Phòng TCCB, Thanh tra & TĐKT

554

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3811 271 – Fax: 0235 3859 233

Email: quangnam.tccb@toaan.gov.vnWebsite: www.toaanquangnam.gov.vn

Lãnh đạo

Ông: Ninh Minh Tân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Năm sinh: 1985
Quê quán: xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Cử nhân luật