Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho Đ/c Trương Hòa Bình

20

Ngày 4/2/2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC.

Thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy cho biết: Trong những năm qua, công tác Đảng trong các doanh nghiệp Trung ương luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng. Với cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình thường xuyên chỉ đạo công tác Đảng trong cả nước nói chung và đối với khối các doanh nghiệp Trung ương nói riêng. Trước những đóng góp to lớn đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho đồng chí Trương Hòa Bình và mong rằng, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời để công tác Đảng trong các doanh nghiệp Trung ương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Văn Cường trao tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Trương Hòa Bình

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương. Trong quá trình đổi mới đất nước hiện nay, sự phát triển của các doanh nghiệp là tiền đề quan trọng để đất nước ngày càng lớn mạnh. Đồng chí Trương Hòa Bình mong rằng khối các doanh nghiệp Trung ương cần thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Chính phủ về công tác sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước để hoạt động có hiệu quả hơn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN. Đồng chí Trương Hòa Bình cho biết sẽ quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo, lãnh đạo công tác Đảng đối với các doanh nghiệp; đồng thời, Ban cán sự Đảng TANDTC sẽ cùng với Ban cán sự Đảng các TAND tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm, cùng giúp đỡ nhau làm tốt trọng trách mà mỗi cơ quan đảm nhiệm. 

Tác giả bài viết: Congly.com.vn