tháng 7, 2020

01tháng 703:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Tuấn - Điều 232Hình sự phúc thẩm

01tháng 707:3011:00Bị cáo: Quang Vinh, Nguyễn Văn Quốc Khánh - Điều 123Hình sự sơ thẩm

01tháng 713:3017:00Bị cáo: Nguyễn Quang - Điều 133Hình sự phúc thẩm

01tháng 713:3017:00Bị cáo: Trương Thanh Phước - Điều 244Hình sự phúc thẩm

01tháng 713:3017:00Bị cáo: Nguyễn Phước Lê Huynh - Điều 134Hình sự phúc thẩm

01tháng 713:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Trí - Điều 243Hình sự phúc thẩm

02tháng 7(tháng 7 2)07:3003(tháng 7 3)17:00Bị cáo: Huỳnh Quốc Việt Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự sơ thẩm

03tháng 707:3011:00Lê Minh Ngọc - Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Trường Xuân: Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngDân sự phúc thẩm

03tháng 713:3017:00Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Mạnh Hùng: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ởDân sự phúc thẩm

06tháng 707:3011:00Bị cáo: Nhan Đức Hải - Điều 173Hình sự phúc thẩm

06tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Tài - Điều 173Hình sự phúc thẩm

06tháng 707:3011:00Bị cáo: Trần Văn Phụng - Điều 134Hình sự phúc thẩm

06tháng 707:3011:00Bị cáo: Lê Văn Việt - Điều 264Hình sự phúc thẩm

06tháng 713:3017:00Phạm Thị Hải Yến - UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

07tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đức Vinh - Điều 142Hình sự sơ thẩm

07tháng 713:3017:00Bị cáo: Lê Thị Dân - Điều 178Hình sự phúc thẩm

08tháng 707:3011:00Phạm Nam - Phạm Nghĩ: Tranh chấp về thừa kế tài sảnDân sự phúc thẩm

08tháng 707:3011:00Bị cáo: Phạm Đức Huy - Điều 123Hình sự sơ thẩm

08tháng 707:3011:00Bị cáo: Dương Văn Thùy - Điều 123Hình sự sơ thẩm

08tháng 713:3017:00Trương Văn - Võ Minh Sinh: Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngDân sự phúc thẩm

08tháng 713:3017:00Trần Bá Cường - Trương Thị Mỹ Dung: Tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sảnDân sự phúc thẩm

09tháng 707:3011:00Bùi Quang Giống - Lê Thị Hải: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

09tháng 713:3017:00Võ Văn Cường - Lê Tấn Đức: Tranh chấp quyền sử dụng đất yêu cầu tháo dỡ tài sảnDân sự phúc thẩm

09tháng 713:3017:00Nguyễn Văn Hai - Hồ Thị Tôn: Tranh chấp về thừa kế tài sảnDân sự phúc thẩm

10tháng 707:3011:00Lương Đình Tân - Đoàn Minh Tư: Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

10tháng 707:3011:00Võ Văn Vinh - Võ Văn Vang: Tranh chấp đòi lại tài sản cho mượnDân sự phúc thẩm

13tháng 713:3017:00Võ Kiển - Võ Như Thơ: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

13tháng 713:3017:00Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Văn Tiên: Tranh chấp ly hôn và nuôi con chungHôn nhân phúc thẩm

13tháng 713:3017:00Đỗ Thị Linh San - Dương Văn Hiếu: Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

14tháng 707:3011:00Bị cáo: Trần Văn Bình - Điều 245Hình sự phúc thẩm

14tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Quang Nguyên - Điều 249Hình sự phúc thẩm

14tháng 707:3011:00Nguyễn Thị Hồng Thu - Nguyễn Thị Hoàng Dung: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

14tháng 707:3011:00Bị cáo: Ngô Văn Hậu - Điều 173Hình sự phúc thẩm

15tháng 707:3011:00Hồ Văn Hạng - UBND huyện Phú Ninh: Khiếu kiện QĐHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

16tháng 707:3011:00Nguyễn Xanh - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

16tháng 707:3011:00Bị cáo: Nguyễn Đức Hùng Cùng đồng phạm - Điều 322Hình sự sơ thẩm

16tháng 707:3011:00Nguyễn Văn Xuyến - Huỳnh Công Cảnh: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

16tháng 707:3011:00Võ Văn Hợi - UBND huyện Núi Thành: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

16tháng 713:3017:00Ngô Quang Hưng - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

17tháng 707:3011:00Trương Thị Thí - Huỳnh Đình Lành: Yêu cẩu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

17tháng 707:3011:00Lê Thị Tân - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

17tháng 713:3017:00Đỗ Thị Bắc - Đỗ Bình Nam: Tranh chấp chia tài sản chungDân sự phúc thẩm

20tháng 707:3011:00Nguyễn Dinh - Nguyễn Thị Cảnh: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

20tháng 707:3011:00Bị cáo: Lê Minh Thông - Điều 123Hình sự sơ thẩm

20tháng 713:3017:00Đỗ Văn Hậu - Đinh Thị Như Tâm: Yêu cẩu công nhận thuận tình ly hônViệc hôn nhân sơ thẩm

21tháng 707:3011:00Lê Minh Diệp - Lê Văn Thuận: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

21tháng 707:3011:00Hứa Bồng - UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

21tháng 713:3017:00Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP - Công ty Cổ phần KVC Việt Nam: Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng gia côngKinh doanh thương mại phúc thẩm

21tháng 713:3017:00Nguyễn Thị Tạo - Phạm Thị Lai: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

22tháng 707:3011:00Trần Văn Hải - Trần Văn Cường: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

22tháng 707:3011:00Trần Văn Lực - Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc: Khiếu kiện QĐHC, HVHC về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

22tháng 707:3011:00Nguyễn Thị Vọng - Nguyễn Thị Thơm: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

22tháng 713:3017:00Lê Thị Kiên - Trương Thị Ngọc: Vi phạm hợp đồng vay tài sảnDân sự phúc thẩm

22tháng 713:3017:00Mai Thanh Trì - Hà Thị Phương: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

24tháng 707:3011:00Hoàng Ngọc Triển - Hoàng Ngọc Sơn: Tranh chấp về HĐ tặng cho QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

24tháng 707:3011:00Hoàng Ngọc Triển - Huỳnh Củ: Tranh chấp về QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất, yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

24tháng 707:3011:00Hồ Triều - UBND huyện Thăng Bình: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

24tháng 707:3011:00Nguyễn Đức Mến - UBND huyện Thăng Bình: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm