Phòng Kiểm tra nghiệp vụ & Thi hành án

552

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3810 293 – Fax: 0235 3859 233

Email: phonggiamdockiemtra@gmail.comWebsite: www.toaanquangnam.gov.vn

Lãnh đạo

Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Năm sinh: 1979
Quê quán: xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Cử nhân luật