tháng 11, 2020

03tháng 1107:3011:00Ngô Quang Tính - Chủ tịch và UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

04tháng 1107:3011:00Ngô Văn Châu - UBND TP. Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

04tháng 1113:3017:00Huỳnh Sơn Hoài Phương - Chủ tịch và UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

04tháng 1113:3017:00Kiều Tám - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

09tháng 1107:3011:00Lê Thị Thái - UBND huyện Thăng Bình: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

16tháng 1113:3017:00Bị cáo: Hồ Viết Vi Đô - Điều 123Hình sự sơ thẩm

17tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Quốc Phong - Điều 341Hình sự sơ thẩm

18tháng 1107:3011:00Nguyễn Minh Thùy - Nguyễn Văn Cang: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

18tháng 1107:3011:00Phạm Duy Linh - Doãn Thị Hằng: Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

18tháng 1107:3011:00Tăng Văn Ba - Tăng Văn Lục: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Châu Ngọc Đồng - Điều 173Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Bùi My Oanh - Điều 170Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Hoàng Duy - Điều 249Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Ngô Anh Toàn - Điều 134Hình sự phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Mai Thị Mười - Nguyễn Tấn Khương: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Lê Thị Trường Vi - Võ Đăng Khoa: Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

18tháng 1113:3017:00Bị cáo: Lê Hoàng Vũ - Điều 175Hình sự phúc thẩm

19tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Hưng - Điều 175Hình sự phúc thẩm

19tháng 1107:3011:00Nguyễn Văn Đàn - Nguyễn Có: Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

19tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Danh cùng đồng bọn: Điều 232Hình sự phúc thẩm

19tháng 1107:3011:00Nguyễn Đức Mến - UBND huyện Thăng Bình: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

19tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Hữu Thọ - Điều 251Hình sự phúc thẩm

19tháng 1107:3011:00Bị cáo: Đặng Văn Hòa - Điều 251Hình sự phúc thẩm

19tháng 1107:3011:00Hồ Triều - UBND huyện Thăng Bình: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

19tháng 1113:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Hồng - Điều 134Hình sự phúc thẩm

19tháng 1113:3017:00Bị cáo: Lê Nguyễn Tuấn Anh - Điều 321Hình sự phúc thẩm

19tháng 1113:3017:00Bị cáo: Võ Thanh Hải - Điều 175Hình sự phúc thẩm

19tháng 1113:3017:00Bị cáo: Dương Xuân Tân - Điều 178Hình sự phúc thẩm

19tháng 1113:3011:00Trần Văn Ký - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

19tháng 1113:3017:00Võ Kiển - Võ Như Thơ: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

20tháng 1107:3011:00Phạm Văn Hào - Vũ Thanh Cầm: Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

24tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đức Tuấn - Điều 173Hình sự sơ thẩm

24tháng 1107:3011:00Lưu Huệ - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

24tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Tấn Thiên - Điều 174Hình sự sơ thẩm

24tháng 1107:3011:00Trần Thị Bền - UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Tam Kỳ, CT. UBND TP. Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

24tháng 1113:3017:00Châu Đức Anh - Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

25tháng 1107:3017:00Bị cáo: Đoàn Tất Chẩn cùng đồng phạm - Điều 353Hình sự phúc thẩm

25tháng 1107:3011:00Nguyễn Thị Tạo - Phạm Thị Lai: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

25tháng 1107:3011:00Bùi Thị Huệ - Nguyễn Thị Thanh: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

25tháng 1113:3017:00Công ty xây dựng Thăng An: Hội nghị chủ nợ đối với yêu cầu mở thủ tục phá sảnPhá sản

25tháng 1113:3017:00Nguyễn Văn Ba - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

25tháng 1113:3017:00Lê Minh Hiệp - Lê Văn Thuận: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phước Cần - Điều 251Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Hồ Văn Thanh - Điều 249Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Hứa Thị Hạnh - Điều 327Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Bá Hoan - Điều 305Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Lê Minh Vương - Điều 311Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Nguyễn Dũng - Điều 173Hình sự phúc thẩm

26tháng 1107:3011:00Bị cáo: Cao Thị Chơn - Điều 321Hình sự phúc thẩm

26tháng 1113:3017:00Công ty TNHH Hương An - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểmKinh doanh thương mại phúc thẩm

27tháng 1107:3011:00Phạm Thị Hồng - Nguyễn Tình: Tranh chấp về quyền sử dụng đấtDân sự sơ thẩm

27tháng 1107:3011:00Bị cáo: Trịnh Đình Quý cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự sơ thẩm

27tháng 1113:3017:00Sử Lệ Thanh - Sử Chấn Quân: Yêu cầu chia di sản thừa kếDân sự sơ thẩm

30tháng 1107:3011:00Phạm Thị Nông - Phạm Công Hòa: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự phúc thẩm

30tháng 1107:3011:00Bị cáo: Võ Thị Giang Hà - Điều 134Hình sự phúc thẩm