TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN: TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHIỆM KỲ 2016 – 2021

265

Chiều ngày 20/4/2021, tại hội trường Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Minh Tân – Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn và đồng chí Trần Phi Long – Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Bảo – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trịnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Hội đồng nhân dân thị xã bầu ra gồm 20 người. Số lượng và thành phần Hội thẩm tương đối đủ và hợp lý về cơ cấu để Tòa án phân công tham gia Hội đồng xét xử.

Đ/c Trần Phi Long – Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn phát biểu tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã Điện Bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn. Các vị Hội thẩm đã tham gia 917 phiên tòa xét xử với 1834 lượt Hội thẩm tham gia. Khi tham gia xét xử, các Hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc pháp luật, không để xảy ra vi phạm tố tụng hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tư cách Hội thẩm; không có vụ nào phải hoãn xét xử do lỗi của Hội thẩm, đã tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn; bám sát kế hoạch công tác xét xử của Tòa án; xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội. Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ xét xử khi được phân công.

Đ/c Trịnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 5 Hội thẩm được tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 15 Hội thẩm được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen, 15 Hội thẩm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tặng Giấy khen.

Đ/c Phạm Quốc Bảo – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phạm Quốc Bảo – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trịnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được để nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Tòa án nhân dân thị xã trong công tác giới thiệu, hiệp thương, bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân – Hoàng Tân