TAND tỉnh Quảng Nam ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2017

3

Vừa qua, tại Hội trường trung tâm TTCH Công an tỉnh Quảng Nam, Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam, các đồng chí đại diện Lãnh đạo của 08 đơn vị thành viên trong Khối, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ phụ trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị.Tại Hội nghị các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017, với chủ đề “đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, cùng hướng đến mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối.

Quang cảnh toàn Hội nghị

 Cũng tại Hội nghị này, các đơn vị đã thảo luận, bàn bạc về Quy chế hoạt động và bảng chấm điểm thi đua; các kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động chung của Khối. Dự kiến, Khối thi đua Nội chính sẽ tổ chức giải bóng đá Mini giữa các đơn vị thành viên trong Khối trong tháng 4/2017 và hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương bình liệt sỹ tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức.Năm 2017, Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Nam do Công an tỉnh làm Trưởng Khối, đơn vị Sở Tư pháp tỉnh là Phó trưởng Khối.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017 tại Hội nghị

Tác giả bài viết: Võ Thị Thanh Hải