TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021

283

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, chiều ngày 05 tháng 01 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Đặng Quốc Lộc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tại Hội nghị, tập thể công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận các báo cáo: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Chánh tòa Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm 2021

Năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc phát huy tính dân chủ trong tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; việc công khai, minh bạch về tài chính và công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong cơ quan được thực hiện kịp thời, đúng quy định tạo được niềm tin cho cán bộ, công chức và người lao động; qua đó cán bộ, công chức và người lao động không ngừng phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trước những diễn biến tiêu cực của xã hội; toàn tâm toàn ý xây dựng cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh vững mạnh, xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Phó Chánh tòa Tòa Dân sự, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020

Ghi nhận thành tích của các tập thể và các cá nhân trong năm qua, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh đã tặng Giấy khen cho 06 Tổ Công đoàn và 07 đoàn viên vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ Công đoàn năm 2020 và 02 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng chí Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trước sự chứng kiến của toàn thể công chức, người lao động, Hội nghị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa Chánh án và Chủ tịch Công đoàn cơ quan; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022; thông qua Nghị quyết về Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 và được tập thể biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021.

Chánh án và Chủ tịch Công đoàn cơ quan tiến hành ký kết giao ước thi đua
Quang cảnh Hội nghị

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân – Hoàng Tân