tháng 5, 2021

04tháng 507:3011:00Doãn Thùy Sương - Mai công Chung: Chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hônHôn nhân sơ thẩm

04tháng 507:3011:00Đinh Thế Cường - UBND thành phố Tam Kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

04tháng 507:3011:00Nguyễn Thị Tuyết - Nguyễn Duyệt: Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu huỷ quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

04tháng 513:3017:00Nguyễn Văn Tuấn - Kiều Ta: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

04tháng 513:3017:00Bị cáo: Nguyễn Văn Hoang - Điều 146Hình sự phúc thẩm

04tháng 513:3017:00Bị cáo: Trần Công Lộc Cùng đồng phạm - Điều 169Hình sự phúc thẩm

04tháng 513:3017:00Bị cáo: Nguyễn Thị Thương - Điều 327Hình sự phúc thẩm

04tháng 513:3017:00Ung Nho Thao - Ung Nho Cảnh: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

05tháng 507:3011:00Lê Xang - Chủ tịch UBND phường Cẩm An: Khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đât đaiHành chính phúc thẩm

05tháng 507:3011:00Trương Thị Nga - Hồ Thị Sự: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

05tháng 513:3017:00Nguyễn Văn Quân -Châu Văn Sử: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

05tháng 513:3017:00Lưu Trần Thạch Thảo - Trần Đăng Cường: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân sơ thẩm

06tháng 507:3011:00Trương Quang Hượt - UBND thị xã Điện Bàn: Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

06tháng 507:3011:00Nguyễn Thị Vy - Trần Thanh Việt: Ly hôn, tranh chấp chia tài sản khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

06tháng 507:3011:00Huỳnh Thị Theo - Nguyễn Văn Trau: Tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

06tháng 513:3017:00Hồ Viết Kháng - UBND thành phố Tam kỳ: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

06tháng 513:3017:00Ngô Thị Vân - Hồ Tư: Tranh chấp quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

07tháng 507:3011:00Đặng Thà - UBND TP. Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

07tháng 507:3011:00Võ Thị Thạnh - Thái Văn Quyền: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

07tháng 507:3011:00Trần Văn Thắng - Đoàn Văn công: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtDân sự phúc thẩm

10tháng 513:3017:00Thái Tuấn Hoàng - Nguyễn Hành: Tranh chấp về quyền sử dụng đất, yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

11tháng 507:3011:00Công ty TNHH Anh Tin - công ty TNHH Hansum Vina: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtDân sự phúc thẩm

11tháng 507:3011:00Nguyễn Dinh - Nguyễn Thị Cảnh: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtDân sự phúc thẩm

11tháng 507:3011:00Bị cáo: Phạm Phú Quốc, Phan Quôc Toàn, Trần Hoàng Nhân, Lương Kỳ Dương - Điều 142Hình sự sơ thẩm

11tháng 513:3017:00Võ Thị Nở - Võ Văn Vân: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

12tháng 507:3011:00Hồ Mua - UBND thành phố Hội An: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đaiHành chính sơ thẩm

13tháng 507:3011:00Võ Tấn Năm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chínhHành chính sơ thẩm

13tháng 507:3011:00Trương Thị Mai - Trương Quang Lộc: Tranh chấp chia thừa kế tài sảnDân sự phúc thẩm

13tháng 513:3017:00Nguyễn Thị Hải - Phan Thị Mỹ Dung: Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sảnDân sự phúc thẩm

13tháng 513:3017:00Huỳnh Thị Hải Đường - Hoàng Trọng Tiến: Ly hôn, tranh chấp chia tài sản khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

14tháng 507:3011:00Trần Đình Lạc - Nguyễn Thị Nhạn: Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất và huỷ quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

17tháng 507:3011:00Phạm Thị Ngọc Diễm - Nguyễn Văn Thắng: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

17tháng 507:3011:00Trần Ngọc Hùng - Lê Thị Lan: Ly hônHôn nhân phúc thẩm

17tháng 507:3011:00Bị cáo: Nguyễn Văn Phiên - Điều 123Hình sự sơ thẩm

17tháng 513:3017:00Bị cáo: Lê Thị Thu Hằng - Điều 193Hình sự phúc thẩm

17tháng 513:3017:00Nguyễn Hồng Khoa - Nguyễn Thị Sáng: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hônHôn nhân phúc thẩm

17tháng 513:3017:00Bị cáo: Đỗ Hải - Điều 321Hình sự phúc thẩm

17tháng 513:3017:00Bị cáo: Huỳnh Ngọc Ngân Hải - Điều 321Hình sự phúc thẩm

17tháng 513:3017:00Bị cáo: Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Ngọc Thọ - Điều 322Hình sự phúc thẩm

18tháng 507:3011:00Nguyễn Hữu Cư - Huỳnh Ngọc Chuẩn: Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế tài sảnDân sự phúc thẩm

18tháng 507:3011:00Bị cáo: Đoàn Ngọc Hiệp, Chế Thanh Nhàn - Điều 157Hình sự phúc thẩm

19tháng 507:3011:00Nguyễn Văn Tài - Nguyễn Trung Châu: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

19tháng 507:3011:00Trần Văn Hạnh - Trần Thị Nhạn: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

20tháng 507:3011:00Công ty Cổ phần Tổng hợp xây dựng công trình 69 - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đại Nam Chu Lai: Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sảnDân sự phúc thẩm

20tháng 513:3017:00Nguyễn Chính - Nguyễn Liên: Tranh về việc đòi lại di sản thừa kếDân sự phúc thẩm

25tháng 507:3011:00Bị cáo: A Lăng Ban - Điều 142Hình sự sơ thẩm

25tháng 513:3017:00Bị cáo: Nguyễn Nho Thuận, Nguyễn Nho Tài - Điều 251Hình sự sơ thẩm

26tháng 507:3011:00Trần Văn Hải - Trần Văn Cường: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

27tháng 513:3017:00Bị cáo: Nguyễn Hồng Huấn - Điều 123Hình sự sơ thẩm

27tháng 513:3017:00Nguyễn Thị Đệ - Lê Quang Tuyên: Tranh chấp hợp đồng đặt cọcDân sự phúc thẩm

28tháng 507:3011:00Bị cáo: Nguyễn Thái Thành, Võ Hồng Quang - Điều 168Hình sự sơ thẩm

28tháng 507:3011:00Lâm Thị Hay - Lâm Văn Dũng: Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệtDân sự sơ thẩm

31tháng 507:3011:00Bị cáo: Nguyễn Anh Toàn - Điều 125Hình sự sơ thẩm