tác xã sản xuất rau an toàn công nghệ cao Dream Garden - UBND Tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

20tháng 713:3017:00Võ Thị Nguyệt - Công ty CP Đại Thành Quang: tranh chấp giữa thành viên công ty với công tyKinh doanh thương mại sơ thẩm

20tháng 713:3017:00Lưu Huệ - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

21tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Hữu Quý, Phan Tấn Thơ, Nguyễn Hữu Trọng, Trần Duy Dũng cùng đồng phạm: Điều 169, 321, 322Hình sự sơ thẩm

21tháng 707:3011:00Trần Hiểu - UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

21tháng 713:3017:00Phan Tranh - Phan Thị Tâm: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

22tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Xuân Mãi, Lê Trọng Thành - Điều 174Hình sự sơ thẩm

22tháng 707:3011:00Dương Văn Hiển - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

22tháng 713:3017:00Trần Thị Quý Hiên - Lê Minh Khương: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

22tháng 713:3017:00Nguyễn Thị Phương Thảo - Nguyễn Xuân Anh: Tranh chấp chia tài sản khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

22tháng 713:3017:00Công ty đóng tàu Bảo Duy - Trần Văn Liên: Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sảnDân sự phúc thẩm

22tháng 713:3017:00Phan Như Hoàng Vũ - Châu Ngọc Anh: Đòi lại tài sảnDân sự sơ thẩm

23tháng 707:3011:00Võ Vĩnh - UBND thành phố Hội An, Văn phòng ĐKĐĐ Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

23tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Thành - Điều 173Hình sự phúc thẩm

23tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thế Vinh - Điều 260Hình sự phúc thẩm

23tháng 707:3011:00Đoàn Hoàng Em - Đoàn Ngọc Phi: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

23tháng 707:3011:00Bị cáo: Phạm Minh Duy - Điều 123Hình sự sơ thẩm

23tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Diên, Phạm Phú Hải - Điều 322Hình sự phúc thẩm

23tháng 713:3017:00Hồ Thị Thùy Liên - Trần Thị Cẩm Nhung: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

26tháng 7(tháng 7 26)07:3027(tháng 7 27)17:00Bị cáo: Nguyễn Nhiệm Trường Cùng đồng phạm - Điều 123Hình sự sơ thẩm

26tháng 707:3011:00Nguyễn Văn Tài - Nguyễn Trung Châu: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

26tháng 707:3011:00Huỳnh Kim Chi - Chủ tịch, UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

26tháng 707:3011:00Võ Kiển - Võ Như Thơ: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

26tháng 707:3011:00Nguyễn Thành Để - Chủ tịch, UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

26tháng 713:3017:00Nguyễn Thị Hồng Thu - Phạm Mười: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

26tháng 713:3017:00Trần Văn Công - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

27tháng 707:3011:00Trần Anh Nguyên - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

27tháng 707:3011:00Huỳnh Ba - Huỳnh Bé: Tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệuDân sự sơ thẩm

27tháng 713:3017:00Trần Chánh Hạp - Nguyễn Khắc Khứ: Tranh chấp quyền sở hữu tài sảnDân sự phúc thẩm

28tháng 707:3011:00Bị cáo: Bùi Trần Trọng Tuyến, Trần Thị Thu - Điều 174Hình sự sơ thẩm

28tháng 707:3011:00Võ Thị Hồng Vân - UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

28tháng 707:3011:00Lê Văn giỏi - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Dương: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

28tháng 713:3017:00Bị cáo: Trần Công Lộc Cùng đồng phạm - Điều 169Hình sự phúc thẩm

28tháng 713:3017:00Bị cáo: Đặng Cu Hoàng - Điều 123Hình sự sơ thẩm

28tháng 713:3017:00Trương Văn Xu - UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực đất đaiHành chính sơ thẩm

28tháng 713:3017:00Bị cáo: Ngô Song Hoài - Điều 260Hình sự phúc thẩm

29tháng 707:3011:00Lê Văn Đốc - Chủ tịch, UBND huyện Duy Xuyên: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

29tháng 707:3011:00Bùi Thị Phương Mỹ - Võ Tuấn Vi: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

29tháng 707:3011:00Lê Ngọc Trí - Nguyễn Thị Chiến: Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu tài sản, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

29tháng 713:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Việt, Trần Anh Tuấn - Điều 174Hình sự phúc thẩm

29tháng 713:3017:00Nguyễn Kinh - UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

30tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Lân - Điều 173Hình sự phúc thẩm

30tháng 707:3011:00Công ty TNHH Hương An - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểmKinh doanh thương mại phúc thẩm

30tháng 707:3011:00Bị cáo: Bùi Văn Lai - Điều 178Hình sự phúc thẩm

30tháng 707:3011:00Bị cáo: Phan Thiên Hoàng - Điều 178Hình sự phúc thẩm

30tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đình Trí - Điều 249Hình sự phúc thẩm

30tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Quốc - Điều 174Hình sự phúc thẩm