Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

290

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-TĐKT ngày 07/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước phối hợp với Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua và công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các vị Hội thẩm nhân dân huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016 – 2021.Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước và báo cáo công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2019.Theo đó, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thụ lý 176 vụ, việc các loại; đã giải quyết, xét xử được 133 vụ, việc; đạt tỷ lệ giải quyết chung là 76%. Số lượng án thụ lý, giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2019 ít hơn so với cùng kỳ năm trước là do Trung tâm Hòa giải, đối thoại đã hòa giải thành được một số lượng lớn đơn khởi kiện nên đương sự rút đơn, Tòa án không phải thụ lý giải quyết. Đối với các vụ, việc đã giải quyết, không có trường hợp nào bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; không có án xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào cho hưởng án treo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ không đúng quy định pháp luật; tất cả các vụ án đều được giải quyết trong hạn luật định.  Đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự; việc công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; công tác giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo…Đặc biệt, báo cáo cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước. Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước được thành lập gồm có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 03 Hòa giải viên, đối thoại viên và 01 Thư ký giúp việc, được đưa vào hoạt động kể từ ngày 12/11/2018. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Hòa giải viên, đối thoại viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, tập trung nghiên cứu hồ sơ, kiên trì hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về những nội dung tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống. Cụ thể: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019, Trung tâm Hòa giải, đối thoại thụ lý tổng cộng 116 vụ, việc; đã giải quyết được 99 vụ, việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt 71%.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Về công tác Hội thẩm nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đoàn Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử tổng cộng 21 vụ án các loại, với 42 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử. Trong quá trình xét xử, các vị đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong công tác xét xử tại Tòa ánSau khi nghe các báo cáo, CBCC, NLĐ trong đơn vị và các vị Hội thẩm nhân dân tham dự Hội nghị thống nhất cao với những kết quả đã đạt được, sôi nổi thảo luận và đóng góp những ý kiến thiết thực, sát đúng để đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại của năm 2019.

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước