TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC SƠ TUYỂN VÀO HỌC VIỆN TÒA ÁN NĂM 2020

582

Ngày 01/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ tuyển thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020.

Tại buổi sơ tuyển, đồng chí Ninh Minh Tân – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Ban sơ tuyển, phổ biến nội dung, yêu cầu, cách thức, trình tự sơ tuyển theo đúng chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao tại Thông báo số 94/TB-HVTA ngày 12/5/2020 thông báo sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020 và Công văn số 173/TANDTC-HVTA ngày 14/5/2020 về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020.

Các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020 tham dự buổi sơ tuyển.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Trưởng Ban sơ tuyển nhấn mạnh việc sơ tuyển đối với các thí sinh xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật Học viện Tòa án là tiền đề cho việc lựa chọn, tuyển chọn nguồn cán bộ Tòa án trong tương lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc sơ tuyển phải đảm đúng quy định, khách quan và chính xác.

Ban sơ tuyển đã tổ chức thẩm định hồ sơ, lý lịch; kiểm tra chiều cao, cân nặng thực tế; hình thức của 18 thí sinh tham dự sơ tuyển.

Ban sơ tuyển kiểm tra chiều cao, cân nặng thực tế của các thí sinh.

Kết quả sơ tuyển được thông báo công khai và có sự giám sát giữa các thí sinh. Việc sơ tuyển bảo đảm đúng quy định của Tòa án nhân dân tối cao, Thông báo của Học viện Tòa án. Ngay sau sơ tuyển, Ban sơ tuyển cấp phiếu sơ tuyển cho thí sinh đồng thời hoàn tất hồ sơ báo cáo Tòa án nhân dân tối cao và gửi về Học viện Tòa án theo quy định.

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân