Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021)

107

Thực hiện Công văn số 61/TANDTC-VP ngày 22/4/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn tổ chức lễ chào cờ trong hệ thống Tòa án nhân dân, sáng thứ hai ngày 01/02/2021 toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đã thực hiện nghi lễ chào cờ thường kỳ theo quy định.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Sau buổi Lễ chào cờ, đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Công Min – Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình  ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son chói lọi của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam chín mươi mốt năm qua. Và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là niềm tin của Nhân dân, của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua buổi sinh hoạt, lãnh đạo đơn vị đã giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vì công lý; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XII; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải ra sức phấn đấu, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc được giao, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng cơ quan, Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh!.

  Tác giả bài viết: Võ Văn Thể – TAND huyện Thăng Bình